Wat meer info dan die van schepen Axel Ronse over cowboy Henk

Het onderwerp dat we ditmaal eventjes willen aanraken is geenszins van majeur belang maar toch alweer tekenend voor het politiek reilen en zeilen alhier ter stede. De wijze waarop 1) de tripartite aan voorlichting doet en 2) de wijze waarop de pers dat dan weergeeft. (We komen er wat laat mee voor de dag maar we waren een tijdje van huis.)
Zowat een tiental dagen geleden kon u via de pers van de bevoegde schepen vernemen dat de verfomfaaide, vormeloze, vuilgroene buste van cowboy Henk op de rotonde van de Oudenaardsesteenweg (richting Zwevegem) wordt vervangen door een gekleurd standbeeld in kunststof. Eindelijk. Men praat er zeker al over sinds vorige zomer. Kostprijs nu: 52.421 euro. De originele ontwerper Herr Seele zou er geen honorarium voor vragen, – dat is vroeger al gemeld maar nu niet meer.
We haasten ons om hier uitdrukkelijk te zeggen dat we niks, maar dan ook niks hebben tegen dit project.
Dat lijkt hier blijkbaar nog altijd nodig om niet (door slechte, vijandig gezinde lezers) te worden uitgescholden voor een eeuwige negativo als men – zoals het een serieuze gemeenteraadwatcher betaamt – in de marge toch uitpakt met enige kritische kanttekeningen. (Taak van een journalist is : info, duiding en commentaar geven.)
We gaan het dus nog eens herhalen.
Kortrijkwatcher juicht het toe dat cowboy Henk in volle glorie wordt hersteld, en nog wel op deze plaats.
We lichten dat even toe. Al twee decennia geleden hebben we er bij alle mogelijke politiekers en de hiertoe geijkte instellingen voor gepleit om in alle invalswegen naar de stad een monument, een landmark in te planten. Mocht zelfs een triomfboog zijn. Een monumentaal kenteken dus, waarbij bezoekers die de stad binnenrijden of verlaten (bezoeken) zeggen: ja, dit is Kortrijk. (Vgl. met de liggende horloge in Oostende, of dikke Mathille.) Ons voorstel is zoals altijd in dovenmansoren gevallen.
Men is dat nu vergeten, maar er is een tijd geweest dat raadsleden waarvan u het niet zou vermoeden hevig tegenstander waren van onze cowboy Henk. Moniek Gheysens! Cathy Matthieu! Christine Depuydt! (Raadsleden van drie verschillende fracties! Politiek hé! Het idee – de stunt – kwam namelijk van een sos die bevriend was met de heer Peter van Heirseele.)
Over het algemeen vonden ze die cowboy veel te duur. De oorspronkelijke kostprijs voor het leveren en plaatsen was toen (in juli 2004) 22.421 euro. Moniek vond die creatuur ook niet typisch voor stad Kortrijk, dacht eerder aan Lucky Luke. Cathy wou hem verkopen aan Oostende. En als ik me goed herinner vond Christine dat kunstwerken op een rotonde chauffeurs konden verstrooien. Gevaarlijk.
De repliek van Philippe De Coene, toen schepen van milieu, (gemeenteraad van februari 2006) herinner ik me wel goed: “ We doen nu een keer iets verrassend, en het is weeral niet goed.”

Over de kostprijs gesproken.
N-VA-schepen van cultuur Axel Ronse heeft de pers daar niet goed en alleszins onvolledig over ingelicht. (Ook al omdat hij het zelf niet goed weet.) En zoals we het van de pers gewoon zijn, heeft men klakkeloos overgenomen wat de schepen voorschotelde.
We kregen van de schepen twee bedragen (en slechts twee) uit het verleden te horen. In 2008 heeft men de beplanting vervangen door klimop voor 10.600 euro en in 2010 door “kunstgras” voor 11.481 euro. (Ons archief heeft het over 11.599 euro.) Ronse wijt ook een en ander aan slecht onderhoud (schuld van zijn voorgangers dus). Het is allemaal een beetje ingewikkelder.
We gaven al de oorspronkelijke kostprijs: 22.421 euro in 2004. De beplanting bleek al onmiddellijk niet wintervast (hoe is dat mogelijk?) en moest al het volgende jaar in 2005 vervangen worden, voor een bedrag van 5.342 euro. En de lijdensweg is dan begonnen. Schimmelvorming waar de ene na de andere deskundige plantkundige geen weg mee wist. (Wat hebben die gekost?) Daar kwam nog een verhuis bovenop. De buste moest wegens bouwwerken verplaatst van de Spoorweglaan naar de huidige standplaats op de rotonde. Kostprijs van die verhuis met de noodzakelijke werken niet minder dan 15.382 euro.
Op een gegeven moment was de redactie van kortrijkwatcher het beu om nog de evolutie van de kosten van het monument bij te houden. Laatste stand van zaken die we nog noteerden was het antwoord op een vraag van toenmalig raadslid Maarten Seynaeve in het Bulletin van Vragen en Antwoorden van maart 2010. De totale kostprijs van cowboy Henk was toen al opgelopen tot 65.442 euro. In maart 2010.
Geloof het of niet. Op 29 maart 2011 hield de persjongen van “Het Laatste Nieuws” het op 100.000 euro. Zou dat Peter Lanssens zijn geweest?

.