Dat er echt nog kosten aan zijn, aan onze schepen Axel Weydts is duidelijk (4)

Als de publieke tribune van de gemeenteraad vandaag niet volloopt – ook met journalisten van de landelijke pers, dan weten we het niet meer. Raadsleden Wouter Vermeersch (VB) en Benjamin Vandorpe (CD&V) – wie anders, Groen doet niet mee – zullen de tripartite interpelleren over een ongelooflijk juridisch geklungel van onze stadsdiensten. Het stadsbestuur heeft het gepresteerd om zonder de vereiste machtiging bij het DIV-repertorium over te gaan tot identificatie van van nummerplaten van voertuigen ten einde parkeerboeten te kunnen uitschrijven. Een Kortrijkzaan M.C. heeft dit ontdekt en diende klacht in bij de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingingsautoriteit (de “privacycommissie”) wegens schending van de bescherming van zijn persoonsgegevens; Hij kreeg (op 4 maart) gelijk!
Dat grapje heeft Stad tot op heden aan advocatenkosten bij het bureau Eubelius 49.821,73 euro (incl. BTW) gekost. (We kregen een korting van 5.000 euro.) Met de kantoor- en dossierkosten erbij 59.007,35 euro. De raming bedroeg 8500 euro, excl. BTW. En Stad gaat in beroep! Dat zal ons volgens een ruwe schatting van het schepencollege nog bijkomend 35.000 euro kosten, en dit zonder BTW van 21 procent. Axel toch !
Het is passend en billijk om hierbij te memoreren dat Axel Weydts schepen van Mobiliteit is en gewezen voorzitter van het gemeentebedrijf Parko. Met andere woorden: verantwoordelijk is voor alles wat met parkeren heeft te maken. Benieuwd hoe hij zich vanavond zal zien te redden. Door als caractériel zijn gekend sofistisch repertoire van stal te halen? Zoveel schoten hagel afvuren dat de weerlegging van zijn betoog onevenredig veel werk vereist voor de interpellanten? Of zal hij iemand anders de kastanjes uit het vuur laten halen? De burgemeester? Toch geen ambtenarij? Jeetje! En waarnemend burgemeester Ruthie is daar ook niet echt geschoold genoeg in. Als zij het woord neemt – we zeggen ALS – zal zij er zich van afmaken met enkele goedkope kluitjes in het riet. Oei, dit is beeldspraak! (Quickie had het wel gekund, om iedereen plat te praten.)

P.S.
Dit was even een tussendoortje om bij de actualiteit te blijven.