ZWVL is nu héél officieel een regio…

Daar moeten we toch een keer iets over zeggen?
Wat was het standpunt van onze burgemeester? Onze gemeenteraadwatcher herinnert zich immers nog dat de materie “binnenlandse staatshervorming” een keer ietwat terloops ter sprake kwam in de gemeenteraad en het leek er toen terdege op dat de kort tevoren opgedoken vervangende burgemeester Ruthie het in Keulen hoorde donderen.
Wat was intussen de opinie van de andere burgemeesters in de regio? Het stemgedrag van de lokale Vlaamse parlementariërs (Ronse en Veys) in onze gemeenteraad?
Maar wat staat er zoal in dat nieuwe decreet over regiovorming, pas aangenomen in plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op 1 februari van dit jaar? De zaak sleept wel al jaren aan. We kennen een eerste kadernota van 9 oktober 2020, maar er is al sprake van een soort “interne staatshervorming” onder de regering Bourgeois (2009-2014) en zelfs al ter gelegenheid van de fusies van gemeenten in 1976…