“Kortrijks project DURF2030 niet onder druk” (4)

Voor wie onze vorige stukken hieromtrent niet kon lezen: DURF2030 is een project (platform) dat voornamelijk of eigenlijk uitsluitend tot doel heeft krachten te verzamelen om de ambitie te verwezenlijken om ons Kortrijk in 2030 tot een Culturele Hoofstad (CH) van Europa te laten bekronen.
Nu Katrien Voet, de adjunct-Directeur van het Team Cultuur (en concreet tot vorige maand coördinator of gangmaker van DURF2030), ontslag heeft genomen, dreigt er natuurlijk een kink in de kabel te komen van dit project. Niet enkel moet er iemand worden gevonden die haar plaats wil innemen, maar blijkt nu ook dat er nog altijd geen zakelijk directeur noch artistiek programmamaker is aangeworven ten einde de Kortrijkse kandidatuur om de titel CH2030 te kunnen waar maken. Drie immens belangrijke functies die nu nog moeten opgevuld ! Wie durft er zijn reputatie op het spel zetten??
(Als dit alles nog dit jaar niet meer kan gebeuren, zie ik stad ooit nog een aanbesteding uitschrijven voor het aanstellen van een soort extern tender-managementbureau om heel het project CH2030 in handen te nemen.)

Volgens Axel Ronse (N-VA), onze schepen van Cultuur, is er evenwel geen vuiltje aan de lucht.
Het project loopt geen gevaar, zo zegt hij (zie “De Krant van West-Vlaanderen” van 21 oktober).
Nu moet u weten dat er alleszins binnen een termijn van – laat ons maar zeggen: een jaar of zo – een zgn. “bidbook” (een projectvoorstel) dient klaargestoomd om dat plan dan in 2024 te kunnen voorleggen aan allerhande EU-instellingen. Dat is heus geen klein bier. We moeten daar niet afkomen met een onnozel kleurboekje over onze culturele troeven, terwijl we – nog eens benadrukken – altijd nog niet eens beschikken over de nodige (drie) topfiguren om onze “tender-offerte” voor het project CH2030 te managen. (Iemand moet eens de vergelijking maken met de stand van zaken bij onze concurrenten zoals Brussel en Gent..)
“Er gebeurt veel achter de schermen om de titel binnen te halen,” zo zegt onze schepen van cultuur nog in voornoemd weekblad. “We stellen een team samen die de lijnen verder moet uittekenen,” en: “samen met de investeringen in cultuur zoals de kunsthal Abby en de verbouwingen aan de Schouwburg” geloven wij in onze kans.”
Allez, bon. Courage.

Voor de redactie van deze elektronische stadskrant is deze uitlating van de schepen een serieuze aanleiding om even na te gaan hoe de financiële kant van onze kandidatuur CH2030 er eigenlijk uitziet.
Dat is alvast duidelijk: dankzij en net door deze kandidatuurstelling naar voor te schuiven, heeft de schepen van cultuur gigantische investeringsbedragen voor cultuur in de wacht kunnen slepen. We beperken ons dus hier eerst even tot de drie grootste materiële troeven waarmee we kunnen uitpakken, – als het god belieft tenminste:
1) het ‘masterplan Schouwburg’,
2) de zgn. ‘stadsliving’ of ‘tentoonstellingssite’ of ‘kunsthal’ Abby (de voormalige Groeningeabdij),
3) het ‘kennis- en beleveniscentrum’ met de nieuwe bibliotheek op de Buda-tip.

In nog een andere bijdrage zullen we proberen het te hebben over de exploitatie-toelagen.
Dan zal het dus gaan over de kosten van het team CH2030 (dat blijkbaar nog niet bestaat !), het globale projectbudget, de budgetten van het platform DURF2030 en het bijhorende DURFFONDS. Eigenlijk allemaal moeilijk uit elkaar te houden, het is één soep.
We zijn voor uren zoet inzake opzoekingswerk, want deze transparante stad doet – zoals de schepen van Cultuur het zo duidelijk liet verstaan – heel veel “achter de schermen”.

(Wordt vervolgd.)