Nog ietwat over de subsidie van 500.000 euro voor de Budascoop (4)

Waarom is het van belang om te weten wie de eigenaar is van het pand?
Om te genieten van een investeringssubsidie uit het “Fonds voor Culturele Infrastructuur” moet de aanvrager in principe eigenaar zijn van het goed. Indien niet, dan is het absoluut nodig dat de gebruiker van het goed kan aantonen dat de “culturele infrastructuur” voor minstens twintig jaar een blijvende bovenlokale culturele functie zal hebben of behouden.
Nu is het zo dat Stad geen eigenaar is van de Budascoop. Zoals gezegd, in tegenstelling met wat er staat te lezen op de website van stad, en ook in tegenstelling van wat sommige gazetten suggereren. Er is in 2003 door stad met de familie Bert een erfpachtovereenkomst gesloten voor 36 jaar. Die loopt dus momenteel tot 2039 en dat is nu (in 2022) een te korte termijn om bij voornoemd Fonds een subsidie te verkrijgen.
Stad (de erfpachter) en het Kunstencentrum Buda (de exploitant van de cinema) hebben – nogal laat in het jaar 2022 – ontdekt dat men bijv. voor het vernieuwen van de compleet verouderde HVAC-installatie in de vijf (penta) zalen eventueel bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media een subsidie kon bemachtigen. Maar daarvoor moest dus de looptijd van de erfpacht worden verlengd, laat ons zeggen tot 2042. En daarvoor had men dan een intentieverklaring nodig van de familie Bert. Dat zou dus gebeurd zijn. (Document niet gezien.) Stad zelf moest tegelijk zelf een intentieverklaring ondertekenen om de culturele functie van het gebouw voor nog 20 jaar te behouden. (Document niet gezien.)
Dat is allemaal beklonken in de gemeenteraad van 12 september 2022. Geen enkele tegenstem of onthouding.
Toen is ook enige financiële informatie bekend geraakt, uiteraard ongemerkt door ‘de pers van de dode bomen’.
Het projectbudget bedraagt 1.165.011 euro. Raming:
– luchtgroepen/regeling: 575.496 euro;
– waterpomp/verwarming/koeling-PV: 976.457 euro
Dat geeft 976.457 euro, maar enigszins aangepast 1,16 miljoen aangezien de raming al dateert van 2021.
Die subsidie van 500.000 euro is eigenlijk het procentueel maximum van de kosten die men van bevoegd minister Jan Jambon (N-VA) kan krijgen voor dit soort energiebesparende werken.
Schepen Ronse haalde onmiddellijk de pers door te vertellen dat stad voor die werken al wel 665.000 euro had voorzien. (In het meerjarenplan is 765.345 euro als krediet ingeschreven voor “SIB gebouwen BK6“. Dat is stadhuistaal voor “Structureel InvesteringsBuget voor gebouwen, in dit geval Broelkaai 6, het hoofdkwartier van het Kunstencentrum Buda.)
Me dunkt mogen we ons gelukkig prijzen dat de subsidie door Jan Jambon (N-VA) nog “op de valreep” in 2022 is toegestaan. De termijn voor de aanvraag was toch al versterken? en, – o ja, er is nog iets wat we niet begrijpen.
In het besluit van de Vlaamse regering (gecoördineerde versie van 05.03.2021) betreffende “het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang” kunnen die subsidies enkel worden verleend voor o.a. (art.1,4°):
– cultureel patrimonium, musea, wetenschappelijk-culturele instellingen (punt 4)
– bibliotheken, discotheken en soortgelijke instellingen (punt 5).
Over bioscopen is nergens sprake, ook niet bij de ‘veel gestelde vragen’ (FAQ) omtrent dit besluit.
Misschien is men bij het bespreken van het Kortrijks dossier met schepen Axel Ronse (N-VA) tot de vaststelling gekomen dat cinema’s horen bij die “soortgelijke instellingen”. Goed gedaan zeg van onze schepen-parlementariër!
De familie Bert geeft ook wel ontegensprekelijk een gouden zaak gedaan.
We zijn jammerlijk genoeg niet meer in het bezit van de erfpachtovereenkomst met stad, – zo ook kennen we de mogelijke contractuele verplichtingen van de erfpachtgever versus de erfpachter spijtig genoeg niet, maar die grove en heel dure ‘herstellingen’ of ‘renovaties’ worden toch maar bekostigd door stad. (Er is trouwens nog sprake van een “masterplan” voor geheel het pand.)
Ooh, wat zou dat toch mooi zijn als de Bertjes aan het eind van de looptijd van de erfpacht (het teniet gaan ervan) zouden zeggen:
“Stad Kortrijk, ge krijgt heel de Pentascoop van ons cadeau, geheel gratis.”


P.S. (1)
Voor wie het zou interesseren: het ondernemersnummer van KC Buda is 0869749312.
P.S. (2)
Hoeveel zou de familie Bert al “verdiend” hebben met hun Pentascoop in erfpacht te geven?
Een of ander raadslid zou dat een keer kunnen opvragen: de canon per jaar (sinds 2003, basisprijs was 83.000 per jaar, te indexeren), de eerste verbouwingen van een paar zalen (3 miljoen?), de huidige werken inzake HVAC (1,2 miljoen?), onderhoud, opknapbeurten (X euro) het toekomstige masterplan (X miljoen), en nog zowat…?