Zou Vincent Van Quickenborne nog kunnen autorijden?

Zoals u weet is onze titelvoerend burgemeester (nu raadslid in Kortrijk) niet enkel vice-eerste minister maar ook minister van Justitie én Noordzee. Hij heeft zich als een soort “vervanger” van premier Alexander De Croo toen die op reis was in Amerika ook opgeworpen als “zomerpremier“.
Dat is in de Wetstraat niet onopgemerkt voorbijgegaan. Nu ja, als je nog een beetje de gazetten volgt krijg je de niet zo ingebeelde indruk dat hij minister is van alles.

Vandaar dat hij de enige minister en vice-premier is met niet minder dan vijf chauffeurs. Een record. Vijf ! Vandaar dus nog dat hij dagelijks op de meest verscheidene plaatsen opduikt. (Wie Quickie een beetje kent weet dat hij voornamelijk bestuurt – de touwtjes in handen houdt – via telefoon en e-mails en wellicht nog IT- tools die we niet kennen. Dag en nacht, dat is zeker. (Indertijd eindigden die mails steevast op “asap”, vandaar toen zijn bijnaam als burgemeester op het stadhuis.)
Vijf chauffeurs dus. Even vergelijken.
Alexander De Croo, de eerste minister namelijk houdt het bij drie.
En de collega-vice-premiers van Quickie?
– Pierre-Yves Dermagne (Economie en Werk): drie;
– Georges Gilkenet (Mobiliteit !): twee;
– Vincent Van Peteghem: (Financiën, Coördinatie Fraudebestrijding en Nationale Loterij): drie;
– Frank Vandenbroucke (Sociale Zekerheid, Volksgezondheid): twee;
– Petra De Sutter (Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post): één. Kan dus ook…

Nu nog iets belangrijks over het kabinet van onze Quickie dat momenteel geruisloos aan het passeren is.
Zijn kabinetschef algemeen beleid Karla Basselier is het aan het aftrappen. (Zij staat dd. 17 augustus wel nog vermeld op de lijst van medewerkers op de website van dat kabinet.)

En als Kortrijkzaan is het zeker nuttig te weten dat Quickie vanuit zijn kabinet als Kortrijks burgemeester twee medewerkers heeft “meegenomen” naar Brussel: Laurant Hoornaert (zijn vroegere kabinetschef alhier!) en Sander Maenhoudt. Wees maar gerust dat die twee gasten ook tot taak hebben om goed op te volgen wat er in Kortrijk zoal gebeurt.
In de Wetstraat noemt men nu medewerkers van ministers die (mede, of zelfs ongeveer geheel) tot taak hebben de plaatselijke belangen te behartigen van hun baas (zijn lokale kiescliëntele bijv., of de kiescampagne) SPOKEN. Ze zijn vaak niet of bijna niet in Brussel te vinden. (Vroegere term: onderzeeërs.)