Lanssens van HLN berispt hoofdredacteur van “Kortrijkwatcher” ! (2)

Hoe is het in godsnaam toch zover kunnen komen?
Niemand in het wereldje van de journalistiek heeft ooit maar durven denken noch voorspellen dat er ooit één iemand uit de reguliere journalistiek het in zijn hoofd zou halen om een icoon van de Vlaamse elektronische burgerjournalistiek als Kortrijkwatcher (KW) te vermaledijnen. En dan nog iemand van HLN!
Even recapituleren.
Bij een online-verslag van Peter Lanssens (lps) over de ludieke opening van het nieuwe Groeningepark dichtbij de Veemarkt (dd. 21 juni) had de méér dan roemruchte gemeenteraadwatcher van KW de ploerterige vraag gesteld of de reporter van HLN het wel gewaagd had om in zijn verslag over dit gebeuren 1) ook eens de kostprijs van het project kenbaar te maken (een “verdrievoudiging” van de raming) evenals 2) de onwaarschijnlijk lange duur zou memoreren waarbij dat park(je) uiteindelijk kon aangelegd.
KW stelde die vragen omdat hij redelijk gegronde redenen heeft om dat te betwijfelen. Kortrijkwatcher is namelijk al sinds jaren van oordeel dat Lanssens allerminst een “journalist” kan genoemd worden. Dat drastische oordeel berust op vele feiten, al van twee decennia ver. Politiek gezien is hij gewoon de volkomen kritiekloze woordvoerder (lakei zeg maar) van het Kortrijks College van Burgemeester en Schepenen (het CBS). Voor het overige vult hij zijn Kortrijkse pagina in het HLN met onbelangrijke berichten over cafés en zomerbars die open- en dichtgaan (winkels ook) of met totaal onnozele faits divers die men her en der in zijn oor fluistert.
Kortrijkwatcher werd door Lanssens evenwel betrapt op een grove beroepsfout !
De meerprijs van het project werd – in tegenstelling tot KW’s infame verwachting – in het onlinestuk van lange Peter WEL netjes vermeld! Niet zonder reden riposteerde Lanssens met de strenge vermaning dat KW best eerst zijn artikel (achter een betaalmuur) had gelezen vooraleer te gaan fulmineren.
Dat stuk over het Groeningepark hebben we intussen gelezen, in de geprinte versie (dd. 22 juni). (KW is immers noodgedwongen – beroepshalve -geabonneerd op HLN.) Of die print verschilt met de versie op de ‘social media’ weten we niet. HLN antwoordt niet op mijn vraag hierover. Overigens is dat hier in dit kader van mijn (KW) wederwoord niet echt van belang.
– Jawel, Lanssens heeft het opgebracht om de onwaarschijnlijk gigantische meerprijs te berde te brengen, maar hoe? Netjes?? Volkomen onjuist ja, met daarbij nog een twijfelachtige uitleg van schepen Wout Maddens die hij (zoals het een 0,00 % journalist betaamt) kritiekloos overnam. Cf. infra in dit stuk.
– Over de tevens onwaarschijnlijk lange duur van de werkzaamheden, waarbij men uiteindelijk het project(je) kon verwezenlijken : geen woord. (Dat was nochtans onze tweede vraag.)

Laten we het daar dus nu eerst even over hebben. Over de timing van het project.
* De aankondiging van het actiepunt (in het Meerjarenplan te vinden onder nr. 9.19, dit ter info beste Peter) gebeurde door schepen Bert Herrewyn, al begin augustus 2020, met enorm bazuingeschal. De buren praten er nog over…
* Een eerste voorontwerp van de site, na veel gedoe opgemaakt door het studiebureau Cnockaert (Wervik), werd geagendeerd in een CBS van oktober 2021.
* De gunning van de werken is aan de firma Growebo (Gullegem) toegewezen in het CBS van 19 september 2022. Twee jaar na de aankondiging.
* Om nog nipt te kunnen genieten van een Vlaamse onthardingspremie is men inderhaast eind 2022 gestart met de werken.
* En om die subsidie niet te missen moesten de werken wel voltooid zijn tegen juli 2023. Dat is dus nipt gelukt.
Beste lezer,
Vertel dat NOOIT aan een Chinees. Hoe het hier ter stede kan het dat er tussen de aankondiging van een plan en de uitvoering ervan (ontharding van een stukje grond, een beetje straat opkalefateren en een parkje aanleggen in de orde van grootte van een klein voetbalveld) bijna drie jaar verloopt. (31 maanden.)
Daar bestaat een passend woord voor in de politiek: MALGOVERNO.


Die ultralange tijdspanne tussen aankondiging en het eind van de werken had onvermijdelijk gevolgen voor de kostprijs van het project.
Daarover willen we nu ook een keer bakkeleien, aangezien Lanssens wel degelijk – heel gedurfd is dat! – vertelde over die ongelooflijke meerprijs. Die zgn. “verdrievoudiging” ten opzichte van het oorspronkelijk budget.
Reporter (lps) hield het bij dit onderwerp qua content zoals altijd gewoon bij wat men hem heeft verteld, in plaats van het dossier te raadplegen (of ‘kortrijkwatcher’ te lezen), zoals het een ware beroepsjournalist betaamt.
Het budget dat schepen Herrewyn in augustus 2020 naar voren bracht was 450.000 euro. Ja zeg. Een journalist die naam waardig had evenwel kunnen uitvissen dat in het dossier (én in de stadskrant “kortrijkwatcher”) wel degelijk sprake was van 438.657,37 euro. Zeer opmerkelijk is dat het bedrag van 450.000 euro (de “Herrewyn-prijs”) waarlijk is blijven staan op de website van stad tot in maart 2022, terwijl in de diverse meerjarenplannen al lang sprake was van 1 miljoen, later 1.022.517 euro en nog later die 1.256.517 euro. Dat is – toeval bestaat niet – pas gecorrigeerd nadat KW in zijn alternatieve stadskrant daarover is gaan fulmineren. En wat er nu staat is nog altijd niet juist…Echt niet te geloven.
We nemen het de gerenommeerde, gezaghebbende én tegelijk populaire (wat zelden voorkomt) “journalist” Peter L. niet kwalijk dat hij het nu houdt bij een kostprijs van 1,25 miljoen euro. Bevoegd schepen Maddens zegt immers net hetzelfde… Alleen is het wel ietwat verbazingwekkend dat de website van stad het nog altijd heeft over 1,1 miljoen. Maar dat is zonder BTW, om ons te troosten.
Wat we nu toch nog absoluut willen vertellen aan onze trouwe abonnees vergt waarlijk een inspanning om nog verder te lezen. En aan de vermeende journalist (lps) enige beroepsijver.
Hoe komt dat toch dat hij nog altijd niet heeft ontdekt (en dus niet schrijft) dat de werken van het project op 19 september 2022 werden gegund aan de firma GROWEBO voor netjes 1.649.325,23 euro.
HET GAAT DUS OM EEN “VERVIERVOUDIGING” VAN DE OORSPONKELIJKE HERREWYN-PRIJS.

Vraag 1.
Wat is het kenmerk van een journalist, die naam waardig?
Dat hij een bewindvoerder die een onjuistheid verkondigt kort maar beleefd terechtwijst. Dat Groeningepark kost dus geen 1,25 M (zoals Maddens zegt) maar NETJES 1,64 M.
Vraag 2.
En wat is het kenmerk van de betere journalist?
Dat hij het aandurft om symptomen van MAlGOVERNO openlijk en onvervaard te signaleren. Durft publiceren. (Lanssens vindt van zichzelf dat hij gevreesd is om zijn “scherpe pen”.)
Die kostprijs van 1,64 M omvat daarenboven een overschrijding van het geraamde bedrag met netjes 309.657,87 euro. Dat is een onderschatting van netjes 23,1 procent. (En het beschikbare budget werd daarbij ook al netjes overschreden met 421.311,03 euro.) Dat is allemaal niet voor de gemeenteraad gekomen. Lanssens weet dat niet, en als hij daarvan toch op de hoogt zou zijn, zou hij het nog verzwijgen ook. Zo zit dat bij hem, als persjongen ten dienste van de tripartite, vooral schepen Weydts.
De zogenaamde “journalist” (lps) weerspreekt (berispt) schepen Maddens ook in het geheel niet wanneer die beweert dat de meerprijs (die van 1,25 M dan…) te wijten is aan het feit dat het geplande projectgebied in de loop van de tijd steeds groter werd. Daar is ons heus niets van bekend, integendeel. Het opknappen van de Groeningelaan kost slechts 60.169,14 euro, – als de schepen het misschien over dat gebied zou kunnen hebben. Het projectgebied is zelfs kleiner geworden! De site rond de Maagd van Vlaanderen werd geschrapt uit het project! En het aanbrengen van een grote luifel ook. De fietsenstalling zou als camouflage (verdoken) op rekening komen van Parko in plaats van op die van stad. En ik meen, maar ben dat niet zeker – dat men ook heeft afgezien van een groter aantal voorziene camera’s. Dat allemaal om de kostprijs toch nog maar in toom te houden. Lanssens weet dat allemaal niet en – nogmaals – zou er ook niet over reppen als hij het wel wist.
De grote oorzaak van de prijsstijgingen is gewoon te wijten aan “malgoverno”: in dit geval de traagheid van bestuur en onnodige drukdoenerij (die 7 fasen!) die de voortschrijdende inflatie met de jaren (bijna drie) vrij spel gaf. De materialen kostten op de duur steeds meer…
Tenslotte kunnen we ons nog afvragen waarom het bureau Cnockaert het nodig vond om een landschapsarchitecte (Katinka) in te schakelen ter verwezenlijking van dat parkje. Lanssens vernoemt haar niet eens. (Hij vernoemt wel Marie-Amélie Cnockaert als ontwerper.)
Beste Peter.
Probeer het nu toch eens klaar te spelen om ons netjes en onvervaard te informeren over de juiste kostprijs van het geheel.
Bovenop die 1,64 M voor de werken moeten we namelijk nog het honorarium voor het studiebureau Cnockaert tellen. Indertijd liet schepen Weydts aan u in eigen persoon nog wel weten (via uw rode telefoonlijn) dat het zou gaan om 66.516,73 euro. Dat bedrag zal nu ook wel zijn opgelopen zeker?
Beste Peter, hou ons zo spoedig mogelijk (netjes hé) op de hoogte. Later ook over de definitieve afrekeningen.
Zorg er nu eens voor dat Kortrijkwatcher in het vervolg niet meer moet fulmineren want dat doet hij allerminst graag hoor.
Jeetje.

P.S.
Merkwaardig is dat HLN (Maddens ook niet) géén gewag maakt van een onthardingssubsidie (250.000 euro) die we zouden krijgen van de Vlaamse overheid. Men heeft er zelfs de naam van het project voor gewijzigd. In plaats van “heraanleg” van de site ging het over een “ontharding”. We missen die subsidie toch niet? Of staat dat wel aangestipt in de online-versie van de reportage? (HLN geeft ons geen uitsluitsel.)


Peter Lanssens van HLN berispt hoofdredacteur van alternatieve stadskrant ‘kortrijkwatcher’ ! (1)

Helaas moet onze senior writer hier zijn serieuze berichtgeving over het Kortrijkse politieke gebeuren (nu de miljoenentransacte van de voetbalclub KVK) onderbreken voor een persoonlijk feit.
We kunnen deze onverhoedse journalistieke rel tussen de gewone gazet HLN en de elektronische stadskrant KW niet aan ons laten voorbijgaan. De redactie van “kortrijkwatcher” wil haar reputatie als objectieve verslaggever en factchecker van de minder bekende feitelijkheden uit de Kortrijkse politiek niet zomaar laten aantasten of ondermijnen door een vermeend journalist, nog afkomstig uit Sint-Denijs-Helkijn ook. (Dat laatste doet er nergens aan toe, maar we zijn nu eenmaal verbolgen.)
Tussen (lps) – dat is zijn nom de plume – en de baas van KW is er al vele jaren een koude oorlog gaande die pas nu volop is losgebarsten in fulminerend geweld. Het komt nimmer nog goed.
Dat komt omdat de genaamde (lps) heeft gemeend dat hij de concurrerende elektronische stadsblog ‘kortrijkwatcher’ sinds zijn bestaan (2005!) eindelijk eens kon betrappen op een al te voortvarende beschuldiging van de eenzijdige berichtgeving in de regionale bladzijden van HLN.

Het zit zo, – voor wie houdt van “paranoia querulans” vertellen we wel even de aanleiding van de strenge vermaning van lange Peter, met vanzelfsprekend in repliek een als een boemerang terugkerende, zoveelste standje vanwege kortrijkwatcher. (Dat wordt een tweede deel, ten bewijze dat Lanssens geen journalist is.)

Woensdag (21/06) publiceerde reporter Peter Lanssens “van Het Laatste Nieuws van Kortrijk” op facebook een verslag over de blijde opening van het nieuwe Groeningepark(je) in de Groeningelaan te Kortrijk (vlakbij de Veemarkt en langsheen het wooncentrum Sint-Carolus).
Titel was: ” Een verademing! Wat vinden jullie?
In zijn functie van ‘zuurpruim’ reageert Kortrijkwatcher hierop nog dezelfde dag met een uitval van jewelste. Hij vindt dat Lanssens weer eens dit soort vraagstelling voor de zoveelste keer puur gebruikt als een vulgair trucje om lezers aan te trekken. En voegt daaraan toe dat (lps) zelf dat vraagje niet moet beantwoorden aangezien hij als lokaal geaccrediteerd “journalist” toch maar alles goed vindt van wat de het stadsbestuur doet. Hij is als het ware de woordvoerder van het huidige stadsbestuur, meer speciaal en opvallend van schepen Weydts.
Intussen is Kortrijkwatcher niet te beroerd om nog een keer (ook online) uitdrukkelijk te zeggen dat hij volledig achter het parkproject staat, maar dat hem dit vanzelfsprekend niet belet om op journalistieke wijze (en deontologische plicht) kritische bedenkingen te uiten over de uitzonderlijk hoge kostprijs van dat project (een “verdriedubbeling” van de raming) en de onvoorstelbaar lange termijn die men nodig had om dat park(je) klaar te krijgen.
En vilein als Kortrijkwatcher is, vraagt hij zich af of Peter Lanssens dat wel zal durven schrijven, aangezien hij (ook in dit verband) nog nooit een kwaad woord heeft geuit over het beleid van de tripartite.
Wonder boven wonder (dat gebeurt immers nooit) komt er op FB al vlug een triomfantelijke repliek van HLN.
De anonieme schrijver (dus lange Peter) laat weten dat de “driedubbele prijs” wel degelijk netjes in het stuk vermeld staat. En dan komt als een donderslag de uitbrander: “Gelieve eerst het artikel te lezen, vooraleer te fulmineren.”
Zo’n schrobbering, die zit natuurlijk.
Artikels achter een betaalmuur lezen we niet, hoewel we (noodgedwongen, als kortrijkwatcher) geabonneerd zijn op HLN.
(Je weet nooit of Lanssens iets weet wat wij niet weten. Jawel hoor. Hij krijgt primeurs. Anderzijds ontbreken zowat om de week stukken – over belangrijke onderwerpen – waarover KW het wél heeft en HLN verzwijgt.! Hij neemt die niet over, alhoewel dit hem soms op een spoor brengt om er véél later iets over te zeggen, wel te verstaan: na raadpleging en de zegen van het schepencollege.)
Intussen lazen we de geprinte versie van de reportage, in de krant van donderdag 22 juni, op pag. 21 van het katern “Regio Kortrijk-Ieper”. Met mooie foto van de in aantocht zijnde kindelijk blije burgemeester Ruthie, geflankeerd door de al even blijde schepenen Herrewyn, Weydst en Maddens op de eerste rij. Een foto die op zichzelf al kan dienen voor een kiescampagne.

(Wordt vervolgd, voor wie weer alles wil weten.)De investeerder Kaminski in KV Kortrijk kan toch niet gek zijn? (2 bis)

Zeg eens. Een voetbalclub die al jaren in het bezit is van een negatief vermogen, verlieslatend is, absoluut niet solvabel is, daarenboven niet eens over voldoende liquide middelen beschikt, toch nog kopen voor 15 miljoen (terwijl de vorige eigenaar er 8 jaar geleden 5 miljoen voor over had) en tegelijk op sportief vlak geen hoge ogen scoort. Zou u dat doen?
De Amerikaanse Kaminski Group deed het wel. En in een korte toelichting hield Kaminski junior ons nog bloedserieus weten – loslippig als hij is! – dat het zijn enige bedoeling was om de “fans” (kent hij het geijkte woord ‘supporter’ niet?) trots te maken en daarbij nog Stad te laten bloeien. Alstublieft !

Als volslagen leek in het vak “volksverlakkerij in het voetbal” gaan we nu even te rade bij de gerenommeerde en tegelijk gevreesde sportjournalist Hans Vandeweghe van “De Morgen”.
In zijn column “Breed getackeld” (17/06) heeft hij het onder de titel “Het Wilde Oosten” over de transactie van KV Kortrijk, nu in handen van Amerikaanse graaiers. (Was “De Wilde Far West” niet gepaster geweest? Zie verder.)
We willen weten of de Kaminski’s gek zijn.
Maar eigenlijk nog veel meer of ze misschien tegelijk zo CLEVER zijn om Stad wat centen te ontfutselen.
Onze schepen van Sport Wout Allyns zou zich best laten omringen door een als beter bekend staand en duur advocatenbureau. Beter dan dat van bestuurder Sven Demeulemeester.

In een ietwat lang uitgevallen inleiding vertelt Hans Vandeweghe (H.V.) hoe hij met een Amerikaan die niets afweet van voetbal is gaan kijken naar een wedstrijd van Gent. De onschuldige Amerikaan vraagt in de rust wat nu eigenlijk het businessmodel is van het voetbal. Tja.
H.V. antwoordt (citaat ingekort): “Pintjes verkopen, beetje ticketing, klein beetje sponsering, heel klein beetje televisierechten.” Maar dan volgt deze kanttekening: “De rekeningen worden aangezuiverd met het surplus verwezenlijkt op de import-export van spelers.” De Amerikaan lacht en zegt: “Human trafficking, mensenhandel dus. Dat hebben wij in de VS al lang achter ons. Er komt een dag dat jullie dat ook zullen verbieden.”

En Vandeweghe gaat na dit statement dan maar concreet in op het geval van KVK, nu in het bezit van “de groep” Kaminski.
“Vijftien miljoen voor – excuus – KV fucking Kortrijk, wie haalt dat in godsnaam in zijn stomme kop?”
(…) “Cut the crap. Waar het Maciek Kaminski om te doen is, dat zal wel snel duidelijk worden, maar de fans en de stad zijn niet zijn eerste bekommernis. Kaminski wil een voetbalnetwerk van clubs uitbouwen.”
(…) “Beveren, RWDM, KV Oostende en KVK zijn liftploegen, eeuwig op de wip tussen A en B. Wat komen ze hier dan zoeken, die Amerikanen? Winst maken met clubs vanaf tweede garnituur is uiterst onzeker en hangt af van toeval, of van de verkoop van spelers. Kortrijk en die andere Amerikaans-Belgische clubs zijn van tiende garnituur. Ze zijn kansloos in het bredere verhaal van de economische mondialisering van het (Europese) voetbal, zelfs kruimels zijn hun niet gegund.”

BON. Maar wat kan men dan verzinnen om uit te leggen waarom Amerikanen ineens hier willen investeren?
H.V. (verkort geciteerd): “De volledig vrije markt. In de VS is alles streng gereglementeerd. In Europa is niks gereglementeerd, het is hier het Wilde Westen, maar dan in het oosten. In Europa is het van ‘money talks, bullshit walks’.
H.V. vraagt zich nog af waarom godbetert België gegeerd is, en bijv. pakweg niet Nederland.
Dat heeft te maken met de bijzonder gunstige (para)fiscale voordelen en de afwezigheid van welke drempel ook om niet-EU-spelers te implementeren. En Hans besluit: “In het Wilde Oosten is het Belgische voetbal Deadwood: geen regels.”

Wij moeten nog besluiten, over de politiek-financiële kant van de zaak.
We zullen als eeuwige positivo nog een voorstel doen.

Die kopersfamilie Kaminski van KV Kortrijk is toch niet gek? (2)

Als volslagen leek in het door en door rotte commerciële wereldje van het beroepsvoetbal zou je dat toch gaan denken?
In onze vorige editie zeiden we (een beetje arrogant zeker?) dat de transactiewaarde van KV Kortrijk ons geen zier kan schelen. Dat was natuurlijk niet helemaal waar. In die zin dan dat alle gekkigheden in het Kortrijkse gebeuren ons in het algemeen altijd zéér sterk boeien, en wat de verkoop van KVK in het bijzonder betreft wil onze gemeenteraadwatcher beroepshalve ten allen prijze de financiële consequenties voor Stad van zo’n schijnbaar zot maneuver graag weten. Bijv. wat met het nieuwe trainingscentrum?

Wat bezielt die kopers toch? (Van de verkoper is het motief meestal duidelijk.)
Weet u het nog?
In de zomer 2015 was de familie De Gryse (Vincent toch?) heel het zaakje grondig beu en wou hij zijn aandelen al kwijt voor slechts 1,5 miljoen. De guldensporenclub bezat toen een (weliswaar uiterst klein, maar positief) vermogen van 1,39 miljoen euro, met een (toch ook klein?) verlies van 125.774 euro. (Jaarrekening eindigend op 30/06/2014.)
Vincent De Gryse wou naar het schijnt dat de club in Belgische handen bleef. Maar om een reden die ons als outsider natuurlijk totaal ontgaat kwam KVK in handen van Vincent Tan, een tycoon helemaal komend uit Maleisië. Het Verre Oosten. Nu een magnaat uit de Far West.
Die mister Tan verkocht al onmiddellijk twee spelers voor 2,5 miljoen, maar volgens een bepaalde pers – die hem gunstig gezind is of was – kwam de opbrengst ten goede van de club. Diezelfde pers merkte intussen ook op dat mister Tan vaak bijsprong als er ergens geld tekort was en dat hij acht jaar geleden weliswaar 5 miljoen heeft betaald voor de transactie maar in de loop der jaren tevens voor 5 miljoen heeft besteed aan de club. Met andere woorden: die verkooprijs van 15 miljoen zou hem uiteindelijk pas 5 miljoen opbrengen. Anderen vertellen dan weer dat Tan gewoon geld heeft uitgeleend aan de club. (“De Tijd”, 12 juni.)

Iets voor de “petite histoire”.
Gewezen CEO Matthias Leterme hebben we nooit een kwaad woord horen zeggen over mister Tan.
Maar in de politiek had voormalig schepen van sport Arne Vandendriessche ook wel enig zicht op het reilen en zeilen in het clubleven. (Er zijn of waren traditioneel maandelijkse vergaderingen tussen het stadsbestuur en het KVK-bestuur. Verslagen daarvan worden noch mondeling, noch schriftelijk openbaar gemaakt.)
Wel, ziehier nu een keer in welke bewoordingen schepen Vandendriessche in meerdere gemeenteraden de eigenaar van KVK heeft afgeschilderd. Hij beschouwde Vincent Tan als “een onbetrouwbaar iemand, niet rechtlijnig, onprofessioneel, en zelfs: onbekwaam“. Letterlijk. Wat Vandendriessche vooral op stang joeg (2019) was dat Tan het stadsbestuur in verband met zijn mogelijke inbreng in een nieuw stadion jarenlang aan het lijntje hield.

Ooit lazen we dat Tan onze club weer gezond heeft gemaakt.
We snuisterden dus in alle jaarrekeningen van de cvba “Kortrijk Voetbalt” sinds 2015 tot nu (laatste Algemene Vergadering dateert van 3 december 2022.)
In acht jaar is er viermaal winst gemaakt. Het eigen vermogen is sinds drie jaar negatief. De schuldenlast maakte in de laatste drie jaar een sprong van 9 naar eerst 13 en dan 11 miljoen. De omzet bleef maar steken rond de 4 miljoen.
De cash flow is te wispelturig om met dit gegeven een oordeel te vellen.
Het eigen vermogen is dus volgens de laatste balans met min 1,04 miljoen negatief. Als we daar nog een correctie aanbrengen door de (waardeloze) immateriële vast activa erbij te tellen komen we aan min 2,50 miljoen euro.
De club kan zijn schulden niet afbetalen. Is gewoon failliet.
– De solvabiliteit bedraagt 9,7 procent. (Om gezond te zijn moet die minimum 30% halen.)
– De liquiditeit moet minder dan 1 zijn, maar voor KVK gaat het om 1,51.

Waarom heeft dat Amerikaans investeringsvehikel “KAM Sports” in godsnaam ons aller KV Kortrijk gekocht? (KAM=”Kaminski Asset Management” inc.)
Volgens zoon Mikhail voor onze schone ogen. Zie vorig stuk. Hij wil de fans trots maken en ziet het zelfs als zijn taak om het succes te bevorderen, “zodat de stad kan blijven bloeien”. Ja zeg. Weet Ruthie dat al??
Laat ons even te rade gaan bij de roemruchte sportjournalist van “De Morgen”, de overbekende Hans Vandeweghe. In een stuk in de krant van vorige zaterdag 17 juni (pag. 23) beweert hij dat het snel duidelijk zal worden waar het Maciek Kaminski om te doen is.

P.S.
U merkt, we zijn op de dool.
Wordt vervolgd.De verkoopwaarde van KVK kan ons eigenlijk niks schelen (1)

We kennen er ook niets van. Hoe bepaalt men de verkoopwaarde van een voetbalclub?
De redactie van kortrijkwatcher is volkomen onkundig over om het even welke financiële transacties die er zich zoal kunnen afspelen in de volkomen rotte commerce die – met een onvoorstelbaar eufemisme – nog altijd “voetbal” wordt genoemd.
Wat onze Koninklijke VoetbalKlub van het Gulden Sporenstadion betreft, interesseert ons enkel en alleen hoeveel Stad – dat zijn wij, de Kortrijkzanen (supporters of niet) als belastingbetaler jaarlijks pompen en nog zullen pompen in de “Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid”, genaamd “Kortrijk Voetbalt”.

KV Kortrijk zou dus door meneer Vincent Tan uit Maleisië verkocht zijn voor 15 miljoen (anderen zeggen 17,5 miljoen, of was dat de vraagprijs?) aan twee andere geldwolven, genaamd Maciek en zoon Mikhail Kaminski, – ditmaal overgewaaid uit Amerika, de andere kant van de wereld (Minnesota, als u het wil weten).

De lokale suikerooms (HLN beweerde ooit dat het er wel 10 waren) zijn er blijkbaar niet in geslaagd om ook maar iets in de pap te brokkelen bij de overname.
Onze plaatselijke pers is uiteraard onmachtig om dat allemaal uit te zoeken, hoe een ander in zijn werk is gegaan. (Die commerciële affaire is al jaren aan de gang.) De “Kaminski Group” vereerde ons vorige week met een blitzbezoek en een persconferentie van nauwelijks één minuut. Vragen stellen was onmogelijk. En de perse van de dode bomen tolereert dat.
(Op facebook foto’s gezien. Duidelijk zichtbaar is hoe verguld 1) burgemeester Ruthie, 2) in gezelschap van schepen Wout (want bevoegd voor stadions) en 3) bevoegd schepen van Sport Wouter Allyns wel waren toen ze – echt waar – de hand mochten drukken van de Amerikaanse delegatie. Er mochten bij zijn!)

Pers weet niet eens waar de Kaminski’s hebben geslapen.
Weet u wat kortrijkwatcher bijvoorbeeld intrigeert?
Mikhail (we tutoyeren!) zou op die persontmoeting twee dingen gezegd hebben. Eén om te lachen, en één waar we als Kortrijkzaan wel meer over willen weten.
De groep heeft maar één doel voor ogen met die aankoop, zo zei de zoon. “De fans van KVK (weer?) TROTS maken.”
Die Amerikanen toch! Wat een clubliefde. Zij hebben er 15 miljoen veil voor om zo’n 6 à 8.000 mensen uit Zuid-West-Vlaanderen gelukkig te maken. Dat was dus om te lachen, een beetje flemen.
Maar een ander ‘statement’ leek een méér serieuze manier om de business te ‘coifferen‘.
Mikhail zou nog verklaard hebben dat zijn project ook een visie voor de stad omvat! Er wordt ook aan de stad gedacht!
Onze plaatselijke media hebben alweer niet de beroepsernst opgebracht om te onderzoeken wat die uitlating zou kunnen betekenen. Ja, als vader en zoon Kaminski daar niets over kwijt willen, kunnen de gazettenschrijvers toch hun licht opsteken bij andere personen die misschien wat meer weten? En zich toch terloops iets zijdelings kunnen laten ontvallen? Overigens, mimiek is ook een taal! Niks zeggen idem.
Waarom toch niet een keer een praatje slaan met de voormalige CEO Matthias Leterme? Met Verhelst, de vroegere voorzitter? (Zij wilden toch niet weten van die Amerikanen?)
Ja zeg, beste lezer, alsof we het niet beseffen wat u nu denkt?
Sven Demeulemeester bijvoorbeeld (die KVK-bestuurder werd in het jaar van de komst van de Maleisiërs en – moet kunnen – tegelijk hun advocaat) zal natuurlijk niets willen lossen. En de schepen van Sport, de brave man, geeft hij ook geen commentaar? Allyns is toch niet zo stug?

Zie. Naar verluidt is de verkoop van KVK het resultaat van een diepgaande studie. (De Maleisiërs zouden al zeven jaar in contact staan met familie Kaminski. Als dat waar is, dan is de komedie totaal. Tan is hier 8 jaar geleden aangespoeld.)
Wie zou meester Sven Demeulemeester van het advocatenkantoor ALTIUS zoal gecontacteerd hebben in meer politieke kringen? Dat is het wat ons intrigeert.
Kortrijkwatcher is absoluut geen insider in de voetbalwereld, maar zou als onderzoeksjournalist bij gelegenheid toch een aantal personen willen confronteren met een plechtige, publiek gedane, heilige belofte van titelvoerend burgemeester Vincent Van Quickenborne.
Ooit heeft Quickie als burgemeester in volle gemeenteraad en met zijn karakteristieke stemverhoging en overtuigende gesticulatie geponeerd dat Stad GEEN CENT, maar dan ook geen cent zou spenderen aan de bouw van een nieuw stadion.
De supporters hopen (nauwelijks in stilte) dat de komst van de familie Kaminski ook de bouw van een nieuw stadion zal teweegbrengen. Die twee bovenvermelde statements van zoon Mikhail gaven daar toch aanleiding toe?
Hij wil toch de fans weer trots maken, en stad in het project betrekken?
De pers zou de verantwoordelijke politiekers, – met name: Vincent+Ruthie+Wout+Wouter, kunnen VOOR DE BLOK ZETTEN? Met één vraag. Heeft er iemand in de voorbije jaren uit de Tan- en/of de Kaminski-groep (“aasgieren” er niet bij zeggen!) het bij u ooit gehad over een nieuw te bouwen stadion? Of andere materiële transacties? Zo niet, wat wou Kaminski-junior dan wel zeggen?
Een integer politieker kan zo’n vraag niet negeren.

We houden het eenvoudig. Als alle partijen over alles zwijgen, dan is er iets loos. Punt.

O ja. We zouden het hebben over de waardebepaling van een voetbalclub.
Op Tinternet wordt KVK nu waarlijk geschat op 22,70 miljoen euro. (In juni nog op 20,43 miljoen.) Dat is niet veel hoor. Club Brugge 137,95 miljoen.
Gewoon uit interesse gaan we eens kijken naar de balans, de jaarrekeningen van de cvba “Kortrijk Voetbalt”. (Het ondernemingsnummer is 0475 349 587.)
Hoe kan een volstrekt failliete voetbalclub eerst 1,5 miljoen waard zijn (2014), dan 5 miljoen, nu 15 miljoen? Dat is echt een raadsel, voor outsiders…
Kopers zijn toch niet gek?

(Wordt vervolgd.)


En nu de “indirecte kosten” van het Kortrijkse project stationsomgeving

Ook daar hebt u via onze belabberde lokale media, van elke beroepsernst ontdane LOKALE gazetten, nog niks van gehoord. (Woord vooraf.)

In vorige edities van deze alternatieve stadskrant hadden we het over de bouwkosten, niet enkel van het nieuwe station maar ook van de bijgaande werken in de onmiddellijke omgeving.
Even herhalen.
Als Kortrijks burger is het van nut om te weten dat de totale geraamde bouwkosten (inclusief station) 69.771.537 euro bedragen (excl. btw). Kortrijk draagt daartoe bij voor 21%, zijnde 14.665.727 euro. De NMBS staat natuurlijk in voor het grootste deel: 50,7% oftewel 41,65 miljoen. Infrabel: 8,88 miljoen (12,6%) en De Lijn 6,6% (4,62 miljoen).
Maar de Kortrijkse burger lijkt het meest bekommerd om de kostprijs van dat nieuwe station. Dus ook nog even memoreren: 47,271.770 euro, waar Stad (dat zijn wij) 8,3 procent zullen van bekostigen, dat is 3.951.000 euro. Bijna 4 M.
Zo.
Maar nu die “INDIRECTE KOSTEN“. (Ik vind geen beter woord. Misschien “administratieve kosten”?)
In het totaal gaat het om niet minder dan 89.003.501 euro.
Het Kortrijkse aandeel hierin bedraagt 17.491.738 euro. NMBS: 53,93 miljoen. Infrabel 53,93 miljoen. De Lijn 11,65 miljoen. (Hier is geen sprake van percentages.)

We sommen op waarover het gaat, met de geraamde (voorlopige) kosten voor stad alleen.
– Erelonen: 974.564 euro
– Management: 120.000
– Communicatie: 125.000
– “Minder hinder”: 32.250
– Controle organisme: 2.017
– ABR Verzekering: 21.842
– Decenale verzekering: 11.664
– Technische studie: 68.650

WE BESLUITEN
– bouwkosten: 69.771.537
– “indirecte kosten”: 89.003.501
ALGEMEEN TOTAAL: 158.775.038 euro

Of het misschien méér wordt?
Goeie vraag zeg !
Tja, heel de zaak moet nog gegund, en dan krijgen we vele jaren later nog diverse definitieve afrekeningen. (Die we misschien nooit zullen te zien krijgen?)
En hoe langer iets duurt, hoe meer het kost, alleen al omwille van de inflatie en loonkosten.
Maar misschien heeft de NMBS zijn lesje geleerd uit Luik en Mons en Gent?
In elk geval rekent men nu al met een “marge” aan méérkost van 10 procent.
Voort zijn de ramingen gebeurd op basis van de meest recente aannemingsbedragen van de stations in Gent en Mechelen. Met de duurste eenheidsprijzen. En met 17% inflatie daar bovenop. Voor het openbaar domein is de raming van indertijd (2021) verhoogd met 20 procent.
En de NMBS is ditmaal wel zo verstandig geweest om dit keer geen “sterarchitect” (met heel zijn bureau van papierverleggers en vergadertijgers) aan te stellen als ontwerper.
Wat zou dat nieuwe Kortrijkse station – plus de omgevingswerken – kunnen kosten? Nog cijfers !

Een vorige keer hebben we geleerd dat de bouwkost van het nieuwe station (apart genomen) zowat op 47 miljoen wordt geraamd. En dat wij – Kortrijkzanen – daar voor ongeveer 8 procent zullen toe bijdragen, concreet met bijna 4 miljoen. Dit alles zonder btw. Er is nog géén gunning van de werken.
Maar in die derde samenwerkingsovereenkomst (SWO3) hebben de vier partners nog een aantal bijkomende omgevingswerken goedgekeurd. Met het station inbegrepen voor een totaal van 69,77 miljoen.
ZONDER STATION kosten de loutere omgevingswerken 22.499.767 euro.
Voor op café, en in familiebijeenkomsten en in discussies met voor- en tegenstanders van het nieuwe station, onthoudt u dus maar volgende cijfers:
– totaal station: 47 M
– stadsbijdrage voor station: 4 M
– totaal omgevingswerken (zonder station): 22 M
– stadsbijdrage omgevingswerken: 10 M


En nu vraagt u zich af waar die werken op slaan, wat die zoal kunnen kosten en wat wij Kortrijkzanen daartoe alweer moeten bijdragen.
Een opsomming, zoals u nog nooit in de gazetten las.
1. Twee busstations, en stad is hier wel degelijk de aanbestedende overheid voor.
– Het busstation N (kant stad) kan 1,29 miljoen euro kosten en ons aandeel is daarin is slechts 10,4 procent, dat is: 135 duizend euro. (Het is door de aanleg van dit busstation dat ons oud treinstation moet verdwijnen.)
– Het busstation Z (andere kant) wordt geraamd op ongeveer een half miljoen, en we dragen daartoe 162.000 euro bij (31,6 procent).
2. Twee stationspleinen waar we ook de aanbestedende overheid voor zijn.
– Dat plein aan stadszijde zou 5,14 miljoen kosten en we betalen de aanleg ervan voor 97 procent, zijnde 4.996.547 euro.
– Aan de overzijde raamt men de kost op 5,25 miljoen en hier dragen we bij voor bijna alles: 5.223.098 euro (99,2 procent). Let wel. Hier zijn ook wegeniswerken mee gemoeid in de Tacklaan en e Bloemistenstraat.
3. Twee ondergrondse fietsstallingen, aan te besteden door de NMBS.
– Die aan stadszijde zal véél geld kosten. totaal 6,06 miljoen, maar ons aandeel hier is heel klein: 196.673 euro (3,2 procent).
– De stalling aan de zuidkant is geraamd op 1,44 miljoen en daar betalen we nul euro voor !
4. Bouw kantoor spoorweggroep.
Voor 2,77 miljoen, en daar betaalt stad natuurlijk ook niets voor.

Voor al die omgevingswerken (dus zonder station) bedraagt de deelname van stad 10.713.319 miljoen.
(Als we niet juist zouden geteld hebben, laat het ons weten!)

We onthouden dus nu:
– Station: 47 M waarvan voor Stad 4 M.
– Omgevingswerken 22 M waarvan voor Stad 10 M.


In een volgens stuk bekijken we nog wat we noemen : de “indirecte kosten“, zoals erelonen, studies, management, communicatie. Voor stad gaat het in totaal om wat meer dan 17 miljoen.
Dat zal dan het laatste cijfer zijn om te onthouden.
En zo zullen we aan een totaal bedrag komen voor het gehele project van de SWO3, een cijfer dat de gazetten niet kennen…


Maar wat zou dat nieuwe Kortrijkse station wel kunnen kosten?? NIEUWE CIJFERS !

Woord vooraf
Uit onze vorige verslaggeving over de besluitvorming rond dat gigantische NMBS- en stadsproject bleek geenszins dat er enige politieke unanimiteit (eendracht) bestaat over het plan “station & omgeving” – zelfs niet binnen de fracties van de gemeenteraad.
We moeten het zeker nog even hebben over het verloop van die Raad van 8 mei. De uitslag van de stemmingen (ook over de drie verworpen amendementen van CD&V-raadslid Benjamin Vandorpe) kreeg u inmiddels hier al wel te lezen. Van meerderheid tegen oppositie is geen sprake.
Intussen was het ons simpelweg ontgaan dat de Kortrijkzanen in feite niet eens de geraamde kostprijs van dat nieuw te bouwen station kennen. Kortrijkse bewoners en gebruikers zijn daar uiteraard zéér nieuwsgierig naar.
In de gemeenteraad kwam dat bouwkostbedrag zelfs niet concreet ter sprake. En in onze belabberde, amateuristische lokale pers had men het hoogstens op een zeer verwarde en ook al onjuiste voorstelling over de globale prijs voor héél het project – met daarenboven een onjuist aandeel daarin voor stad. Weerom!
Eén keer konden we iets lezen over de kostprijs voor de bouw zelf van het station, en dat bedrag was – hoe kan dat toch? – ook verkeerd. (We maken er dan ook geen gewag van.)

Allez, we gaan van start….
Wel hierbij bedenken dat het bij alle prijzen, hierna vermeld, om ramingen gaat. Er zijn namelijk nog geen aanbestedingen uitgeschreven zodat we de werkelijk gegunde prijzen nog niet kennen. En lang na de uitvoering van de werken moet er dan nog een verrekening binnen lopen met facturen voor bijv. herziene hoeveelheden, onvoorziene, bijkomende werken en nog zo een en ander. Men zegt dat de werken tien jaar zullen aanslepen (Vertel dat niet aan een Chinees.) Laat ons zeggen dat we de werkelijke betaalde, totale prijs zullen kennen aan het eind van het vierde decennium van deze eeuw.
Nog dit: alle prijzen hierna zijn EXCL. btw. Prijzen qua aandeel van stad noteren we ter info voluit, die voor de andere partners van de (derde) samenwerkingsovereenkomst (SWO3) ietwat verkort.

BELANGRIJKE CORRECTIE / AANVULLING
PROBLEEM !
De hierna vermelde bedragen komen van een document (tabel) van de NMBS zelf.
Ze verschillen van wat in de memorie van toelichting bij het agendapunt in de gemeenteraad is weergegeven. Getallen die ook prijken op de website van stad. Verschillen dus ook van wat we vertelden in ons eerste stuk (4 juni) over de materie. Evenwel, géén mea culpa van onzentwege ! Het College moet orde op zaken stellen. Men gaf in die memorie enkel de indirecte kosten op, voor erelonen en studies en zo. WE RADEN INTUSSEN DE LEZER AAN OM ONZE VORIGE CIJFERS in een vorige (eerste) editie over het project TE NEGEREN…


De geraamde kost voor de bouw van het station op zichzelf is dus 47.274.770,41 euro. (Excl. btw.)
We onthouden: 47 miljoen. Waar slaat dit op? Ja, op het station, inclusief wat er zoal bij behoort zoals de luifel en de aanpassing van de perrons. De afbraak van het bestaand gebouw? Blijkbaar niet, maar het dossier dat we kennen rept er niet over.
Wat is nu het aandeel van Stad, van ons? 3.951.908,93 euro.
Mentaal onthouden we: bijna 4 miljoen.
VERGEET ALLE ANDERE BEDRAGEN DIE U LEEST IN DE GAZETTEN OF DE ONZIN IN DIT VERBAND OP SOCIALE MEDIA.

Hou het bij discussies op café of in vergaderingen van erfgoedverenigingen hardnekkig bij resp. 47 M, waarvan 31 M voor de NMBS en 4 M voor ons, en geloof niks anders. De rest moeten Infrabel en De Lijn ophoesten. Zeg er als een allesweter bij (om indruk te maken) dat wij als Kortrijkzaan instaan in de bouwkost voor 8,3 procent.

Het aandeel NMBS
in procent
Dat is de aanbestedende overheid natuurlijk, en die draagt uiteraard het leeuwenaandeel van de bouwkost: 31.573.289 euro oftewel 66,7 procent.

Samengevat, getallen om overal mee uit te pakken:
– Bouwkost puur station: 47 M
– Aandeel NMBS: 31 M (=66%)
– Ons stadsaandeel: 4 M (=8%)

Misschien wilt u nog de aandelen van de andere partners kennen?
– Infranet: 8,82 miljoen (18,6%)
– De Lijn: 2,92 miljoen (6,1%)

En nu moeten we het wat ingewikkelder maken.
Die SWO3 slaat op het station PLUS de omgeving !
1.
Laat u niet overdonderen door die totale prijs van 69.771.537,47 euro !
Die kost slaat op méér dan het station. Gaat TEVENS over de stationsomgeving.
Bovenop de bouwkost van het station komen namelijk volgens de laatst goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst (SWO3) de kosten voor:
– twee busstations (voor en achter het station),
– twee ondergrondse fietsenstallingen (ook N en Z),
– de aanleg van twee stationspleinen (weerom N en Z)
– plus bepaalde wegenis (Tacklaan en Bloemistenstraat)
– en nog een kantoorgebouw voor de spoorweggroep.
Details daarover voor een volgende keer. Met weerom de stadsbijdragen.
2.
En om volledig te zijn willen we het ten overvloede nog hebben over wat men zou kunnen noemen: de “indirecte kosten”, of een soort “overheadkosten” voor het gehele project. Bijvoorbeeld erelonen, studiekosten, management, communicatie, enz. Hier gaat het nog een keer om 89.003.501,39 euro. Ook te verdelen onder de partners.

P.S.
Maar vanwaar komen toch die andere cijfergegevens in de toelichting voor de gemeenteraad?
Over de onbestaande eensgezindheid inzake het stationsproject (3)

Gisteren las u in deze alternatieve stadkrant een overzicht van het stemgedrag van de raadleden in de zitting van 8 mei. Dat ging dus over de bouw van een nieuw station, fietsenstallingen, busstation, twee pleinen en wegenaanleg, kantoren allerhande. SWO3.
Voor dit ongemeen belangrijk architecturaal, stedenbouwkundig, historisch, financieel project zou men toch politiek een grote unanimiteit moeten vinden en nastreven. Een breed politiek draagvlak. Het College is daar dus tot op heden niet in gelukt en schrikt er er duidelijk voor terug om een bevraging van de bevolking te organiseren. Bij het goedkeuren van de omgevingsvergunning mag het College zich nog aan een pak bezwaarschriften verwachten. (Big problem: als we nu nog durven raken aan het derde samenwerkingsverband zijn we weer weg voor duizend jaar.)
We merkten in de vorige editie op dat er niet enkel geen eensgezindheid bestond (bestaat) binnen de Raad in zijn geheel, maar ook niet binnen de fracties zelf. De eindstemming was geenszins zoals altijd: dit keer géén stemming van meerderheid tegenover de oppositie, absoluut niet.
Opmerkelijk was dat bij de raadsleden van de tripartite aan de macht slechts één iemand heeft durven tegenstemmen: de heldhaftige Moniek Gheysens. Zij kreeg voor haar tussenkomst (waarover later in deze krant meer) geen applaus van de meerderheid, en zelfs niet van de gehele oppositie.
Zo’n tegenstem van een lid van de meerderheid is volstrekt ongewoon. Bij dit bestuur hebben we het één keer meegemaakt (Niels Lybeer) maar wellicht ging het om een ongelukkige duw op een verkeerd knopje. Dissidenten bij de meerderheid lossen de uiting van hun eventueel bezwaar over een agendapunt op door bij de stemming een toevallige, tactische plaspauze in te lassen. Of gewoon niet opdagen voor de zitting.

Over de bespreking in de gemeenteraad zelf hebben we het in een volgende editie.
Heel belangrijke punten van de agenda van een gemeenteraad worden hier op voorhand behandeld in wat men noemt “een Verenigde Raad” (VR). Dat is in feite een puur informatieve (wel openbare!) gemeenteraad zonder enige stemming. Men behandelt de technische kant van het voorliggend agendapunt. Bevoegde ambtenaren en experten geven zo nodig toelichtingen. Zo’n VR gaat altijd door op de dinsdag voorafgaand aan de gemeenteraad van de volgende maandag.
In dit geval was dat op 2 mei om 19 uur. Iedereen was er, uitgenomen de CD&V’ers Jean de Béthune en Roel Deseyn want zij waren verontschuldigd. Aanwezige ambtenaren van de Directie Ruimte waren Wim Lodewyck en Lotte Demeestere. De NMBS was vertegenwoordigd door de projectleider Joëlle François.

We zeggen al onmiddellijk iets wat politiek-vergadertechnisch van belang is om te constateren: géén van de drie fractieleiders van de meerderheid vond het nodig om ook maar één vraag te stellen of een opmerking te maken. Dat is heel tekenend. Afgesproken, dat is duidelijk. Het is ontegensprekelijk een symptoom van het feit dat er binnen hun fractie enige “roeringe” is, en wellicht ook binnen het College. Het lijkt me ondenkbaar dat bijv. in Gent, Mechelen, Mons de fractieleiders hun stem niet hebben verheven bij de bespreking van de te bouwen stations aldaar.
Wie nam er dan wel het woord?
Aan CD&V-zijde: Benjamin Vandorpe (uitvoerig), en eventjes Hannelore Vanhoenacker. Voor het Vlaams Belang: Wouter Vermeersch (uitvoerig), Carmen Ryheul, Marc Cottenier. Van Groen: Matti Vandemaele (uitvoerig), Cathy Matthieu en NIET fractieleider David Wemel.
Van de N-VA? De VLD (Team Burgemeester)? De Sossen? NIEMAND.
Van het College? Wout Maddens (weinig zeggend), Axel Weydts (licht boosaardig, spottend) en héél eventjes Axel Ronse met een ironische vraag.
Hierna enkele meer van belang zijnde tussenkomsten. (Aan de hand van de vraagstellingen kan men wel aanvoelen wat het standpunt is van de spreker.) In cursief lettertype soms wat toelichting van kortrijkwatcher zelf.

Benjamin Vandorpe blijft erover verbaasd dat de verdeelsleutel van de kosten pas echt wordt vastgelegd bij de aanbesteding.
Over de verdeling van de bouwkost hebben we het later nog in detail, want de gazetten weten weer nergens van. Per onderdeel van het project zijn er andere procenten. Laat ons nu volstaan met te zeggen dat wij voor het nieuwe station alléén instaan voor 3,95 miljoen op 47,27 miljoen (8,3 %). Voor indirecte kosten (erelonen, management, communicatie, studiekosten) zijn er al concreet geraamde kosten voor Stad aangegeven maar – eigenaardig genoeg – géén procenten.
De NMBS (Joëlle François) merkt op dat “de grote krijtlijnen” vast liggen. Zij wijst er ook op dat indien men nu nog zou raken aan de samenwerkingsovereenkomst (SWO3) men heel de ronde zou moeten overdoen. En dan lezen we dit: “De verdeling van de aanneming gebeurt niet op basis van de %, de % is eigenlijk het gevolg van de verdeling en van de finale raming of aanbestedingsprijzen. Het % wordt eerder gebruikt voor de verdeling van de kosten van de technische studies.” Tja.
Vandorpe wou ook weten wat het prijsverschil zou kunnen zijn tussen renovatie van het bestaand station en nieuwbouw. Schepen Weydts geeft als antwoord dat de CVP indertijd (2014) vorige overeenkomsten heeft goedgekeurd en schepen Maddens verwijst gewoon naar vroegere tussentijdse rapporten.
In de Kamer van Volksvertegenwoordiging is hierover door Frank Troosters (VB) ook ooit een vraag gesteld.
De minister vond toen (24/072022) dat de kosten voor renovatie en de aanpassingen van het bestaand gebouw te hoog zouden oplopen, dat het bestaand station au fond te groot is en dat er van alles niet meer beantwoordt aan hedendaagse vereisten.
Bijv. de doorgangen onder de grond.
Wouter Vermeersch is vooral bezorgd om het aantal parkeerplaatsen bovengronds en over de kosten van het station. De NMBS antwoordt dat de raming is gebaseerd op de meest recente aannemingsbedragen (2021) van de stations Gent en Mechelen, de duurste eenheidsprijzen. En daar bovenop is 17% inflatie gerekend. Voor het openbaar domein is de raming van 2021 verhoogd met 20%.
Marc Cottenier oordeelt regelrecht en kort dat hij het een mooi gebouw vindt. Schepen Ronse vraagt (ironisch?) of hij dat nog een keer wil herhalen. “Ja, het is een mooi en functioneel gebouw.” Ambtenaar Wim Lodewyck profiteert van de gelegenheid om te verklaren dat het nieuw gebouw binnen de NMBS zelf is geconcipieerd en niet door een “sterarchitect”.
Moniek Gheysens is “geboulverseerd“. Zij staat in de discussie boven de partijen en hun standpunten maar wil alleszins de gevel van het bestaand station bewaren. Zij vraagt aan schepen De Coene waarom hij – net als vroeger met de SOS-beweging – NIET achter de verdediging van het erfgoed staat. (Geen antwoord.) Schepen Maddens reageert wel. Meningen kunnen verschillen. En daarbij: de verdedigers van het erfgoed zijn daar pas 9 maand geleden mee begonnen en het project bestaat daarentegen al 15 jaar.
Matti Vandemaele wil eerst duidelijk stellen dat hij een believer is van het project. Hij wil wel eens weten waarom de gevel van het huidig gebouw niet kan blijven. Schepen Weydts wijst op het belangrijk uitgangspunt: twee wijken verbinden. En wat gebeurt er met de parking Tacklaan? Schepen Weydts: daar is nog geen duidelijkheid over.
Hannelore Vanhoenacker zegt dat zij niet blind is voor de beslissingen van 13 jaar geleden. (Haar partij was toen voor de afbraak van het station. Pro een nieuw “zwevend” station, boven de sporen.) Maar, zegt Hannelore: “voortschrijdend inzicht is belangrijk”. “De trend naar verduurzaamheid en duurzaam bouwen moeten we meenemen.”

(Wordt vervolgd.)