Kosten om van Kortrijk een CH2030 te maken? (1)

Ja, het recente ontslag van de adjunct-directeur Team Cultuur – tegelijk gangmaker van DURF2030, een organisatie de ambitie wil waarmaken om van Kortrijk in 2030 een Culturele Hoofdstad (CH) van Europa te maken (zie vorige stukken) – wekte bij de redactie van deze alternatieve stadskrant natuurlijk de ongezonde nieuwsgierigheid op naar de vraag hoeveel geld ons bestuur dan wel wil besteden om dit streefdoel te bereiken.
Dus fluks gekeken naar de enige officiële bron die hier van tel is: het laatste, aangepaste meerjarenplan (MPL) 2020-2025. Op zoek naar een SPECIFIEK begrotingsartikel waarin zowel de ontvangsten als de uitgaven voor dit project zijn voorzien. En ja hoor, – zo lijkt het er op – gevonden op bladzijde 63, een actiepunt 6.6, dat warempel luidt als volgt: “We willen dat Kortrijk wordt uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2030”.

En wat zien we als reële investeringsuitgaven (want het gaat om rekeningen, geen ramingen) voor de voorbije jaren 2020-2021? Om alles wat leesbaar te houden, werken we met afgeronde getallen, waarbij K staat voor duizend en M voor miljoen.
2020: 297,8K
2021: 1,3M
En nu de geraamde investeringsuitgaven voor dit en volgende jaren (zullen bij een nieuw aangepast meerjarenplan in december evenwel gewijzigd worden):
2022: 4,7M
2023: 11,9M
2024: 11,7M (in dat jaar moet het ‘bidbook’ binnen bij Europa)
2025: 6,8M
Dat kan natuurlijk niet!
Een totaal van (sterk naar beneden afgerond) 37 miljoen euro aan investeringen, dan nog zonder de exploitatie-uitgaven??
Onze frank (nu eurocent) is gelukkig nogal gauw gevallen.
Dat artikel 6.6, op pag. 63 in het MPL, slaat op het totaal van alle culturele actieplannen in dat jaar. Dat is dus zeer misleidend.
In heel dat meerjarenplan hebben we in het aanvangsjaar 2020 (met in totaal 19 actiepunten) slechts twee artikels gevonden die SPECIFIEK en rechtstreeks slaan op het streven om van Kortrijk een CH2030 te maken. Later nog één, onder actie nummer 20 pag. 67.
Beste lezer, kunnen jullie zich dat voorstellen? We hebben hier te doen met zowat – extern bekeken dan – de alleszins grootste (megalomane??) historische ambitie van deze tripartite, en we vinden daar in héél het MPL nauwelijks een apart begrotingsartikel van terug, tenzij twee puntjes in het eerste jaar waarop het project van start ging. En in dat jaar dan nog zonder enige financiering!
Zie eens.
– Art. 6.6.13 voor het jaar 2020 heeft het over “het realiseren van een experimenteerruimte“. We vinden niets uit hoor. Dat slaat “in het kader van CH2030” op de opstart van DURF2030. Exploitatie-uitgave? Nul cent gebudgetteerd… Investering? Nul.
– Art. 6.6.17 dan wil “BK6 ombouwen tot een toegangspoort voor het Buda-eiland“.
(BK6 is het gebruikelijke bestuur jargon voor het pand Broelkaai 6; het vroegere stadsmuseum.) In de toelichting bij dit artikel wordt gerept over de opstart van een stuurgroep, de aanwerving van een communicatie- en projectmedewerker en nog een gangmaker en projectmedewerker voor het platform DURF2030. Onder te brengen in BK6. Exploitatie of investering? Nul cent.
Onrechtstreeks is er wel een soort bijdrage van stad voor CH2030 door de schenking van 40.000 euro aan DURF2030.
– Art. 6.6.20 voorziet wel uitgaven, en wel voor dit en volgend jaar. Een nochtans belangrijke post: “We maken Kortrijk warm voor de kandidatuur van Culturele Hoofdstad”. Voor dit jaar is 122.839 euro voorzien en voor 2023 nog 85.971 euro. Dat is te weinig. Voor dit jaar ziet het er al niet naar uit dat we deze bedragen zullen opsouperen. (Vorig jaar gaf de jaarrekening aan dat we daadwerkelijk slechts 9.794 euro hebben besteed voor dit actiepunt. Wat een klucht is me dat.)

Daarmee moeten we het dus tot op heden stellen. Met ongeveer niks.
Na al dat opzoekingswerk in het MJP geen enkele ernstige, doelgerichte uitgave noch ontvangst gevonden voor het project CH2030. Het is alsof die financiering buiten begroting wordt gehouden. Ja toch één iets gevonden.

Maar uiteindelijk is ons opzoekingswerk toch niet helemaal tevergeefs geweest.
De kans of Kortrijk in 2026 volgens de jury in aanmerking komt als kandidaat om in 2030 een Europese CH te worden staat of valt immers duidelijk met de verwezenlijking van (drie) grootse materiële projecten,
Onze stad heeft op gebied van infrastructuur immers een wezenlijke achterstand te verwerken in vergelijking met onze concurrenten als Gent of Brussel…
– Actiepunt 6.6.1: de bouw van een kennis- en beleveniscentrum met nieuwe bibliotheek op de Buda-tip;
– Actiepunt 6.6.5: de ombouw van de Groeningeabdij tot een kunst- en tentoonstellingssite ABBY (met het thema identiteit);
– Actiepunt 6.6.10: de uitvoering van het masterplan Schouwburg.

Van deze projecten vinden we wat (volgens de twee jaarrekeningen) al reëel is besteed in 2020 en 2021 samen.
(Het bedrag van de gunningen is natuurlijk torenhoog. Voor Abby bijv. 11,9 M, incl. BTW.)
Ter info:
Investeringen (werkelijk gedaan in 2020-2021):
– Buda-tip (minder dan begroot): 985.340 euro;
– Abby: (meer dan begroot): 492.040 euro;
– Schouwburg (nog weinig): 67.479 euro.
Gelukkig zijn er ook ontvangsten (subsidies) en véél.
Voor Abby 4,50 miljoen en voor het masterplan Schouwburg 4,60 miljoen!

Exploitatie-uitgaven, gekend tot op heden
– Buda-tip: nul euro.
– Abby: 176.907 euro;
– Schouwburg: nul euro.

Dat alles tot op heden dus.
Zo weten we toch al iets af van wat tot op vandaag aan deze projecten althans is gespendeerd ter gelegenheid, ter materiële ondersteuning van onze kandidatuurstelling CH2030. We zullen moeten voortmaken.
Nu nog even wachten op de volgende aanpassing van het meerjarenplan (die er zeker dit jaar nog komt) om te weten wat deze drie grootse werken ons in totaal gaan kosten.

Om evenwel heel concreet te achterhalen wat we daadwerkelijk besteden aan de kandidatuur (tender) CH2030 zelf moeten we ergens kunnen vinden 1) wat het team dat zich bezighoudt met het project zoal kost, en 2) de uitgaven en inkomsten (van het DURFFONDS) van het platform DURF2030.

We houden vol, vragen om bijstand. Kortrijk is een transparante stad hoor!
(Wordt vervolgd.)