Gevelde bomen vorig jaar: enkele bijzondere gevallen…(6)

Een toch wel speciaal geval is dat van die denneboom in de Erasmuslaan 16.
Die den stond op “enkele meters” van de woning. En wat bleek? Berokkende enige overlast omdat er naalden in de dakgoot vielen. Met dit motief werd in april 2021 een gunstige omgevingsvergunning toegekend om hem neer te halen. Is er ergens een groene jongen (m/v/x) die zin heeft om te gaan kijken of er ter compensatie een nieuwe den is aangeplant, wat verder van de dakgoot?

Ook in april of mei vorig jaar (het is niet duidelijk aangeven) gingen er 11 bomen in een “verwilderde” tuin in de Heulsestraat 175 tegen de vlakte. Diverse merken: twee berken, een wilde kers, een okkernoot, acacia’s, een kerselaar, enz. Wat viel er ons hier dan wel op? Twee zaken. Het ging om “bomen die niet zijn aangeplant maar uit zichzelf zijn gegroeid, of uit wortelopslag.” En het advies was slechts gedeeltelijk gunstig. De okkernoot moest behouden blijven en bij de heraanplant moesten er minstens twee hoogstammige bomen komen. Is de handhaver van de omgevingsvergunning dat al een keer gaan controleren? (Nodig hoor, want die vergunningen zeggen dat stad het niet naleven van een gevraagde compensatie beschouwt als een bouwmisdrijf. We kunnen het niet genoeg benadrukken.)

Over die vele Italiaanse populieren die in maart een beurt kregen willen we het ook eens hebben.
Het Laatste Nieuws van 10 april (terwijl het besluit dateert van 29 maart) had het over 166 bomen, maar onze officiële bron vermeldt er 40 in de Rietput (Bissegem) en nog 123 tussen de Volksberg en Dries, dichtbij het sportterrein van voetbalclub White Star (Bellegem). Die vele populieren waren allemaal rot en vertoonden stabiliteitsproblemen. Hoe heeft stad dit verlies gecompenseerd?

Een andere opvallende vergunning dateert van mei en slaat op niet minder dan 104 hoogstammige bomen in de Dumolinlaan 3. De vergunning stelt duidelijk dat het niet gaat om een bos. (Wat is een bos?) Er is sprake van 58 Canadese populieren, 16 sparen, 4 eiken, enz. Volgens de motivering, nodig om al die bomen te vellen, zijn er meerdere (niet nader beschreven) schadegevallen lopende, zijn de bomen “kaprijp” en afgestorven. Er dreigt gevaar.
Het advies is gedeeltelijk gunstig. De notelaars zijn gezond en moeten blijven. Een eigenaardige voorwaarde luidt dat bij de heraanplant fruitbomen noodzakelijk zijn, en – pas op hoor – minstens 18 stuks. Is er een stadsambtenaar al gaan tellen?

Qua betiteling is dit ongetwijfeld de meest bizarre: “R8 Kortrijk, vellen van één boom thv kmp 0,080”.
De aanvrager is ‘Wegen West-Vlaanderen’ (Brugge). De vergunning dateert van november. Er is geen kadastrale ligging aangegeven. Blijkbaar gaat het om een wilg langs de R8 aan een afrit Bissegem-Wevelgem. Op openbaar domein. De wilg beschadigt een geluidsscherm. Van een compensatie is geen sprake.