Subsidieregister voor Kortrijk (1)

Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) heeft het lef gehad om zijn kabinet te laten onderzoeken hoeveel subsidies de Vlaamse Overheid heeft uitbetaald in 2022. En aan wie? Alle mogelijk openbare besturen, ondernemingen, (feitelijke) verenigingen.
Het zopas gepubliceerde register is voor iedereen te raadplegen. Van transparantie gesproken. (Niet iedere begunstigde zal daar gelukkig om zijn.)
Kortrijkwatcher zal voor onze lezers de lijst van de ontvangers in Kortrijk uitpluizen. Beschouw het als een vorm van dienstbetoon want het gaat om niet minder dan 961 begunstigden. Niet iedereen zal de tijd of de moed vinden om dat allemaal te turven.
We zullen in een volgende editie de meeste opvallende subsidies oplijsten, – zo besparen we u allen veel werk, beste lezers. Geef ons nog wat tijd.
Meest opvallende subsidies zijn voor ons bijv. de hoogste, of juist de kleinste. Ofwel de begunstigden die we nooit zouden verwacht hebben, of niet eens kenden (zo zijn er veel!). Of die aanvragen die niet of niet helemaal werden gehonoreerd, want die zijn ook aangegeven ! En wie zijn de grootste subsidieslurpers??

P.S.
Onze artikelenserie over het crematorium Uitzicht (de intercommunale Psilon) wordt wel degelijk vervolgd, later
dan.