Een tijdelijke stagnatie van het aantal studenten in onze studentenstad ? (1)

Het is onze plaatselijke pers uiteraard weer een beetje ontgaan, maar – overigens tot grote verbazing van het stadsbestuur – voor dit academiejaar 2021/22 is het aantal studenten in de hogescholen en universitaire campussen samen ietwat gedaald. Met – 1,1% van 15.471 naar 15.302.
De afname doet zich voornamelijk voor in de campussen UGent en de zgn. Kulak.
Toegeven, de afname is niet spectaculair maar verwondert toch elkeen. Immers, al zeker de laatste zes academiejaren is het aantal studenten gestegen met 48%, zijnde gemiddeld met 8% per jaar.
Er was in 2017 wel even een daling met 5,5%. Vooral de toename van het aantal studenten in 2019/20 was spectaculair: +27% – het meest te wijten aan de ongeziene groei bij de hogeschool Vives – ineens 2.500 studenten méér.
Tussen haakjes.
U hoeft er niet mee akkoord te gaan, en mag zeker van mening zijn (blijven) dat het stijgende succesverhaal te danken is aan de kwaliteit van het gegeven onderwijs ter stede. Volgens mij moeten we de reden van de groeiende studentenpopulatie eerder zoeken in de onvoorstelbare wildgroei aan bijkomende (vaak heel modieuze) studierichtingen alhier. Je kunt haast geen opleiding bedenken of die is wel ergens te vinden aan onze hogescholen of faculteiten. Tot in het absurde toe: je kunt in Kortrijk bijv. leren “mensen coachen met paarden“.
Het zou dus kunnen dat er een soort saturatie is opgetreden…IS HET MOGELIJK? Zou het kunnen dat men zo hier en daar de onnozelheid, de onzin van bepaalde vakken is gaan inzien?
Opvallend is nog dat Kortrijk absoluut geen “universiteitsstad” kan genoemd worden.
UGent met zijn 333 studenten is een lachertje.
En Kulak kan zijn pretenties nog altijd niet waar maken. Aantal inschrijvingen is weer wat gedaald: van 1.601 naar 1.523. (Maar goed ook: universitaire studies volg je niet tussen de velden, in een provinciestadje. met één wat kwaliteitsvolle boekhandel. En misschien één praatcafé.)

P.S.
Stad laat weer (tot 28 februari 2023) de gunning van nieuwe studentenkoten toe.
Om de opheffing van het moratorium te staven krijgen we eindelijk eens wat cijfergegevens te zien over onze studentenpopulatie. Daarover meer in volgend stuk.