Lees in de media toch niet wat er staat ! (1)

Er zijn tegenwoordig serieuze perikelen aan de gang rondom drie belangrijke Kortrijkse “instellingen”:
– de Biënnale “Interieur” gaat dus niet door;
– er komt een nieuwe overeenkomst met KVK (de cvba “Kortrijk Voetbalt”);
– het “nieuwe” zwembad Lago op Kortrijk Weide zit met financiële zorgen, zo laat men ons weten.
De diepere achtergrond-informatie over deze zaken in onze plaatselijke gazetten is quasi nihil of totaal ongeloofwaardig. En over de financiële kant van die perikelen (met name de betrokken budgetten van stad) geven de lokale media (inclusief zgn. kenners op facebook!…) ofwel geeneens bedragen ofwel zijn die volslagen onjuist.

We kijken maar even naar de meest recente jaarrekening, die van 2021. Een geloofwaardige en – voor wie dat wil – een toegankelijke bron, ja toch?
– De beurs “Interieur” kreeg via de vzw Designregio een exploitatietoelage van 145.000 euro en een investeringssubsidie van 50.000 euro. Wat gaat daar nu mee gebeuren? Geen woord daarover in de gazetten.
– Voor KVK was 600.000 euro als investering begroot maar kreeg blijkbaar niks. Waarom?
– Lago-Kortrijk Weide werd bedacht met 1.444.961 euro als exploitatietoelage.

We mogen ook de officiële cijfers (budgetten) van het Meerjarenplan 2020-2025 (de tweede aanpassing van december 2021) niet – al was het maar eventjes – uit het oog verliezen.
– Voor “Interieur” voorzag het MJPL vanaf het jaar 2021 tot en met 2025 een werkings- en investeringssubsidie van 150.000 euro.
– De overeenkomst met KVK gaat telkenjare over 2.200.000 euro.
– S&R Lago is voor de Abdijkaai en Lagae – Heule in 2021 een “prijssubsidie” verleend van 630.000 euro en daarna voor elk jaar 790.000 euro. (Bedragen berekend per zwembeurt, achteraf verrekend.)

Zo beste lezer,
nu weet u nu weer wat meer dan wat u in de perse te lezen krijgt