Derde aanpassing meerjarenplan (2): aantal subsidies en daarvan enkele nogal rare gevallen

Stad verleent momenteel in totaal 187 subsidies allerhande (vaak verkeerdelijk “toelagen” genoemd, – zie voetnoot in vorig stuk) aan allerlei instanties. In het kader van dit bestek is het vanzelfsprekend onmogelijk of ondoenbaar om daar een volledig overzicht van te geven. We zullen ons hier in deze editie – voor de klucht – beperken tot enkele in ons ogen althans nogal opvallende, eigenaardige, zelfs grappig aandoende gevallen.
Onze keuze is dus zeer subjectief en vooringenomen. Toch denken we dat onze lezers content kunnen zijn om een keer iets te horen over die bedragen. (Moeten ze dan niet zelf opzoeken.)

Ooit, en lang geleden (vorige eeuw nog) hebben ijverige ambtenaren een keer veel tijd besteed aan een uitvoerige studie om na te gaan welke subsidies (en ‘toelagen’) er misschien wel een keer konden geschrapt worden. Daar is om electorale redenen natuurlijk helemaal niks van terecht gekomen.
In de opsomming hierna volgen we de rubrieken, zoals aangegeven in het meerjarenplan 2000-2025 (pag. 33-36).

Algemene financiering (1)
– Vrienden van Begijnhof: ieder jaar 1.500 euro.
(Tussen haakjes: die “vrienden” hebben zichzelf benoemd als dusdanig, en de bewoners van het Begijnhof weten daar niks van want overigens betalen zij tevens wel eens lidgeld aan dat ‘bestuur’.)
Waarom die subsidie net hier en als enige post in deze rubriek wordt vermeld is ons een raadsel.

Algemene diensten (12)
– Designregio krijgt niet minder dan vier soorten ‘toelagen’: voor Unesco, Creativity Week, Unesco Creative Cities Network en Interieur. Totaal dit jaar: 150.000 euro. (En de Designregio is in de rubriek ‘ruimte’ nog een keer vermeld.)
– Kortrijk IN: ieder jaar 5.000 euro. Waarover gaat dat? (Schijnt om een minuscuul groepje burgers te gaan die zichzelf belangrijk achten, nu en dan bijeenkomen om wat te eten en dan soms een voorstel doen aan het stadsbestuur, over ergens iets. Het is een soort “Kortrijk Spreekt” voor bobo’s.)
– Dorpskranten: 30.000 euro (bedrag blijft onveranderd over de jaren heen).
– Fractietoelagen: 6.500 euro (geen commentaar!)

Veiligheidsdiensten (3)
– Natuurlijk: Fluvia en de PZ Vlas. (Bedragen voor een volgende editie.)
– Maar ook voor een vzw: Instituut voor medische dringende hulpverlening (1.000 euro). Al van gehoord?

Dienstverlening en Sociaal Beleid (49)
Hier krioelt het van de vzw’s. Over de grote, bekende organisaties die véél geld krijgen hebben we het later nog.
– DYZO: nu 7.716 euro (Bedrag schommelt nogal. En waarop slaat dit?).
– Mayers of Peace: gewoonlijk 1.000 euro, nu plots slechts 50 euro gebudgetteerd.
– MSOC antenne Kortrijk: bedrag altijd begroot op 18.325 euro maar ietwat neerwaarts gesteld naar 16.825 euro. (Heeft iets met drugs te maken en gelieerd aan Oostende.)
– Quindo: onveranderlijk 75.000 euro. Radio of zoiets met jongeren. (Heel geliefd bij de Vooruit-schepenen.)
– Raad intercultureel samenleven: kan 500 euro krijgen maar in de praktijk NUL, want doet niks.
– Vergoeding begrafenis oud-strijders: 3.800 euro, al jaren en dat blijft maar doorgaan.
– Solidaire kinderopvang: nul euro. Maar voor “Ondernemers Kinderopvang”: 30.00 euro.

Ruimte (50)
Hier zitten hoge bedragen in: voor IMOG, De Poort, Leiedal, Mobiel, 18 kerkfabrieken. Dat is voor later.
– Stadsboerderij Kortrijk: in 2021 één keer 25.000 euro, nu niets meer. Is Doerak geworden zeker?
– Nog een keer Desingnregio vermeld! In 2020 voor ‘Unesco Spek 2.0’ met niet minder dan 30.000 euro. Is er een schepen die dat even kan uitleggen?
– Creatieve makers en retail: kregen in 2020 en 2021 zelfs telkens 38.500 euro. Geen idee waarvoor of waarom.
– Rozentuin: dit jaar 42.719 euro. (Van wie is die tuin eigenlijk?)
– SPEK: in 2020 één keer 208.645 euro. (Wie weet er waarop dit slaat?)
– Klimaatfonds Zuid-West-Vlaanderen: 38.853 euro. Dat is nieuw.
– Koesterhuis: 2.000 euro (Wie of wat?)
– Corona-premies: 734.446 euro in 2020 wel te verstaan.
– Beschermde zwaluwnesten: 1.500 euro voorzien. (Er wordt nauwelijks duizend euro opgevraagd.)
– Luiers: 2.000 euro. (Hoogst opgevraagde som was in 2020: voor 2.633 euro.)
– Groenbemesters: dit jaar 6.250 euro ingeschreven en dat wordt ongeveer opgevraagd hoor !
– Start@K: nu 4.050 euro gebudgetteerd. In 2021: 179 euro uitgegeven. (Ik weet echt niet wat dit is.)

Vrije Tijd (72)
Hier vinden we ook enkele hoge budgetten: Lago Kortrijk Weide, Lago Abdij en Lagae-Heule, Be-Part, Budascoop, vzw Doerak. Voor later.
– Vzw Kortrijk Spurs: kreeg 15.000 euro in 2020. Nu niks meer gebudgetteerd. (Elitair groepje sporters zeker?)
– Ook sport: “Relance van het verenigingsleven”! : kreeg 54.298 euro in 2020. (Een noodfonds…)
– Nog twee noodfondsen…: Speel/sportruimte Sint-Amandscollege (15.000 euro), Specifieke huurondersteuning (34.000 euro).
– vzw Legato: kreeg een keer 11.634 euro. (?)
– En hoeveel heeft die Musical 1302 wel gekost aan Stad? In 2021 is 30.000 euro uitbetaald. Voor 2022 is 75.000 euro gebudgetteerd.
– Voor de “Rid Side” is ook geld voorzien: 10.000 euro.
– Straatnaamcommissie: 500 euro.
– Sonic City: 16.000 euro. (?)
– Vier specifieke ‘toelagen’ voor Jeugdverenigingen: basistoelage, infrastructuur, kadervorming, kampen: totaal dit jaar voorzien: 253.000 euro. (Wel ditmaal niets geraamd voor kadervorming en kampen.)
– Individuele sporters: onveranderlijk 2.400 euro voorzien.
– Uitpas sport: 27.000 euro. (Heeft succes!)