IMOG und kein ende…(1)

Eind september vernamen raadsleden en zelfs burgemeesters van de betrokken 11 gemeente-vennoten tot hun verbazing via de gazetten dat ook de afvalintercommunale IMOG (met die verbrandingsoven en torenhoge schouw in Harelbeke) af te rekenen had met de stijgende inflatie en oplopende loonkosten. Gesteld werd dat de intercommunale binnen een periode van drie jaar zeker zou aankijken tegen 4 miljoen méérkosten.
Een concreet probleem lag in het feit dat onderaannemers voor het ophalen van restafval veel duurdere prijzen zouden aanrekenen. En één ervan ( Cogetrina? Callens Reiniging? A3 Verhuur?) zou er zelfs mee gedreigd hebben de werkzaamheden stop te zetten.
Burgemeesters in paniek !
Want als gevolg hiervan zou de kostprijs voor het ophalen van huisvuil per inwoner gemiddeld stijgen van 48 naar 64 euro. Voor menige gemeentekas moeilijk te dragen en politiek bekeken ook een onmogelijke zaak om die kost te verhalen op de burger.
Imog had wel een voorstel tot besparing in de aanbieding.
De inzameling van huisvuil zou vanaf april 2023 pas om de twee weken gebeuren.
Begin december dan kwamen de burgemeester van betrokken gemeenten in spoedoverleg bijeen en verklaarden zich naar verluidt (verslag onbekend) unaniem akkoord met die maatregel. Dus buiten de geijkte kanalen, namelijk de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering. Maar alras bleek dat Kortrijk en Kuurne en Harelbeke en Waregem op hun beslissing terugkwamen.

Voor kortrijkwatcher is heel de heibel een reden om een keer na te gaan wat Stad jaarlijks zoal betaalt aan IMOG. Omgekeerd, hoe het zit met de financiële toestand bij Imog.
Eerst wel even zeggen dat het ophalen van huisvuil in Kortrijk gebeurt door een eigen stadsdienst.
In een raadscommissie van 6 december werd gezegd dat er daarvoor als personeel 9 voltijdse equivalenten (VTE’s) in de weer zijn en dat ons dat – inclusief het wagenpark – 674.000 euro kost. (Jaar niet aangegeven.)
Op de vraag naar de impact van een mogelijke tweewekelijkse inzameling kon men geen antwoord geven.
Evenwel staat er in de toelichting bij de laatste aanpassing van ons meerjarenplan wel degelijk dat men inzake afvalbeheer alreeds de nieuwe ramingen uit het ontwerp-budget 2023 van Imog heeft toegepast. En dat dit netto een malus van 405.000 euro impliceert. De assumptie is dan dat die meerkost kan geneutraliseerd door “optimalisatie binnen Imog” en door extra ontvangsten voor het opruimen van zwerfvuil. Het is onze burgemeester – nog altijd bevoegd voor ‘afval’ – en onze schepen van Financiën blijkbaar even ontgaan.
Soit.
Stad Kortrijk bezit 127.358 aandelen (op een totaal – bij de 11 gemeenten – van 407.802 stuks) ter waarde van 3.157.204 euro (per 31 december 2021).
Onze deelname in de werkingskosten van Imog bedraagt (statutair bepaald) voor:
– 2020: 3.440.567 euro
– 2021: 3.461.187 euro
– 2022: 3.287.222 euro
– 2023: 3.759.622 euro (is dit de aanpassing aan het nieuwe budget van Imog?)
Daarnaast betalen we nog inzake beheerskosten in:
– 2020: 78.235 euro
– 2021: 79.193 euro
– 2022: 83.772 euro
– 2023: 80.777 euro

Volgende keer wat over de financies bij Imog. Volgens de jaarrekening 2021, dus ware cijfers, geen ramingen.