Een knettergek nieuw “referendum” (1)

Waarschijnlijk hebt u er nog niet van gehoord, maar de tripartite (de kiesverenigingen Team Burgemeester en Vooruit, en de partij N-VA) is van plan om dit jaar weerom een (digitaal) referendum te houden onder de Kortrijkse bevolking.
U wordt verzocht om met een JA of en NEE vier vragen te beantwoorden omtrent het thema “nette stad”.
Dat zijn ze dan:
1. Akkoord dat we het reservatiesysteem voor het recyclagepark Heule en Rollegem afschaffen?
2. Akkoord dat er hogere boetes worden gegeven voor het sluikstorten van klein afval?
3. Akkoord dat we handhaven en strenger toezien op het feit dat je voetpad, rioolputje en straatgoot vuilnis- en onkruidvrij moet zijn?
4. Akkoord dat we naast de GAS-boete ook de kost voor de stad voor het opruimen van sluikstorten aanrekenen?

Welke Kortrijkzaan zal nu zo gek zijn om niet met een praktisch vanzelfsprekende JA te antwoorden op die vragen?
Overigens moet je soms wel weten wat voor reglement of regel er achter die vragen schuilt.
Het stadsbestuur moet dus achterliggende informatie hieromtrent bezorgen aan de Kortrijkse burger. (Volgens ons Kortrijks regelement over het houden van ‘digitale referenda’ is er officieel zelfs een voorafgaand debat nodig.)

Bij vraag 1 bijv. moet je ervan op de hoogte zijn dat er voor het recyclagepark Heule eerst een wijziging van de omgevingsvergunning nodig is. Voor Rollegem is bij een ja-stem onmiddellijk terug vrije toegang mogelijk.
Bij vraag 2 is het nuttig om te weten dat zo’n boete voor “klein afval” algauw kan oplopen tot 100 euro, en voor het weggooien van een matras in een of andere berm bijv. 350 euro.
Bij de vraag 3 krijgt men eigenlijk nooit een boete, wel soms een waarschuwing.
Bij vraag 4 moet je het verschil zien te vinden met de tweede vraag. En weten dat men eigenlijk wel al van plan is om een retributie te vragen van 50 euro extra.

In een vervolgstuk geven we nog wat eerder politiek getint commentaar.
Voor de zoveelste keer dan maar alreeds deze bemerking. Een referendum op gemeentelijk vlak bestaat juridisch gewoon niet ! Een volksraadpleging mag en kan daarentegen wel, maar deze procedure moet helemaal als een gemeenteraadsverkiezing verlopen, en dat is veel te duur en te omslachtig.
Deze elektronische alternatieve stadskrant heeft al duizend keer het constructieve voorstel gedaan om het voortaan te hebben over een bevraging.
Maar ja, wie zijn wij…