Natuurlijk, het zijn sigaren uit eigen doos

Lokale besturen krijgen vanwege hogere overheden meer extra-middelen dan ze graag toegeven of publiek maken. Jawel, we hebben via de fiscus uiteindelijk wel zelf voor die cadeaus (“de sigaren”) betaald maar het mag toch even gezegd worden, want diezelfde overheid had het evengoed niet kunnen doen. Had ons zuur verdiende belastinggeld kunnen potverteren.

Ook onze betrokken schepenen zeggen bij allerhande financiële tegemoetkomingen die zij kunnen uitkeren aan doelgroepen niet graag vanwaar het geld komt, zeker niet als de bevoegde (Vlaamse) minister niet behoort tot de eigen partij.
Schepen Philippe De Coene (van de beweging ‘Vooruit’) bijvoorbeeld vermeldt – in tegenstelling tot vroeger – totaal geen minister meer met naam en toenaam wanneer hij binnen zijn beleidsdomein weer eens wat geld kan rondstrooien of een groots, duur project kan opzetten.

– Zo krijgen onze Kortrijkse zgn. “OCMW-energiecellen” vanwege de Vlaamse overheid extra-middelen om te verhelpen aan de energiecrisis die bepaalde burgers harder treffen dan anderen. Voor onze stad gaat het om 23.210 euro (dit jaar), 99.572 euro (in 2023) en 99.572 euro (in 2024). Totaal: 222.353 euro.
– Kortrijk krijgt voor de e-inclusie van zijn digibeet-inwoners (allemaal digitaal !) van de verfoeide Vlaamse regering nu 321.667 euro, in twee schijven uitbetaald: 257.333,60 euro (80%) en 64.333,40 euro (20%).
En ons bestuur benadrukt graag hoe de personeelskosten (de inflatie) en de energiecrisis vreet aan ons stadsbudget, maar zal aan onze stadsverslaggever Peter Lanssens met zijn stadskrant HLN bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan (in december) vergeten te melden dat we ter compensatie van die mininkomsten 4.967.736 euro van hogerhand zullen krijgen. Te weten: 1.272.390 euro (2023), 1.678.472 (2024) en 2.016.874 euro (2025). (De middelen uit 2022 en 2023 worden uitbetaald in de loop van februari 2023.)
– Stad is ook jammerlijk geconfronteerd met mininkomsten inzake dividenden (Gaselwest). Compensaties? 644.885+647.285+491.002+458.238+247.329 = 2.488.739 euro in de periode 2022-2026.
– Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne krijgen we ook nog steun, maar het kabinet van schepen De Coene heeft het wachtwoord in bezit om dit bedrag te kennen.

Ja, kortrijkwatcher is een ware positivo !