Nog wat cijfers over onze studentenpopulatie (2)

Omdat het College nogmaals en voor eventjes het moratorium over de gunning van studentenkamers wou opheffen, moesten onze hogere onderwijsinstellingen wel een boekje opendoen over hun aantal ingeschreven studenten. En zo kon kortrijkwatcher ook eens – voor het eerst in zijn bestaan – kennis nemen van de evolutie van de studentenpopulatie alhier én de actuele stand van zaken.
We gaan niet alle cijfergegevens vermelden, dat zou teveel worden.

Eerst even de evolutie van de laatste zes academiejaren, van het inschrijvingsjaar 2015 naar het jaar 2021.
– Howest: van 2.472 naar 3.215
– UGent; van 576 naar 333
– Kulak: van 1.481 naar 1.522
Vives: van 5.219 naar niet minder dan 10.232
De totalen zijn dus in zes jaar opgelopen van 10.345 naar 15.302.
Zoals al gezegd was er wel een keer een achteruitgang – in het inschrijvingsjaar 2017 (min 5,5 %) – en is er voor dit academiejaar een kleine maar geheel onverwacht soort “stagnatie”: een daling van 1,1 % ten opzichte van vorig jaar. Nu ja. Het College blijft puur op demografische gronden (toename van het aantal jongelui) geheel optimistisch. Zuiver statistisch rekent men op 18.875 studenten in het jaar 2030. Tja, dat is durven zeg! Statistiek toepassen zonder de (plaatselijke) variabelen te kennen.

Wat waren in onze instellingen de meest succesvolle jaren, namelijk deze met het grootste stijgingspercentage?
Voor Howest gewoon dit jaar, voor Ugent 2017 (585 inschrijvingen!), 2020 voor de Kulak, en idem voor Vives.
En de “minst succesvolle” jaren?
Voor Howest in 2017, voor Ugent dit jaar, de Kulak in 2017 en Vives in 2015.

Uit bezetenheid voor cijfers (en acribie) geven we nu per instelling achtereenvolgens de aantallen in resp. de cruciale inschrijvingsjaren 2015 (het eerste waar we weet van hebben), het “inzinkingsjaar” 2017, het succesjaar 2019 en het recente inschrijvingsjaar 2021.
– Howest: 2472 / 2429 / 3082 / 3215
– UGent: 575 / 585 / 460 / 333
– Kulak: 1481 / 1339 / 1601 / 1522
– Vives: 5819 / 5681 / 9516 / 10232
Voor wat de totalen betreft is de grootste sprong voorwaarts gebeurd tussen 2017 en 2019: van 10.034 naar 14.778 ingeschrevenen.
Vives is waarlijk een geval apart en verdient (eerder dan de Kulak) een gedegen wetenschappelijk geschiedeniswerk, en dit terwijl Howest (dankzij de directeur?) bij het bestuur wel op een goed blaadje staat.
Kulak is zeker ook een heel bijzonder geval, om allerlei redenen. De ontstaansgeschiedenis en de (ideologische én megalomane) redenen daarvoor, de ultamontaanse Kortrijkse protagonisten van die tijd, het potsierlijke onderkomen in de beginjaren (het Vormingsinstituut!) de bemoeienis van de politieke families alhier, de kwaliteit van de eerste profs, de nog altijd pretentieuze lobby, de moeizame of eigenlijk ontbrekende groei.
De campus is opgericht in 1965 met 175 ingeschrevenen.
Wie weet er nog dat men ooit hoopte op 5.000 universiteitsstudenten, op een campus ter grootte van 80 hectare? (We moeten toch ooit eens het geschiedenisboek van Saartje Vanden Borre lezen: “Toga’s voor ‘t Hoge”. Heeft stad dat werk indertijd niet zwaar gesubsidieerd?)