Schommelende en niet schommelende subsidies (3) volgens derde aanpassing meerjarenplan

Woord vooraf
Tot onze verbazing zijn er over bepaalde subsidies toch meer vraagjes te stellen dan men zou denken…

We volgen de lijst zoals gebruikt in het derde aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (pag. 33-36) en halen daar enkele subsidies uit met een enigszins merkwaardig verloop.
We geven eerst het geraamde bedrag weer voor dit jaar, volgens de eerste en tweede aanpassing.
Dus voor dit jaar 2022 telkens twee bedragen, of ze nu gelijk zijn of niet.

Daarna het verloop ervan, de wijzigingen in het verleden en eventueel andere voor de toekomst.

Hier gebruikte afkortingen:
– MPL-0: bedrag in het oorspronkelijke meerjarenplan 2020-2025 zoals goedgekeurd in december 2019.
– Dit is dus het IN: het initiële bedrag in het MPL-0 geraamd. Dit bedrag blijft in het MPL-0 bijna altijd, – over al de jaren heen – geheel hetzelfde. Men waagde zich in 2019 duidelijk niet aan een schatting voor de toekomstige zes jaren.
– AMPL-1, of -2, of -3: de drie opeenvolgende, aangepaste versies (dat zijn altijd nog wel geraamde, geschatte, voorgenomen, beloofde bedragen).
– JR: de reële, werkelijk toegekende bedragen volgens de vastgestelde jaarrekening, en dit voor de jaren 2020 en 2021.

Ter verduidelijking misschien even:
AMP-2: slaat op het bedrag van de subsidie voor dit jaar, zoals eerst geraamd in december vorig jaar.
Dat leest u dan samen met AMPL-3: het nieuwe bedrag, heel recent geraamd, wat ten andere nu zal goedgekeurd in de komende gemeenteraad van december.

Nog even opmerken dat in de lijst van “werkings- en investeringssubsidies” van het MPL de term “toelagen” heel vaak wordt gebruikt, terwijl dat strikt genomen onjuist is. (Een toelage is een bedrag dat bovenop een ander bedrag is toegekend.)
Cijfers hierna zijn in euro, vanzelfsprekend.

ALGEMENE DIENSTEN
Designregio (basisbedrag)
(Zoals eerder al is opgemerkt krijgt deze organisatie tot vijf verschillende soorten “toelagen”. We beperken ons hier tot twee ervan.)
AMPL-2: 85.000 / AMPL-3: 35.000
AMPL-3 voor de toekomst: 35.000
IN: 25.000
JR 2020: 25.000
JR 2021: 35.000
Designregio (vzw Interieur)
AMPL-2: 150.000 / AMPL-3: 50.000 (Tja, de zaak gaat niet meer door. Geen haan die ernaar kraait.)
IN: 150.000
JR 2020: 145.000
JR 2021: 150.000
Dorpskranten
Ja, sommige subsidies blijven merkwaardig onwrikbaar onveranderd, inflatie of niet.
Ieder jaar 30.000 euro, ook in de jaarrekeningen.
Wijkbudget
JR 2020 en 2021: nul euro want bestond nog niet.
AMPL-2: en -3: 25.000
Maar volgend jaar AMP-3: 50.000 (!)
Eén van de weinige wijzigingen inzake subsidiëring, te wijten aan beleid.

VEILIGHEIDSDIENSTEN
Brandweerzone Fluvia
AMPL-2 en AMPL-3: 3.893.670
IN: 3.670.110
JR 2020: 3.670.110 (merkwaardig gelijk)
JR 2021: 3.107.014
Politiezone VLAS
AMPL-2: 15.772.124 : AMPL-3: 17.940.375 (inflatie, lonen)
IN: 15.085.724
JR 2020: 15.085.725 (één euro verschil, wegens afronding zeker?)
JR 2021: 15.462.867
En volgend jaar? Volgens eerste raming AMPL-2: 16.166.472. Volgens AMPL-3: 18.334.678 (!)

DIENSTVERLENING EN SOCIAAL BELEID
CAW
AMPL-2 en -3: 205.000
IN: 180.000 (men dacht voor heel de periode)
JR 2020 en 2021: 180.000 (ok weer merkwaardig gelijk aan IN)
Volgende jaren blijven we het houden bij 205.000
De Poort (luik werk)
Dit begrijpen we niet.
Over al de jaren heen onveranderlijk: 512.100 euro…
Zeer zonderling is dat men het in het MPL-0 heeft over een huursubsidie van 279.300 euro, en dit over al de jaren heen.
Interlokale W13
AMPL-2 en -3: 127.568
IN: 124.671
JR 2020: 124.671 (weerom merkwaardig gelijk)
JR 2021: 125.530
Kanaal 127
Telkens 30.000 euro !
Maar niks meer vanaf volgend jaar. (Overigens kreeg de organisatie ooit eens een heel slechte evaluatie.)
Mentor- VORK
AMPL-2 en -3: 56.000
IN: (slechts)15.000
JR 2020: nul (?)
JR 2021: 28.538
Naadloze Flexibele Trajecten (NAFT)
(Al van gehoord?)
AMPL-2: 50.000 maar AMPL-3: 70.000
IN: 50.000 (en voor ieder jaar aldus geraamd)
JR 2020: 49.999 (één euro verschil)
JR 2021: 70.000
Projecten leren en werken
AMPL-2: 295.250 en AMPL-3 ietwat meer: 300.250
IN: 295.250 (voor heel de periode)
JR 2020: 295.244
JR 2021: 295.243 (hoe kan men eigenlijk zo juist schatten?)
Quindo
Het is héél eenvoudig. 0ver heel de lijn hetzelfde bedrag, ongeacht de activiteiten of evaluaties. De organisatie krijgt jaar in jaar uit 75.000 euro.
vzw EFFECT
AMPL-2: 357.500, en AMPL-3 nogal wat minder : 313.875
IN: 380.000
JR 2020: 380.000
JR 2021: 335.000
Allemaal mooie ronde getallen.
MENTOR vzw
Raar allemaal.
AMPL-2: 45.000 en in AMPL-3: nul euro, ook zo geraamd voor volgende jaren…
JR 2020 en 2021 telkens 45.000 euro.
STADSARTIESTEN
Over heel de lijn netjes 15.000 euro, vanaf dit jaar. Ongeacht activiteiten of aantallen. Hoe kan dat nu??

(Wordt vervolgd. Stuk wordt te lang.)