Over de luchthaven Kortrijk-Wevelgem (4): iets over de financies

WOORD VOORAF
We zijn gestart met een serietje stukjes over EBKT naar aanleiding van het onlangs gepubliceerd rapport gewijd aan de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse van onze drie regionale luchthavens.
Die studie deed nogal wat stof opwaaien en gaf de tegenstanders van de airports de gelegenheid om zomaar wat te beweren, zelfs dat het rapport een pleidooi omvatte om die drie luchthavens – en zeker ons eigenste EBKT – zomaar op te doeken.
– Op 28 september verscheen hier een inleidend stukje, ja – net om de komst van deze reeks artikeltjes te motiveren.
– Op 29 september dachten we er goed aan te doen om enkele luchtvaarttermen uit te leggen, een lexicon, dienstig om bijv. niet telkens weer bijv. veel gebruikte afkortingen uit te leggen.
– 0p 3 oktober gaven we een soort technische en bestuurlijke beschrijving over de internationale luchthavenluchthaven Kortrijk-Wevelgem.
En nu willen we wat over geldelijke zaken praten, want vooral daarover roepen de vijanden van EBKT wel heel luidkeels. Het luidt dan dat wij – gewone burgers – met ons (belasting)geld betalen voor de pleziertjes van enkele “dikke nekken”. (Over de kosten van het kanaal Kortrijk-Bossuit – waar nauwelijks een schip is te zien – wordt nooit gerept.)

TWEE BALANSEN
We overlopen vandaag dus even de belangrijkste posten uit de laatste twee jaarbalansen van de
NV Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem, nu dus de NV ILKW genaamd. Beste lezer, u kan die ook zelf vinden op de website van de Nationale Bank (balanscentrale) onder het ondernemingsnummer 0633 606 374.
Met ‘belangrijkste posten’ bedoelen we vooral ook deze welke de enkele, vijandig staande individuen of partijen (Groen) bovenmate interesseren…
We geven de cijfers voor het boekjaar 2021 en na de slash / tevens die van het jaar 2020.

Balanstotaal
9.482.459 / 9.865.373
Eigen vermogen
5.884.071 / 6.202.639
De solvabiliteit is dus zéér goed te noemen: de NV IKLW kan de schulden op lange termijn voldoen.
62,0 % / 60,8 %
De liquiditeit is minder goed want minder dan 1.
0,92 / 0,64
Wat is de waarde van de terreinen en gebouwen van de NV?
7.959.889 / 7.962.806

Hoeveel kapitaalsubsidies krijgt de NV binnen?
Dat is wat ons het meest interesseert !
5.941.485 / 6.342.424

En hoeveel bedragen de schulden wel?
1.617.894 / 1.548.592
Hoe zit het met de bezoldigingen en sociale lasten van het personeel (15,3 / 15,8 equivalenten)?
1.055.432 / 1.065.482
Bruto marge (omzet niet vermeld, dus hier te beschouwen als ‘toegevoegde waarde’)
1.295.092 / 1.384.442
Winst van het boekjaar:
+82.376 / +235.298
Maar: over te dragen verlies:
-564.282 / -646.652

WAT ZOUDEN WE DAAR NU VAN KUNNEN ONTHOUDEN, ALS GEINTERESSEERDE KORTRIJKSE BURGER?
* Dat de naamloze maatschappij van ons vliegveld aan terreinen en gebouwen zowat 8 miljoen euro bezit.
* Dat het vliegveld voor 5 à 6 miljoen wordt gesubsidieerd.
* Dat de schulden zowat 1,5 miljoen bedragen.
* Dat we in het jaar 2021 en 2020 toch een lichte winst konden maken.