Mogelijke evenementen voor ons Kortrijk Regenboogcafé (3)

Geachte schepenen,
Beste Axel en Philippe,

Kortrijkwatcher is het er volkomen mee u eens dat u het verfoeilijk binair denken dat de maatschappij drastisch verdeelt in man en vrouw – en daarbij ook nog die vrouw onderdrukt – in Kortrijk-centrumstad geen plaats gunt. Genderneutraliteit is op alle mogelijke vlakken geboden: in de opvoeding (het speelgoed), de toiletten, het taalgebruik, de aansprekingen, het schrijven, het onderwijs, de kledij, en dergelijke meer. Ja, het moet gedaan zijn met discriminatie van de LGBTI+, bij uitbreiding de LGBTTTQQIAA of nog beter (vollediger): de LGBTGQJP2SAA.
De voltallige redactie van kortrijkwatcher (inclusief onze floormanager – die we vroeger durfden betitelen als “kuisvrouw” (!), – staat dan ook pal achter de oprichting van een Regenboogplatform (23 juni) en de opening van een maandelijks Regenboogcafé (16 juli) in het stadsgebouw Broelkaai 6.
Die opening mag niet ongemerkt voorbijgaan, moet een knaller worden van formaat.
Vandaar dat we op de vrijwilligersvergadering van 10 juni ter voorbereiding van die opening zonder omwegen (vroeger zeiden we: ‘op de man af’) nu al enkele gedurfde evenementen willen voorstellen om van dit café een gebeuren te maken dat zijn weerklank zal vinden in alle RAINBOW CITIES van de wereld die zijn aangesloten bij dat netwerk dat homofobie en transfobie wil uitroeien.

DE OPENINGSAVOND: een ongeëvenaard panelgesprek
Hierbij nodigen we enkel een aantal gelijkheidsexperten uit die hun weerga niet kennen, terwijl we tegelijk en ruimdenkend alle discriminatie uit de weg gaan door ook personen het woord te verlenen van wie gekend is dat hun genderinclusief denken zeer controversieel is, of tenminste dubieus kan genoemd. We vernoemen: Jeff Hoeyberghs, Jean-Marie Dedecker, evenals Bart De Pauw, en Jan Fabre. Daarnaast kunnen (ter linkerzijde van de moderator) meer rechtschapen personen plaatsnemen: Anuna De Wever, Sam Bettens, Sarah Vandeursen, Jenna Boeve.
Als moderator kiezen we uiteraard en terecht onze schepen Axel Weydts. (Voor wie niet zou akkoord gaan met die keuze omwille van zijn kort lotje: om gesteggel te vermijden dienen we Weydts tien minuten op voorhand een Clozan van10 mg toe.)

Op die openingsavond kan het er heel geanimeerd aan toegaan.
Stel dat er iemand ironisch-sarcastisch uit de hoek wil komen.
Dat hij/zij/X zich afvraagt of het gendergelijkheidsprincipe al een heikel thema was in het neolithicum, bij de overgang van een samenleving van zwervers (jagers, verzamelaars) naar boeren (sedentairen).
Stel dat er iemand geleerd begint te bakkeleien over verschillen tussen man en vrouw en daar het boek van Soraya Chemaly bijhaalt: “Fonkelend van woede: de kracht van de boosheid van vrouwen“. De schrijfster (oei: de auteur) beweert daar bijvoorbeeld in dat boosheid zich bij vrouwen ‘zijwaarts’ beweegt: de emotie wordt omgezet in een ‘sociaal acceptabele vorm’, zoals fysiek ongemak of mentaal onbehagen. Zij ontwikkelen eerder copingmechanismen die zinvolle verandering in de weg staan.
Wat moet een moderator daarmee? Met zo’n vergadertijgers in de zaal is er geen tijd meer voor een nazit met een drankje.
Een waarschuwing is dus geboden.
Men mag (de nochtans veel voorkomende) verwarring niet laten ontstaan omtrent het concept ‘genderidentiteit‘. Heeft absoluut niets te maken met geslacht of sekse, – dat zijn biologische kenmerken. Aks je dat maar weet! ‘Genderidentiteit”‘ is een innerlijke beleving: men voelt zich of man of vrouw – tja – of geen van beiden.
Dit soort gebakkelei kan opgelost door het organiseren van symposia in de volgende maandelijkse vergaderingen in het Regenboogcafé.

Beste schepenen,
In een volgende editie geven we suggesties voor mogelijke sprekerds in drie colloquia want die data zijn al bekend gemaakt. (Misschien komt er daarna niets meer, het is een pop-up café…)

P.S.
Zondag 5 juni op NPO1 (de VPRO) in ‘Buitenhof’ om 12u10 is de befaamde primatoloog Frans De Waal te gast. Onderwerp: sekse en gender.