Moeizame queeste naar info over ons cameranetwerk (4): wat zou dat kunnen kosten?

In de vorige bijdrage over dit taboe-onderwerp (waar “slechte Kortrijkzanen” zielsveel van houden) confronteerden we onze lezers al met een eerste belachelijk antwoord op de vraag wat die beveiligingscamera’s op openbaar domein ons kosten. Nog wel een antwoord geplukt uit de officiële website van stad. In het document “10 jaar cameraplan” had men het over een gemiddelde kost van 250.000 euro. Die item is nog wel bijgewerkt in maart 2021.
Een paar weken tevoren (18 februari van datzelfde jaar) kregen de makers van de VRT-documentaire “Privacy & Ik” na lang aandringen van het kabinet van de burgemeester een tabel met de voorziene jaarlijkse budgetten voor plaatsing, onderhoud, herstellingen, vervangingen… die er zo uitzag:
– 2013: 100.000 euro (eerste jaar van de nieuwe coalitie VLD, SP.A en N-VA);
– 2014 tot en met 2018: 200.000 euro;
– 2019 (tweede legislatuur) : 250.000 euro plus 150.000 voor een trajectcontrole Doornikserijksweg;
– 2020: 250.000 euro en 150.000 euro voor de trajectcontrole Rekkemsestraat;
– 2021: 250.000 euro.
In maart 2022 (dat is één jaar later) kreeg Groen raadslid Matti Vandemaele in het “Bulletin van Vraag en antwoord” net dezelfde tabel. Men was er na al die tijd dus nog niet altijd niet in geslaagd om de werkelijk gerealiseerde bedragen op te sommen. Het bleef bij ramingen, intenties.

Kortrijkwatcher heeft dan maar een keer onderzocht wat de ware, echt bestede kosten waren, aan de hand van de laatste drie jaarrekeningen (die van 2021 is nog niet gepubliceerd).
2018
– Initieel budget: (slechts) 140.000 euro;
– Aangepast, ook genoemd “eindbudget”: (niet minder dan) 391.953 euro;
– Gerealiseerd in dat jaar: 202.932 euro.
2019
– Initieel: 200.000 euro:
– Eindbudget: 385.930,23 euro (met cijfers na de komma!);
– Gerealiseerd: 191.576,65 euro.
2020
– Initieel: 250.000 euro
– Eindbudget: 359.370 euro
– Gerealiseerd: 126.985 euro
Aan de trajectcontrole zijn volgens de jaarrekening géén gelden besteed.

DE VRAAG BLIJFT WANNEER ONS STADSBETUUR DE KORTRIJKZANEN OVER DE GEHELE KOSTEN VAN HET CAMERANETWERK EEN KEER JUIST GAAT VOORLICHTEN. En sinds den beginne.
Laat ons eens kijken naar een ander officieel en uiterst belangwekkend document: de budgetten volgens het meerjarenplan (MJP) 2020-2025, zoals die (nog niet zolang geleden) zijn goedgekeurd op de gemeenteraad van 6 december vorig jaar.
Voor deze periode van zes jaar wil men nog in totaal voor 2.512.190 euro aan camerasurveillance besteden. Dat is een jaarlijks gemiddelde van 418.700 euro.
Daarvan is reeds VOOR het MJP 812.978 euro gerealiseerd (dat toch wel gigantisch bedrag wordt niet nader toegelicht) en alreeds tijdens het MJP 126.958 euro. Blijft nog voor 1.572.254 euro te realiseren.
Dat alreeds bestede bedrag klopt. In 2020 voorzag men een uitgave van 250.000 euro en daarvan is volgens de laatste bekende jaarrekening 126.958 euro uitgegeven.
We kijken verlangend uit naar uitslag van de jaarrekening van vorig jaar. Want dat moest een topjaar worden: men raamde voor 505.285 euro uit te geven aan het cameranetwerk. Een historisch bedrag.
Voor de geobsedeerden onder ons nog een overzicht van de ramingen voor de volgende jaren:
– 2022: 254.375 euro
– 2023: 250.875 euro
– 2024: 250.175 euro
– 2025: 321.544 euro.

Het blijft uitkijken naar een bestuur dat moedig zegt: EN NU IS HET GENOEG GEWEEST !
Want wat is de impact van al die miljoenen aan camera’s inzake het voorkomen en ophelderen van zgn. criminele figuren? Misschien kunnen we het daar ook nog een keer over hebben?