Subsidies 2022 voor Kortrijk in het domein cultuur, jeugd, sport en media (2)

Woord vooraf
Gelukkig zijn er filters ingebouwd in dat subsidieregister 2022 van minister Diependaele, zopas is gepubliceerd op Tinternet.
De combinatie van thema’s waarvan hier sprake is gebruikelijk in de politiek. Ik geloof dat dit nog een erfenis is van Bert Anciaux die alles als cultuur aanzag.
We geven natuurlijk geen volledige opsomming van de uitgestrooide subsidies binnen deze beleidsdomeinen. In Kortrijk ging het om 71 begunstigden. We vernoemen naast een aantal verwachte, totaal normale uitkeringen enkel nog die gevallen die ons om een of andere reden opvallen. En waar u dientengevolge waarschijnlijk ook van zult opkijken. Er zijn ook gesubsidieerde instanties waar we nog nooit van hebben gehoord of waarvan we echt niet weten wat ze zo mogelijk uitrichten.
O ja, er zijn gevallen waarbij het uitgekeerde bedrag verschilt van het toegekende. Dat kan het gevolg zijn van het feit dat het ingediende het project bijv. nog niet helemaal voldoet aan de gestelde voorwaarden, of omdat er in schijven wordt uitbetaald. (Het ooit toegekende – maar niet uitbetaalde bedrag – staat indien nodig tussen haakjes, en cursief getypt.)
Nog iets. Het vergt waarlijk teveel tijd om telkens na te gaan waar het uitgekeerde geld concreet voor diende. Beste lezer, u zal zich moeten tevreden stellen met het pure kennen van de begunstigden.
Helemaal onderaan zijn we zo vrij geweest om één instantie binnen de hier behandelde sectoren te bestempelen als een subsidieslurper.

CULTUUR
Stad Kortrijk als aanvrager
Merkwaardig eigenlijk hoe weinig subsidies door Stad zelf zijn aangevraagd in dat jaar 2022. We tellen er zowat vijf. Is de schepen van cultuur een beetje lui geweest misschien? Gelukkig waren de culturele verenigingen wel nog alert en bij de pinken. Zie verder.
– In het kader van het Erfgoeddecreet: 112.014 euro ontvangen.
– Bovenlokale culturele werking: 12.000 euro. (Zou dat ook alweer om “Zuidwest” gaan?)
– Wist u iets van een ‘stimuleringsinstrument” voor “Kunst in Opdracht”? 32.000 euro uitbetaald (80.000 euro was het toegekende bedrag.)
– En daar is er eindelijk een investeringssubsidie: wel nog nul euro gekregen maar wél niet minder dan 725.725 euro toegekend.
Instanties waar stad connecties mee heeft
Wat me altijd opvalt is dat die verenigingen zo weinig pronken met de subsidies die zij bemachtigden. Het is echt alsof we (leden, betrokkenen) het niet mogen weten.
– Het Kunstencentrum Buda. Wordt een drietal keer vermeld, maar het hoogste bedrag dat we vinden is 1.075.344 euro (1.190.572)
– NEXT is ook een aanhangsel van Buda, maar dan grensoverschrijdend. 203.365 euro (225.232)
– ZUIDWEST. We weten waarlijk niet wat die bovenlokale culturele samenwerking inhoudt, maar die organisatie ontving in twee uitkeringen 350.436 euro (388.311).
– Antigone: 768.960 euro (851.644)
– Unie der Zorgelozen: 424.456 euro (470.096)
– Passerelle: een keer 21.820 euro, en een andere keer 261.152 euro (289.400)
– Designregio Kortrijk: 73.884 euro (81.829) Een keer 26.369 euro toegekend maar (nog) niet gekregen.
– Dat “Wilde Westen” (dat altijd zo karig is met informatie): 605.343 euro (670.434).
– “Perplex” (Marke): 296.266 euro (329.184)
Culturele Verenigingen die tegelijk ook wel ietwat aan welzijnswerk doen, of jeugdwerk
– “Wit.h” krijgt niet veel geld: 3.250 euro maar wel 17.060 toegekend.
– “De Stroate” (hiphop) doet het beter (en krijgt nu de Palace in handen). 9.848 euro en nog een keer 53.056 euro.
– “Bolwerk” boert ook goed (heeft nu een nieuwe bar). 104.998 euro plus 3.900. En beloofd: 36.825 en 250.000 euro.
– AVANSA is zéér welbesteld: 877.419 euro (969.918). Met die nieuwe naam nog weinig bekend.
Bijzondere gevallen
– Het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijn) genoot ook van het Kunstendecreet: 290.783 euro.
– “De Pauw” kreeg voor taalcursussen 75.181 euro (83.313)
– “De Stroom” (voor gehandicapten): 74.671 euro en nog 19.848 toegekend.
Minder bekende begunstigden
(Dat wil zeggen dat Kortrijkwatcher niet weet waarover het gaat.)
– Divided: 7.000 euro
– On Repeat: 13.200 euro
– Reveil: 123.308 euro (154.135)
– Elders: 35.964 (39.960)
– Casa Blanca: 75.181 (91.042)

JEUGD
Stad Kortrijk (schepen Bert Herrewijn van ‘Vooruit’) besteed zéér veel geld aan jeugdwerking, maar we hebben het hier dus over externe subsidies. Voor bepaalde projecten kreeg Stad wel geld van de Vlaamse overheid:
– Jeugdverblijf (24.551 + 10.110 euro),
– Jeugdinfrastructuur (283.000 euro toegekend)
Over toelagen voor ‘De Stroate’, ‘Bolwerk’ hadden we het al.
Vermeldenswaardig zijn nog:
– Doerak (dat is eigenlijk de kinderboerderij): 25.339 euro.
– Jeugdwelzijnswerk (?): 32.000 (40.000)
– Quindo: 25.465 euro.
– ‘Zuidwest’ doet ook aan experimenteel jeugdwerk: 39.995 euro (49.998)

SPORT
Ook voor sportbeleid heeft Stad onnoemlijk veel geld over.
Maar wat kregen we aan externe subsidies?
– Stad zelf: 38.394 euro voor sportinfrastructuur in PPS-verband.
– Diverse subsidies voor G-sport, maar altijd heel weinig. 800 euro bijvoorbeeld…
– Olumpia (zwemmen) is er immer als de kippen bij om geld te schooien: 12.987 euro.
Bijzondere gevallen:
– Be-Optima: 1.396 euro.
– Gilde van de Edele Ridders St-Georges: nul euro uitbetaald maar wel 252.676 toegekend !
– De Waterkappers van Heule: 1.920 euro (2.390)

MEDIA
We vonden slechts één post: Quindo (radio) met 25.465 euro.

UITGEROEPEN TOT “SUBSIDIESLURPER” IN DIT HELE BELEIDSDOMEIN ?
De bovenlokale vereniging “Zuidwest”. Niet omdat dit samenwerkingsverband gigantische bedragen binnenrijft (toch genoeg!), maar omdat niemand weet wat dat samenwerkingsverband verwezenlijkt. Er de noodzaak van inziet, van dit soort intercommunale.