Coming up…een oproep aan onze lokale gazettenschrijvers

In onze eerstvolgende editie wil de hoofdredacteur én senior writer van deze alternatieve elektronische stadskrant genaamd “kortrijkwatcher” voor één keer een warme oproep doen aan onze stadsreporters van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en nog een wat minder bekende plaatselijk correspondent(e) van het weekblad ‘De Krant van West-Vlaanderen’.
De aanleiding is een artikel dat zij alle drie laatstleden 1 december eensluidend publiceerden over het feit dat stad nu wel degelijk werk gaat maken van de ontharding van de parking aan de Groeningelaan ten einde aldaar een nieuw (Groeninge)park aan te leggen.
Die stadsreporters baseerden zich alle drie tegelijk op een persmoment (zo noemt men dat) belegd door de schepenen Wout Maddens (stadsvernieuwing), Axel Weydts (mobiliteit en openbare werken) en Bert Herrewyn (klimaat). Helemaal ter plekke aan de uitgang van de parking Veemarkt.
(Ter info even tussendoor. Let daar eens op. Schepenen organiseren persmomenten altijd met meerdere tegelijk want op het stadhuis houden ze het doen en laten van mekaar altijd goed in het oog, net om te beletten dat er een concullega – met foto! – solo slim gaat spelen in de media. Schepen De Coene ontsnapt nogal eens sluw aan deze geplogenheid.)
Onze gazettenschrijvers krijgen bij zo’n ‘persconferentie’ steevast een papier of zelfs een hele map in handen met een informatieve, bestuurlijke tekst over wat er nou weer eens gaande is, plus – als dat van pas komt – (en dat is bijna altijd het geval) nog een serie foto’s ook. Met andere woorden, die stadsreporters hoeven eigenlijk niks anders meer te doen dan wat e-mails te versturen naar hun redactie in Brussel, Antwerpen of Roeselare.

Waarin bestaat dan onze warme oproep? zo zult u zeker nu weer zeggen.
Wel, we willen aan onze persjongens en – meisjes eenvoudigweg een keer nederig vragen dat zij de tekst die ze van het stadsbestuur voorgeschoteld krijgen eerst even voorafgaandelijk voor enig nazicht doorsturen naar de eindredactie van ‘kortrijkwatcher’.
Onze eigenste, gediplomeerde gemeenteraadwatcher zal die pasklare stadsinfo even doornemen en dan met een aantal kanttekeningen terug bezorgen. Veel werk zal hij daarbij niet hoeven te verrichten. Enkel herlezen wat hij zelf vroeger al goed gedocumenteerd heeft geschreven over het te verslaan gebeuren. Want de informatie die schepenen aan de pers bezorgen bevat sowieso wat we noemen “alternatieve feiten”. Nooit de helemaal echte, ware en authentieke facts dus, gesteund op de officiële bronnen.
Die vindt men namelijk pas hier, in ons archief. (Gebruik zoekmachine of zie de rubrieken.)
Onze gemeenteraadwatcher wil met zijn warme en gemeende oproep aan onze gazettenschrijvers uiteindelijk bekomen dat de Kortrijkse burgers via hun reguliere pers de juiste en vooral volledige toedracht over het politieke reilen en zeilen in de stad vernemen.
Wie kan daar nu tegen zijn?