Gemeentefinanciën in last

De pers heeft het probleem van een mogelijk nijpend tekort in de gemeentelijke budgetten ontdekt.
Dat geldgebrek zal al dit jaar voelbaar zijn op gebied van investeringen en diverse beleidsterreinen.
Er is een torenhoge inflatie met de daarbij oplopende loonkosten (vier indexeringen!). Ook Kortrijk zal zich geen zottigheden meer kunnen permitteren.
De energiekosten swingen de pan uit.
VB-raadslid Wouter Vermeersch heeft daar al in mei pertinente vragen over gesteld, maar zijn persbericht daarover (met de antwoorden van de dienst bestuurszaken) kon op geen enkele belangstelling rekenen bij onze lokale gazetten. (Vermeersch is dat gewoon maar houdt hardnekkig vol met zijn persberichten…)
Hierna enkele gegevens over onze energiefacturen van Stad voor dit jaar die de Kortrijkzanen wel moeten interesseren aangezien zij er de gevolgen zullen van dragen.

In 2022 voorzag het stadsbestuur een bedrag van 4.265.018 euro voor elektriciteit en 922.486 euro voor gas. Met water erbij komen we aan een geraamd budget van 5.810.770 euro.
Onze energieleveranciers verwachten voor dit jaar evenwel een stijging van de totale kosten met 82%, dat is +4,9 miljoen. Let wel: die prognose dateert van 25 april.
Stad heeft in de aanpassing van het meerjarenplan toch enigszins geanticipeerd op de meerkost voor energie door het budget te verhogen met 1 miljoen.
En wat zegt Stad nu (12-05-2022) ?
Die verhoging zal niet volstaan zodat er nieuwe maatregelen zullen genomen worden.
Zo, nu weet u het weer.