Bericht over actualiteitsbericht over de Kortrijkse moskee (3)

In de aanloop van onze stukjes over het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvvB), waarbij is vastgesteld dat de de komst van een Islamitisch “religieus en cultureel gemeenschapscentrum” conform alle mogelijke rechtsbeginselen behoorlijk is gegund, had “kortrijkwatcher” gelukkig enig chat-contact met VLD-raadslid Mohammed Ahouna.

Hij kent immers alle ‘ins en outs’ van de zaak, en onze gemeenteraadwatcher komt gewoon gek van blijdschap als hij weer eens een stuk kan schrijven dat steunt op betrouwbare, authentieke bronnen. (Het is zijn journalistieke bestaansreden tussen het schrijfsel van zijn Kortrijkse concullega’s uit de “embedded press”.)

Mohamed had volkomen gelijk toen hij ons vorige dinsdag 28 februari liet weten dat men “bepaalde zaken alleen maar in de juiste context kan plaatsen als men er de geschiedenis van kent”. Waarbij hij er welwillend aan toevoegde dat wij het maar moesten laten weten als we “twijfels/vragen” hadden.
De dag daarop (1 maart) hadden we al een vraag !
Onze gemeenteraadwatcher had namelijk graag inzage gekregen van het verslag van de Provinciale OmgevingsAmbtenaar (POA) dd. 29 oktober 2021 waarbij omtrent die “bouwvergunning” niet enkel ‘vragen tot verduidelijking’ werden gesteld, maar waarbij die POA tegelijk adviseerde om het beroep van een aantal omwonenden in te willigen en zelfs om de omgevingsvergunning te weigeren.
Zo’n document is natuurlijk essentieel voor wie de geschiedenis wil kennen en de materie in de juiste context wil plaatsen.
Donderdag 2 maart liet raadslid Mahouna al weten dat hij de tekst kende en zou opvragen.

Sindsdien heerst er totale e-mailstilte, niettegenstaande enkele rappels van onzentwege.
Ons volgend stuk zal – inzake de grieven van de “beroepers” (de buurtbewoners) tegen de omgevingsvergunning en de wijze waarop daar gevolg is aan gegeven – dientengevolge enkel kunnen steunen op wat daarvan nog ter sprake is gekomen in het arrest van de RvvB van 16 februari laatstleden. Dit rechtscollege als bron is natuurlijk hoogst betrouwbaar, maar misschien ontbreken er wel enkele gegevens, gewoon omdat ze in het kader van het beroep bij de Bestendige Deputatie niet meer van toepassing waren.
Sorry. So sorry.