Over de framing of bedotterij inzake het Groeningepark (2)

(Over het begrip framing, zie vorig stuk.)

Op 1 december laatstleden kon u zowel in regionale katernen (of online) van HLN als HN als het weekblad de KvW vrijwel identieke artikels lezen over het feit dat Stad eindelijk werk zal maken van de aanleg van een nieuw park aan de Groeningelaan, dat is vlakbij het woonzorgcentrum Sint-Carolus. Die stukken zijn niet enkel inzake woordgebruik ongeveer identiek, maar zelfs in de titel leggen ze gelijklopend, eensluidend de klemtoon op hetzelfde feitelijk gegeven, met name de oppervlakte van de ontharding van de bestaande parking aldaar.
Tja. Dat wijst dus al op één iets: de betrokken gazettenschrijvers hebben trouwhartig – zeg maar slaafs – opgetekend wat de drie aanwezige schepenen op een persmoment in openlucht, ter plekke aan de Groeningelaan netjes ter info in een persmap hebben aangereikt. Of datgene wat praatvaar schepen Axel Weydts mondeling heeft toegelicht en benadrukt. (Zoals we hem kennen zal hij wel de woordvoerder van het gezelschap zijn geweest.)

De framing over de kostprijs van het nieuwe aan te leggen park
De krant HN houdt het bij een eenvoudig, afgerond cijfer: de realisatie van het project kost ons 1,2 miljoen euro. HLN is ietwat nauwkeuriger: het zaakje kost ons 1.230.000 euro.
Dat klopt dus niet met (twee) officiële bronnen.
– Volgens de derde (en meest recente) aanpassing van het meerjarenplan (MJP) kost de aanleg van het park 1.256.518 euro. Dat is dus 26.000 euro meer dan door de schepenen werd gezegd op dat persmoment van 1 december. Dat is meer dan zomaar een beetje afronden van een getal. Bedrieglijk is dat het bedrag uit het MJP door dezelfde schepenen van het persmoment van 1 december is goedgekeurd in het College van 14 november.
We kunnen van die kostprijs dan nog de subsidie van 250.000 euro aftrekken. Dan krijgen we een netto-kost van 1.006.518 euro. Weerom een ander bedrag dan de verzamelde schepenen ons voorspiegelen.
– En wat heel die beweerde kostprijs nog sterker ondermijnt is dat de werken ergens in september (de 19de) door het College werden gegund voor een bedrag van 1.689.176,79 euro aan de firma “Maatschap GROWEBO” uit Gulegem.
Geen van de drie aanwezige journalisten die verslag uitbrachten van dat persmoment heeft dat bedrag even opgeworpen. Bizar. (In hoofde van de schepenen vooral.)
En natuurlijk.
Géén van de gazettenschrijvers bracht het op om er even aan te herinneren wat zijzelf dan nog indertijd hebben geschreven. HLN had het ooit (augustus 2020) over 450.000 euro als kostprijs, nog wel genoteerd op aanwijzing van een triomfantelijke schepen Bert Herrewijn. (In werkelijkheid ging het om 438.657,37 euro.)
Een professionele journalist is toch in staat om te weerstaan aan misleidende framing van bestuurders?
Moet toch kunnen wijzen op beunhazerij? Het malgoverno in dit project.
Een soort “re-framing” of “contra-framing” door de pers kon bijvoorbeeld nog wijzen op de ongelooflijk verschillende kostprijzen die sinds 2020 zoal werden kond gedaan.

Ongelooflijk maar waar. Dat oorspronkelijk bedrag van 438.000 euro stond in maart van dit jaar nog op de website van stad. Elders op die website vonden we ooit een keer iets van 1,1 miljoen, zonder BTW. Over een of ander voorontwerp: 899.344,75 euro, ook zonder BTW.
En dan had je nog de kostprijzen zoals vermeld in de opeenvolgende jaarplannen. Oorspronkelijk (begin 2020): 1 miljoen. Eerste aanpassing: 1.026.517 euro. Tweede evenals derde aanpassing: 1.256.517 euro. (In de derde aanpassing gaat het vooral om wijzigingen in de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten voor het project. Even opmerken dat er nog uitgaven komen in het budget van het jaar 2025.)

De framing over de subsidie
Die ontvangst bedraagt 250.000 euro. Juist. De framing hier bestaat erin dat men daar ferm de nadruk op legt. Men gaat er fier over. Hoe is men daaraan geraakt? Door de ‘aanleg van een park’ in een juridische terminologie aan te duiden, in alle dossiers steevast om te zetten als een “onthardingsproject“. Dan kan men namelijk subsidie van de Vlaamse regering krijgen in het kader van de actie “Vlaanderen breekt uit”. Wel goed bedacht.
We moeten daar straks wel nog iets over zeggen, in verband met de timing.

De framing over de kostprijs van het ontwerp
Hier is de framing weer zeer frappant: men rept er gewoon niet over !
Eén keer konden we daar een bericht over vinden. HLN van 2 augustus 2020 had het bij monde van schepen Axel Weydts over 66.516,73 euro. Gegund aan het studiebureau Cnockaert uit Wervik. Dat is twee jaar geleden. Intussen zal dit bedrag vanwege de inflatie wel zijn opgelopen. Het studiebureau liet zich ook bijstaan door Katinka ‘t Kindt, een landschapsarchitecte. (Ons eigen personeel kan dat blijkbaar niet aan. Dat park is een voorschoot groot.)
In het MJP vinden tot op heden één keer een exploitatie-uitgave. In het jaar 2021: 17.885 euro. Zou dat een soort voorschot kunnen geweest zijn voor het bureau Cnockaert?
.
(Wordt vervolgd.)