Quote van de dag: “snuffelrondes”

“Twee jaar is een eeuwigheid in de politiek,” schrijft “De Tijd” vandaag (pag. 12).
Maar: “Toch zijn in veel gemeenten en steden strategische snuffelrondes en soms zelfs al politieke vrijages bezig voor de lokale verkiezingen van oktober 2024.”
De redacteur Politiek&Economie, Wim Vande Velden, heeft het daarbij meer speciaal over Gent en Antwerpen.
Maar plots en nogal onverwacht brengt hij in één zinnetje ook even Kortrijk ter sprake.
Dat gaat dan zo:
“In Kortrijk stuurt burgmeester Vincent Van Quickenborre (Open VLD) aan op een alliantie met CD&V, ook al draaide hij eerder burgemeester Stefaan De Clerck (CD&V) een loer.”

De auteur van het stuk geeft hierbij niet de minste toelichting of mogelijke aanwijzingen, iets wat hij wel doet inzake Gent en Antwerpen.
Bij de redactie van kortrijkwatcher heerst intussen het (buik)gevoel dat die bewering niet helemaal uit de lucht is gegrepen. Zowel in de gemeenteraad als in vergaderingen van fractieleiders zijn er al voorvallen geweest die er verdacht op lijken dat de CD&V echt niet van plan is om het zeker net die schepenen van het “Team Burgemeester” erg lastig te vallen. En voorts kan men zich voorstellen dat binnen het College bepaalde “liberale” schepenen de machtswellust (de profileringsdrang) en ambities met bijhorende dadendrang van bepaalde “socialistische” concullega’s zo stilaan grondig beu zijn.

P.S.
Het nieuwe Vlaamse kiesdecreet dat voor het eerst van toepassing wordt bij de komende lokale verkiezingen van 2014 voorziet dat de kandidaat met de meeste voorkeurstemmen op de winnende lijst automatisch burgemeester wordt.


Chefchaouen

Zegt die naam u iets?
Als drugtoerist kent u zeker dat noordelijk Marokkaanse stadje (43.000 inwoners), prachtig gelegen in het Rif-gebergte met zijn vele wietplantages. Maar ook als gewone toerist die hartstochtelijk houdt van dat zo mooie land is het plaatsje u zeker niet onbekend. Het moet zowat het meest pittoreske, fotogenieke stadje zijn van het land. Alles is indigoblauw gekleurd, de medina is supergezellig en een van de moskeeën is waarlijk een must-see, maar ja, – voor een niet-moslim is die jammer genoeg niet toegankelijk.

Misschien kan ons Kortrijk daar – op langere termijn dan ! – iets aan veranderen want ons stadsbestuur (d.w.z. de “Mondiale Raad” van schepen Bert Herrewyn van mondiaal beleid en Margot Vervaecke, beleidsmedewerker van datzelfde beleid) heeft principieel beslist om met Chaouen (andere naam, gemakkelijker te onthouden) een stedenband te smeden.
Een stedenband niet verwarren met een ‘zusterstad’ (jumelage).
Een zusterstad dient om op gezette tijden op feesten, stoeten en kermissen wat gezellig te verbroederen. (Tiens, – nu u het zegt – Kortrijk doet dat niet meer, met zijn vier zustersteden.) Een stedenband wil echt méér, letterlijk voor beide steden een meerwaarde scheppen door op bepaalde gebieden van mekaar te leren.
Met Chaouen bijv. wil Kortrijk van gedachten wisselen over het thema “klimaat en biodiversiteit”.

Geen Kortrijkzaan – tenzij de toenmalige ‘stakeholders’, deelnemers van de delegaties – die dat nog weet (of ooit heeft geweten) maar we hadden ooit vele jaren (ik schat van 2004 tot 2019) een stedenband met de megastad Cebu, gelegen op het gelijknamige Filipijnse eiland. Niettegenstaande het talloze heen- en weergereis (ik schat een dertigtal snoepreisjes) is dit van in den beginne al uitgedraaid op één grote flop. Kortrijkwatcher heeft dat als negativo altijd al gezegd, maar het is pas begin 2020 dat ook het Schepencollege letterlijk tot de vaststelling kwam dat er voor die samenwerking “geen draagvlak bestond en geen mens kon gemobiliseerd worden“. (Wat die stedenband intussen allemaal heeft gekost, dat heeft de redactie van ‘kortrijkwatcher’ nooit kunnen bijhouden.)

En nochtans.
Deze tripartite is al van in 2020 alweer op zoek gegaan naar een nieuwe stedenband.
Alweer geen mens die dat weet, wat op zichzelf opnieuw als een reden tot een volgende mislukking kan beschouwd worden. Wie weet er dat Kortrijk al in 2020 een – niet nader bekend gemaakte subsidie van het Provinciaal Wereldhuis in Roeselare voor drie jaar heeft binnengehaald? (Wie kent er trouwens dat Wereldhuis?? Bezoek eens de erbarmelijke website van die instelling. Bij het aantikken van “contact” krijg je als reactie dat u geen toegangsrecht hebt op deze pagina.)
We zijn dus weer goed transparant bezig !
– Wie weet er dat ons stadsbestuur in 2021 al een wereldwijde oproep lanceerde naar steden om zich kandidaat te stellen? Wie weet er dat er hierop slechts twee antwoorden kwamen: van Antsirabe uit Madagaskar en dus ook van Chefchaouen.
– Wie weet er dat “we” (wie? waar? wanneer?) kozen voor verdere besprekingen met de Marokkaanse stad om “praktische en inhoudelijke redenen”. Welke? (Stad zegt dat Chaouen “een pioniersrol in de regio vervult rond het vooropgestelde thema” (klimaat en biodiversiteit). Ja? Hoezo?
– Wie weet er dat “we” na “veelbelovend online overleg” vanuit Marokko zelf werden uitgenodigd om verdere afspraken te maken IN Chaouen?
– En ja, wie weet er dat er al een verkennend (zeskoppig) bezoek is gepland aan onze potentiële partner van de stedenband?
Is dat bezoek nu al doorgegaan of niet? (De beslissing is begin mei gevallen.) Zo ja, bestaat daar al een verslag over, met conclusies?

Kortrijkwatcher heeft niks tegen een stedenband met een Marokkaans plaatsje. Integendeel!
Jawel, we pleiten daar als positivo al vele jaren voor, gezien onze stad nogal wat burgers telt “van origine” uit de Maghreb.
Maar als stad nu al dusdanig niet-transparant bezig blijft is ook dit project gedoemd om te mislukken. Komt er vanzelfsprekend geen draagvlak.In de volgende gemeenteraad is er hartig woordje nodig over de exploitatie van onze zwembaden (2)

Dat schreven we we hier al, ja.
Ook onthulden we in de vorige editie van onze elektronische krant dat onze kersverse schepen Wouter Allijns het heeft gepresteerd om alreeds in zijn prille loopbaan een loopje met de waarheid te nemen. Via de pers (‘Het Nieuwsblad’) liet hij ons, Kortrijkzanen, op 6 juli weten dat hij nog niet veel kon prijsgeven over de nieuwe zwemtarieven in onze zwembaden aangezien de onderhandelingen met de uitbater “Lago” nog aan de gang waren.
Kortrijkwatcher kon achterhalen dat de schepen (bevoegd voor sport en economie) ons allen met dit ‘statement’ totaal heeft besodemieterd. De “aangepaste” tarieven (prijsverhogingen) waren immers al besproken én onderhandeld én vastgelegd op een zgn. Bijzonder Overleg Comité dd. 15 juni. Schepen Allijns is daarin in naam van de stad vertegenwoordigd. (Misschien was hij op dat moment – op zijn beurt – zelfs voorzitter van dat Comité.) Klap op de vuurpijl was dat het College van Burgemeester en Schepenen al op 30 juni de voorgestelde verhogingen van de tarieven heeft goedgekeurd. Dus een week VOOR de publieke leugen van de schepen.

Wat ons verontrust (of in zekere zin niet…) is dat de brisante leugen van de schepen geen ophef heeft veroorzaakt, niet de minste reuring. Niet in de pers zelf (dat verbaast ons dus niet meer), ook niet bij een of ander fractie-lid uit de oppositie. Ook de schepen himself liet niets meer van zich horen. (Alhoewel, plots verscheen de dag na zijn leugen in diezelfde krant ‘Het Nieuwsblad’ wél iets over de prijsverhogingen, – zonder nadere toelichting.)

De grondvraag die eerst moet opgelost worden is: waarom heeft schepen Allijns ons voorgelogen?
Was er ergens op 6 juli – bijvoorbeeld binnen het schepencollege- toch nog wat ‘stront aan de knikker’?
Dat is de eerste vraag die kan gesteld op de eerstkomende gemeenteraad.
Maar.
We kennen onze pappenheimers uit de Raad.
Behoudens twee raadsleden (die onze trouwe lezers stilaan beginnen te kennen) gedraagt heel de bende zich tegenwoordig als een kudde schapen.
Van de leden van het Team Burgemeester is dit nog te begrijpen. Daar is nauwelijks nog één lid bij dat de politiek nog enigszins volgt. Collegebesluiten leest. En van de fractieleider moeten we ook niks meer verwachten, tenzij complimenten.
Bij de oppositie is de “dash” er volledig uit, – alweer: behoudens bij die twee raadsleden. (Het lijkt alsof men reeds toekomstige coalities aan het smeden is. Hoe zou je Allijns nu kunnen op de korrel nemen als je met hem in gesprek bent?) )
Dat is een eerste reden waarom we er beginnen aan te twijfelen of er in de eerstkomende gemeenteraad een beetje “incidentgerichte”, uitgebreide interpellatie over de zwembadproblematiek zal aan bod komen. (In Nederland zou een liegende wethouder minstens een motie van wantrouwen moeten trotseren.)
Komt daar nog bij dat het imago van schepen Wouter Allijns dat is van een ultra-brave, onkreukbare jongen die politiek aanziet als het goed voor en met elkaar hebben, lief zijn voor elkaar, geen ruzie maken. Dingen zachtjes achter de schermen regelen is ook goed. Pottenkijkers zijn stoorzenders. Als we het maar allemaal goed menen!
Kortom: allemaal samen veel goed doen voor de mensen, voor de samenleving, voor de stad. Hoe zouden we nu toch zo stout kunnen zijn, het aandurven om een dergelijke politieke Gutmensch aan de kaak te stellen?

En er is nog een triviale reden die kan maken dat een bespreking van de hele zwembadproblematiek kan doen in duigen vallen. De eerstvolgende gemeenteraad komt er pas op 12 september. Alles is dan vergeten en vergeven?
Nu, de redactie van kortrijkwatcher houdt die datum wel in petto !

Er is in de gemeenteraad een keer een hartig woordje nodig over de exploitatie van onze zwembaden (1)

En dit niet enkel omwille van enkele recente accidentele gebeurtenissen (de incidenten met “vreemdelingen”, de overbevolking, de chaos inzake de tarieven en de onkunde ter zake van de kassiersters, de verhoogde tarieven),- want een serieus debat over deze aangelegenheid is in al die jaren eigenlijk nog nooit gebeurd.
Ook niet toen via een publiek-private samenwerking (PPS) tussen stad Kortrijk en Zwevegem met de S&R Group NV uit Leuven een overeenkomst werd gesloten tot het ontwerpen (design), bouwen (build), financieren (finance), onderhouden (maintenance) en uitbaten (operate) van nieuwe zwembadcomplexen op Kortrijk Weide en in Zwevegem.
Meteen kent u de betekenis van de afkorting DBFMO-contract, ondertekend op 8 augustus 2016.
Huidig schepen Wouter Allijns van sport en economie (en nog zo een ander) was in die tijd al gemeenteraadslid, maar – net als voor zijn toenmalige collega’s in de Raad – betwijfel ik sterk of hij toen dat contract heeft gelezen. Zonder de 23 bijlagen gaat het om 104 pagina’s. (Om een reden die we niet meer kunnen achterhalen is de redactie van kortrijkwatcher nooit in het bezit kunnen geraken van alle bijlagen. We bezitten enkel de eerste 11, en die zijn niet belangrijk…)
Wie met “Lago” (de commerciële bijnaam voor de S&R Group) een hartig woordje wil placeren over een en ander moet natuurlijk ietwat afweten van dat DBFMO-contract.

Welnu. Wouter Allijns staat algemeen bekend als een brave jongen en niettegenstaande hij nog geen jaar het deftige schepenambt bekleedt, slaagt hij er alreeds in om in de pers dingen te vertellen, te definiëren als: geheel bezijden de waarheid.
Op de gemeenteraad kan men hem dus vragen waarom hij zich als kersverse schepen al zo vroeg gedraagt als een gemiddelde politieker die niet om een leugentje verlegen is.
Beste lezer, neem nog maar even de regionale editie van ‘Het Nieuwsblad’ van 6 juli (pag. 4) ter hand.
Dat is die van 06/07/2022. Daarin zegt de bevoegde schepen dat de onderhandelingen over de zwemtarieven nog aan de gang zijn en dat hij daar dus niet zoveel kan over vertellen.
Jongen toch ! Waarom zeg je dat nu? Een onderhandeld voorstel met aangepaste tarieven werd al besproken op het Bijzonder Overleg Comité van 15 juni. Dat is op 15/06/2022. En daar is akte van genomen in het schepencollege van 30 juni (30/06/2022).
Wouter toch!
Weet je wat onze nieuwebakken schepen nog ten beste brengt in diezelfde gazet?
Dat ook “het verdelen van de verliezen” (met stad Kortrijk) een mogelijk denkpiste zou kunnen zijn, want per slot van rekening betekent een publiek-private investering ook dat Kortrijk financiële verplichtingen heeft.
Woutertje toch!
Hoe kan Stad nu in de fase van de uitbating (operate) van een project in een PPS verantwoordelijk gesteld worden voor het feit dat de privaatrechtelijke partner omzetverlies lijdt omwille van een wereldwijde economische reden waar stad onmogelijk kan voor verantwoordelijk gesteld: met name de energiecrisis met de bijhorende inflatie. Leg dat maar eens aan iemand uit, in de gemeenteraad.

Twee vragen voor onze schepen van sport en economie Wouter Allijns!
1. U weet toch dat volgens het DBFMO-contract (art. 3.3 en 3.4) de S&R Group jaarlijks een Financieel Plan en een Managementplan moet voorleggen aan een Overlegcomité? Plus nog een Jaarplan met daarin een overzicht van het aantal bezoekers, de gedane kwaliteitsverlening en de factoren die de tarieven hebben beïnvloed? (Een tussentijds rapport is ook mogelijk.)
2. Dat er volgens dat DBFMO-contract (art. 9.2) een Overlegcomité bestaat met 2 vertegenwoordigers van Kortrijk, 2 van Zwevegem en 2 van de S&R Group? Dat die minimaal één maal per kwartaal moet samenkomen en dat het voorzitterschap beurtelings voor 6 maanden toekomt aan een vertegenwoordiger van Kortrijk of Zwevegem, Was u daar bij op die fameuze tarievenvergadering van 15 juni?
Als voorzitter?
We kunnen u nog meer vertellen. In art. 11 (pag. 66) van het DBMFO-contract is er sprake van wat de S&R Group moet doen als er na een boekjaar een rendement is met OVERWINST. Lees dat maar eens.

(Wordt vervolgd...)


De verhoogde tarieven zwembad Lago op Kortrijk-Weide, – en met hoeveel

Oei, die had u nog van ons tegoed.
Zoals gezegd wil de firma S&R hiermee een meeromzet verwezenlijken van 380.000 euro per jaar voor recreatiezwemmen en een van 127.000 euro voor sportzwemmen. Hiermee beoogt men de gestegen energiekost met 300.000 euro te verlichten.
Nooit niet vergeten dat deze toeslag tijdelijk is, en zal vervallen van zodra de jaarlijkse energiefactuur “minder is dan 135 procent van het budget”.
Aan de tarieven voor schoolzwemmen en clubwerking wordt niet geraakt.

SPORTZWEMMEN
Kinderen 13-17 jaar: 3,50 euro(+0,30 cent)
Volwassenen (+18): 4,50 (+0,80)

Tienbeurtenkaart inwoners:
– volwassenen: 3,90 (+0,80)
– 50-beurten: 3,50 (+1,36)
– 200-beurten: 2,00 (+0,65)

Eénmalig bezoek niet-inwoners:
– kinderen 13-17 jaar: 4,50 (+0,50)
– volwassenen: 5,50 (+0,90)
Tienbeurtenkaart niet-inwoners:
– kinderen 13-17 jaar: 4,00 (+0,50)
– volwassenen: 4,90 (+1,00)

SPORT- EN RECREATIEZWEMMEN
(Hier zeer veel prijsstijgingen.)

Eénmalig bezoek inwoners:
– kinderen 0-3 jaar: 3,00 (+1,00)
– kinderen 4-15 jaar: 9,90 (+1,50)
– volwassenen 16+: 13,90 (+ 2,00)

Eénmalig bezoek niet-inwoners:
– kinderen 0-3 jaar: 5,90 (+1,00)
– kinderen 4-15 jaar: 13,50 (+1,60)
– volwassenen 16+: 15,90 (+1,00)

Tienbeurtenkaart inwoners
– kinderen 0-3 jaar: 1,90 (min 4 euro)
– kinderen 4-15 jaar: 7,90 (+1,00)
– volwassene 16+: 10,90 (+1,00)
– 65+ en andersvaliden: 7,90 (min 1,00)
– familiepas: 9,90 (+1,90)

Tienbeurtenkaart niet-inwoners:
tarieven onveranderd, bijv. 12,90 voor volwassenen
– familiepas wel veranderd: 11,90 (+2 euro)
Lees in de media toch niet wat er staat, – nu over die zwemtarieven ! (2)

Vandaag hebt dus uit onze lokale media enige onzinnige en subsidiair volstrekt onvolledige berichtgeving kunnen vernemen, ditmaal over de perikelen inzake de financies van de exploitant Lago van de zwemcomplexen op Kortrijk Weide, in Heule en Zwevegem, en het open zwembad aan de Abdijkaai.
Eerst even zeggen dat de naam van de firma waarmee stad Kortrijk op 4 juli 2015 een zgn. DMFMO-contract heeft afgesloten eigenlijk luidt: S&R Kortrijk-Zwevegem NV. Want ja, ook Zwevegem heeft zich laten meesleuren in dit contract, een leeuwenbeding zou men kunnen zeggen.

Wat is er in dit contract eigenlijk afgesproken qua tarieven?
1. Een verhoging van de tarieven voor recreatiezwemmen moet enkel voorafgaandelijk gecommuniceerd aan Stad tijdens een zgn. Overlegcomité.
2. Een verhoging van de tarieven voor sportzwemmen, schoolzwemmen en clubwerking vereist wel een voorafgaandelijke goedkeuring.
Dit alles zou al gebeurd zijn in een Bijzonder Overlegcomité op 15 juni !!

S&R Kortrijk -Zwevegem NV heeft bepaalde prijsstijgingen kunnen bekomen met ingang van 1 juli. (Later meer daarover.)
Als argumentatie verwijst S&R naar de forse stijging van de energieprijzen en hyperinflatie.
Kortrijkwatcher bestempelt dit als een grote komedie, in de zin van een voorwendsel!
Er is immers al VER VOOR DIE HUIDIGE ENERGIECRISIS – nog onder schepen van sport Arne Vandendriessche – onderhandeld over mogelijke, hogere financiële tegemoetkomingen vanwege Stad om bijvoorbeeld kosten (verliezen) te dekken inzake de exploitatie van het open zwembad aan de Abdijkaai. Zo is er toen afgesproken dat Stad jaarlijks een prijssubsidie per gerealiseerde zwembeurten zou toekennen. En dat is gebeurd. Ach, deze krant ‘kortrijkwatcher’ heeft het daar toen al uitvoerig over gehad. Moeten we dat nu nog een keer allemaal vertellen? Zie archief.
S&R is trouwens al die jaren blijven zagen en zagen om nog betere compensaties van Stad te verkrijgen
.

S&R heeft het nu vanwege die hyperinflatie over een extra tekort van 830.000 euro voor dit jaar.
En de firma stelde dus voor om een tijdelijke energietoeslag toe te passen door een stijging van de publiekstarieven, maar dan wel slechts in die mate dat het risico op verlies aan zwembeurten beperkt blijft.
S&R beoogt de realisatie van een meeromzet bij de recreatietarieven van 380.000 euro, en bij de sporttarieven voor een bedrag van 127.000 euro. Dit alles per jaar wel te verstaan. Men hoopt hiermee de energiekost met ca. 300.000 euro te verlichten.
Haha! Die toeslag zal vervallen van zodra de jaarlijkse energiefactuur minder is dan 135 procent van het budget !

In een volgende editie van uw krant ‘kortrijkwatcher’ hebben we het over de nieuwe tarieven.
Die voor schoolzwemmen (van 1,60 tot 2,20 euro) en clubzwemmen (5,40 euro) wijzigen niet.
De tienbeurtenkaart voor niet-inwoners ook niet (bijv. 12,90 voor volwassenen) maar de familiepas wel (11,90).

Lees in de media toch niet wat er staat ! (1)

Er zijn tegenwoordig serieuze perikelen aan de gang rondom drie belangrijke Kortrijkse “instellingen”:
– de Biënnale “Interieur” gaat dus niet door;
– er komt een nieuwe overeenkomst met KVK (de cvba “Kortrijk Voetbalt”);
– het “nieuwe” zwembad Lago op Kortrijk Weide zit met financiële zorgen, zo laat men ons weten.
De diepere achtergrond-informatie over deze zaken in onze plaatselijke gazetten is quasi nihil of totaal ongeloofwaardig. En over de financiële kant van die perikelen (met name de betrokken budgetten van stad) geven de lokale media (inclusief zgn. kenners op facebook!…) ofwel geeneens bedragen ofwel zijn die volslagen onjuist.

We kijken maar even naar de meest recente jaarrekening, die van 2021. Een geloofwaardige en – voor wie dat wil – een toegankelijke bron, ja toch?
– De beurs “Interieur” kreeg via de vzw Designregio een exploitatietoelage van 145.000 euro en een investeringssubsidie van 50.000 euro. Wat gaat daar nu mee gebeuren? Geen woord daarover in de gazetten.
– Voor KVK was 600.000 euro als investering begroot maar kreeg blijkbaar niks. Waarom?
– Lago-Kortrijk Weide werd bedacht met 1.444.961 euro als exploitatietoelage.

We mogen ook de officiële cijfers (budgetten) van het Meerjarenplan 2020-2025 (de tweede aanpassing van december 2021) niet – al was het maar eventjes – uit het oog verliezen.
– Voor “Interieur” voorzag het MJPL vanaf het jaar 2021 tot en met 2025 een werkings- en investeringssubsidie van 150.000 euro.
– De overeenkomst met KVK gaat telkenjare over 2.200.000 euro.
– S&R Lago is voor de Abdijkaai en Lagae – Heule in 2021 een “prijssubsidie” verleend van 630.000 euro en daarna voor elk jaar 790.000 euro. (Bedragen berekend per zwembeurt, achteraf verrekend.)

Zo beste lezer,
nu weet u nu weer wat meer dan wat u in de perse te lezen krijgt