Kaartershuisje Astridpark? Weg! Schuilhuisje G.Gezellepad? Weg!

Wel ja, we aanzien dit allemaal als een droevig teken des tijds, met name de teloorgang van alle mogelijke vormen van sociale cohesie. Treur maar mee. En oordeel mee over de motieven voor de sloop.

1.
Het schepencollege heeft al een maand geleden beslist dat een eventuele verkoop van het kaartershuisje in het Astridpark niet is aangewezen. (Wij ook! Waarom zou men het verkopen?) Tja, het ligt in een openbaar park. En daarbij: stond het niet bekend als het “vechtershuisje“? Het voorstel is dan ook: AFBRAAK van het “Magnolia-huisje” (want het werd ook zo genoemd).
Tien jaar geleden is er al een keer een poging geweest om het kaartershuisje een nieuw leven te schenken. Buurtbewoners en vrijwilligers van het wijkcentrum Overleie hebben het met medewerking van Stad (toenmalig schepen Koen Byttebier) in een nieuw kleedje gestoken.
En vanaf de herfst van 2021 maakte het zgn. Magnolia-collectief er gebruik van om daar allerhande sociaal-artistieke evenementen te organiseren. Voor 50 euro huur per maand. Dat collectief bestond uit een internationale, multiculturele groep van een 15-tal vrouwen van verschillende disciplines. (Eén ervan moet u ongetwijfeld kennen: Margot Demeulemeester, zelfverklaarde ‘urban influencer’ en sterreporter bij “De Krant van WVL”.) De groep wilde het kaartershuisje nog verder gebruiken tot eind dit jaar maar dat gaat niet door. Contractbreuk, maar minnelijk geschikt met stad. De groep zou geen tijd meer hebben wegens heel wat opdrachten met de bib en andere organisaties.
Stad vindt dat er grote investeringen nodig zijn om een langdurige invulling te voorzien in het kaartershuisje. Men vindt het van geen enkel nut meer, “en het kost alleen maar geld om het in stand te houden”.

2.
En nu dat schuilhuisje aan het Guido Gezellepad. (Een echt vrijerskotje. Dichtgetimmerd.) Wordt ONTMANTELD.
Een CBS-beslissing van halfweg juni.
Het schepencollege was nochtans halfweg maart zeker nog van plan om het huisje voor een termijn van niet minder zes jaar (3 maal 2 jaar) in concessie te geven, tot april 2029. Het zou namelijk van heel groot nut zijn voor de ondersteuning van lokale vertrek en aankomsten bij diverse “water-recreatie-activiteiten” aan de oude Leie-arm. Instelprijs: 125 euro per maand. (Er is wel geen toilet voorzien.)
Er liep tijdens de inschrijvingsperiode (tot 11 april) evenwel slechts één kandidatuur binnen, van het (internationale) verhuurbedrijf voor watersportartikelen, de zgn. Sup Sup Club.
We dachten eigenlijk al een tijdje dat de zaak niet zou doorgaan want er waren aanhoudende klachten van één (?) aanpalende eigenaar vanwege voortdurende overlast. Het klachtdossier kon verdacht lang aanslepen zodat de Sup Sup Club al in mei een alternatieve locatie kreeg aangeboden aan de Handelskaai.
Gezien voorafgaande afspraken (die we niet kennen, – waarschijnlijk gaat het om subsidies) moet Westtoer akkoord gaan met de ontmanteling. Deadline: 10 juli aanstaande !! (Hou ‘Het Laatste Nieuws’ in de gaten.)
En dan moet er nog een sloopvergunning komen.
P.S.
Wat zou bootverhuurder De Keper (6 boten) hierover allemaal kunnen denken?
Dankzij de goodwill van stad mag hij een toilet van de Broeltorens wel gebruiken
.