Schommelende subsidies (4): vervolg bokkesprongen

Gebruikte afkortingen, nogmaals.
MPL: meerjarenplan 2020-2025
MPL-0: het oorspronkelijke meerjarenplan, al opgemaakt in 2019
IN: het initieel bedrag van de subsidie zoals is voorgenomen in MPL-0.
AMPL-1 en -2, en -3: de aangepaste meerjarenplannen.
AMPL-3 moet nog goedgekeurd in gemeenteraad van december dit jaar
Als we het hebben over AMPL-2 en AMPL-3 slaat dit op geraamde bedragen voor dit lopende jaar. (Ze kunnen gelijk zijn of niet.)
Men mag wel aannemen dat de subsidies uit het AMPL-3 definitief zijn verworven.
JR: de werkelijke uitgekeerde bedragen zoals vastgelegd in de jaarrekeningen van 2020 en 2021

RUIMTE
Creatieve makers en retail
AMP-2 en AMPL-3: 38.500
IN: Idem.
Voor de volgende jaren: nul euro.
Dierenasiel “De Leiestreek”
AMPL-2: 41.258 en AMPL-3 plotseling: 47.049
IN: 39.310
JR 2020: 40.396
JR 2021: 40.655
Huursubsidie De Poort
Heel bizar is dit: over heel de periode van het MPL onveranderlijk: 279.390 euro.
“De Poort” krijgt nog een subsidie voor het “luik werk”: Ook over heel de periode een zelfde bedrag: 512.000 euro. (IN was slechts 279.390 euro.)
Dit kan toch onderwerp zijn voor een vraag in de gemeenteraad.
IMOG
(Het gaat over statutaire werkingskosten.)
AMPL-2:en AMPL-3: 3.287.222
IN: 3.440.568
JR 2020: idem
JR 2021: 3.461.194
KERKFABRIEK O.L.VROUW
AMPL-2: 131.029 en AMPL-3: 151.742
Volgend jaar wordt dit 250.781 euro. (Hoe kan men dit eigenlijk nu al weten?)
IN: 137.803
JR 2020: idem (We blijven dit merkwaardig vinden: initiële raming en rekening volkomen identiek.)
JR 2021: 151.641
KERKFABRIEK SINT-ELISABETH
(Krijgt ook traditionel veel geld.)
AMPL-2: 85.426 en AMPL-3 plots 101.247
IN: 86.220
JR 2020: idem
JR 2021: 107.760
INTERCOMMUNALE LEIEDAL
(Jaarlijkse subsidie hangt af van het aantal inwoners.)
AMPL-2en -3 dus gelijk: 213.900
IN: 211.770
JR 2020: 209.983
JR 2021: 210.783
MARKTVERHUURKANTOOR
Ieder jaar over heel het MPL: 50.000 euro. Leg dat maar eens aan iemand uit.
vzw MOBIEL
AMPL-2 en -3: 48.000
JR 2020: 42.500
JR 2021: 68.000
WILDE WESTEN
Blijkbaar ook een vast bedrag: 40.000 euro.
DURF2030
Geen Kortrijkzaan die weet waarover dit gaat, tenzij enkele betrokken en lezers van kortrijkwatcher.
Telkenjare vast bedrag van 40.000 euro.
PRIJSSUBSIDIE ZWEMBAD ABDIJKAAI EN LAGAE-HEULE
Voorheen ging het jaarlijks om een vast bedrag dat werd bijgesteld als de ware kosten waren gekend. Nu hangt de subsidie af van het aantal zwembeurten.
AMPL-2: 790.000 en AMPL-3: 675.000 euro
JR 2021: 590.000
CULTURELE EN SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN
Een basissubsidiereglement met een totaal van 141.000 euro. Raar beleid is dat toch.
Er zijn wel subsidies voor bijzondere projecten. Vast bedrag: 33.000 euro. JR 2020 was 14.250 en JR 2021 30.250 euro.
OPENLUCHTEVENEMENTEN
Telkenjare begroot op 45.000 euro.
JR 2020: nul euro
JR 2021: slechts 1.500 euro
Noot: voor de “Musical 1302” langs de Leieboorden werd apart voor 2021 30.000 euro gebudgetteerd en 75.000 in 2022
SEMI-PROFESSIONELE KUNST_EN CULTUURORGANISATIES
Heel de periode van het MPL jaarlijks begroot op 45.500 euro.
JR 2020: 27.000
Curieus: JR 2021 idem.
PRIVATE PROFESSIONELE PODIUMKUNSTEN
AMPL-2: 93.000 en AMPL-3: 105.000
Ook weer curieus: JR 2020 en 2021 telkens 57.200 euro.
JEUGDVERENIGINGEN – BASISTOELAGE
AMPL-2 en -3: 186.000
JR 2020: 128.838
JR 2021: 125.000
SPORTVERENIGINGEN
Volgens een basisregel telkenjare 240.000 euro.
Maar inzake sport zijn 11 reglementen van toepassing.
We namen de taak op ons om een keer alle sportsubsidies voor dit jaar samen te tellen, volgens AMPL-3. Totaal: 628.000 euro subsidies, dat wil zeggen: investeringen niet meegeteld.
(Een zware post is nog: “imagoversterkende sportevents”. Voor dit jaar 132.500 euro.)

Nog een beetje demagogie.
De cultuursector krijgt dit jaar 306.630 euro als subsidies. Maar in het kader van het streefdoel om van Kortrijk een Europese culturele hoofdstad te maken zijn er in de toekomst wel gigantische bedragen aan investeringen voorzien. Ongezien. Dat wel.