Derde aanpassing meerjarenplan 2020-2025: de bokkesprongen inzake de subsidies (1): de totalen

(Zie nog voetnoot onderaan.)

Het oorspronkelijke meerjarenplan (MPL) is na goedkeuring gepubliceerd op 4 december 2019.
We kijken daar altijd het liefste naar om dan héél nieuwsgierig te vergelijken naar wat van die gebudgetteerde bedragen (voornemens) is terechtgekomen bij de vaststelling van de jaarrekeningen. Tevens is het interessant om weten hoe de budgetten bij iedere aanpassing (binnen het jaar, én jaar na jaar) kunnen veranderen.
We kunnen het niet laten
In een volgend stuk zullen we de evolutie van de geraamde bedragen inzake subsidies voor dit aflopend jaar bekijken, maar dan speciaal de meer opvallende wijzigingen of bokkesprongen. En voor zover we dat kunnen achterhalen ook de redenen daarvan.

Maar nu willen we toch eerst even een (meer vervelend) lijstje weergeven van de totale uitgaven van stad inzake werkings- en soms investeringssubsidies aan allerhande instellingen en organisaties. Tja, we doen het eigenlijk eerder voor onszelf, voor het actueel bijhouden van ons archief.
Dus, beste lezer, u mag deze editie en volgende gerust overslaan. Alhoewel. Er zitten bij die subsidies (zeker bij de wijzigingen) wellicht pittige bedragen die u kunnen interesseren. En wees gerust, over de grote investeringen voor diverse openbare werken en megalomane projecten hebben we het later nog wel.
Na het initiële MPL van 2019 is een eerste aanpassing gepubliceerd op 14 december 2020, een tweede op 16 december 2021 en heel recent kregen de raadsleden een derde aanpassing, – te bespreken in de raadscommissie van 6 december en de gemeenteraad van 12 december dit jaar. (Let wel, dit zal geenszins de laatste aanpassing zijn voor deze legislatuur, er kunnen er zelfs nog 5 of zelfs 6 “aangepaste” bijkomen!)

Van de jaren 2020 en 2021 kennen we intussen de jaarrekening, met andere woorden: de daadwerkelijk gedane uitgaven. De fameuze realisatiegraad. Inzake subsidies die hier nu ter sprake komen is die realisatiegraad traditioneel hoog want geen stadsbestuur haalt het in zijn hoofd om over te gaan tot helse schrappingen op dit gebied. De bevoegde schepenen willen natuurlijk om electorale redenen blijven scoren met hun cadeaus aan hun geliefkoosde clientèle.
Toegestane werkingssubsidies kunnen toenemen, gewoon omwille van de inflatie, of stijgende loonkost. Denk aan de politiezone. Anderzijds kunnen subsidies voor verenigingen enigszins verminderen omwille van aanpassingen van reglementen of voorwaarden, of gewoon wegens “onderaanbestedingen” (onvoldoende werking…)

Om de leesbaarheid toch een beetje in stand te houden laten we wat laatste cijfers van de bedragen vallen, – we hebben het over miljoenen. In het oudste MPL werd bijv. voor dit lopende jaar een uitgave geraamd van 33.167.213 euro. We noteren dit als 33,16 M. Oké?
Daar gaan we.

2020
– MPL-0: 32,19 M (initiëel)
– AMPL-1: 33,04 M (aangepast)
JR (jaarrekening): 32,82 M
(Dat laatste bedrag blijft nu natuurlijk gelijk voor de rest van de legislatuur, het is reëel en blijvend uitgegeven.)

2021
– MPJ-0: 32,66 M
– AMPJ-1: 33,37 M
JR: 32,49 M

2022
– MPJ-0: 33,16 M
– AMPJ-1: 33,85 M
– AMPJ-2: 32,65 M
– AMPJ-3: :32, 97 M
(Over dit jaar in een volgende editie enige bokkesprongen.)

U wou nog de prognose kennen voor volgende jaar?
2023
– MPJ-0: 33,72 M
– AMPJ-1: 34,37 M
– AMPJ-2: 34,21 M
– AMPJ-3: 36.55 M

P.S.
We halen soms de termen “subsidies” en “toelagen” door elkaar. (Stad doet dat ook!)
Dat zou niet mogen.
Subsidies hebben het karakter van een aansporing, willen een bepaald gedrag beïnvloeden. De toekenning ervan gaat dan ook gepaard met doelstellingen, richtlijnen, reglementen en slaat op personeel, werking, onderhoud.
Een toelating is een toeslag, een bedrag bovenop een ander en wel voor bijzondere kosten. Bijvoorbeeld. Fluvia krijgt dit jaar een (investerings)subsidie van 3,89 miljoen. Ja. Maar er komt een nieuwe brandweerkazerne. Kortrijk komt dit jaar daaraan tegemoet met een investeringstoelage van 1,1 miljoen. (Vorig jaar 2,23 miljoen.)