Hitlergroet uitbrengen in Kortrijkse gemeenteraad moet nu ook mogelijk zijn (1)…

Denk nu vooral niet dat de kop van dit stuk zomaar van de pot is gerukt.
U zal daar in de plaatselijke gazetten natuurlijk niets over lezen (en derhalve ook niet in de landelijke pers) want onze lokale “journalisten” zijn ieder politiek bewustzijn kwijt geraakt, beschikken geeneens over het kaliber om te beseffen dat zij verzaken aan hun maatschappelijk verantwoordelijkheid. Dus zou het kunnen, beste lezer, dat u denkt dat kortrijkwatcher aan waanideeën is ten prooi is gevallen. Ja, woedend en volledig onthutst is hij wel, zodat hij zich nauwelijks kan hoeden voor excessief taalgebruik.

Laat ons g.v.d. een paar feiten in herinnering brengen.
Dit weten – geloof ik – onze lezers gelukkig nog wel. Onze alternatieve stadskrant is het enige medium uit de regio dat het als zijn journalistieke plicht aanziet om hier telkens als dit nodig is verslag uit te brengen over de stuitende wijze waarop bepaalde Kortrijkse schepenen de fractieleden van het Vlaams Belang in volle gemeenteraad bejegenen. Meer speciaal dan VB-raadslid (en parlementariër) Wouter Vermeersch.
Termen als ‘fascist’, ‘racist’, ‘sukkelaar’ of ‘kemel’ (en dergelijke meer) zijn niet uit de lucht. Komt daar nog bij dat de voorzitter van de Raad (Helga Kint) hierbij nauwelijks of niet optreedt en over het algemeen de werking van de gehele VB-fractie zeer subjectief “modereert”. Om het zo te zeggen. Verdomd nog aan toe, zij kan Vermeersch niet uitstaan. Zij tikt dientengevolge niemand op de vingers die hem grensverleggend behandelt.

In de gemeenteraad van maart is er een bijzonder incident geweest. (Kortrijkwatcher bracht indertijd daar verslag over uit.)
Schepen Axel Weydts (van Vooruit met de SP.A) gedroeg zich weer eens als een ADHD’er en bestempelde gewoontegetrouw een VB’er als een ‘racist’, maar dat was niet alles. Schepen Wout Maddens (VLD) bestond het om richting raadslid Vermeersch met duidelijke handgebaren te laten gelijken op Adolf Hitler.
Hij beeldde hierbij – non-verbaal – de bles en de snor uit van Adolf. Daar bestaat een filmpje van. (Wie inmiddels ietwat afweet van de reputatie van familie Maddens uit WO II en de nasleep ervan in goed doordesemde flamingantische kringen begrijpt dat zoon Wout drommels goed op de hoogte is van de fysionomie van Hitler. )
We hebben hierbij dus met meer dan van een vorm van beledigingen te doen. Het gaat tevens om smaad, en dat is – net als een belediging trouwens – een misdrijf.
Raadslid Vermeersch heeft dus klacht ingediend bij de gouverneur, zijnde ‘vertegenwoordiger’ van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Dat is gebeurd op 10 mei 2023.
De reactie van het Agentschap (zonder datum!) kwam er pas begin deze maand augustus.
De gouverneur heeft er dus twee en een halve maand over gedaan om een oordeel te vellen over het klachtdelict.

Wij hadden daar waarlijk een voorgevoel bij, dat Carl Decaluwé met zijn antwoord zou wachten tot de verlofperiode. Dan gaat hij traditioneel op reis naar het zuiden, en laat hij zich zoals gewoonlijk vervangen door de zgn. “waarnemend gouverneur”, zijnde ANNE MARTENS. (Anne is de dochter van Wilfried Martens en is in 2009 voor het leven aangesteld als “arrondissementscommissaris”, een overbodige functie, en een puur politiek benoeming ook nog.)
Carl Decaluwé zat natuurlijk zeer verveeld met de kwestie, niet enkel omdat hij zelf een Kortrijkzaan is.
De zaak die voorlag ging duidelijk om méér dan over een eenvoudige niet-naleving van een artikel uit een deontologische code van een gemeenteraad, gepaard met een niet-optreden van de voorzitter, Helga Kint. Het ging in se om een klachtmisdrijf.
De gouverneur heeft dan maar Pontius Pilatus gespeeld en gewacht tot hij het uiterst netelig karwei kon overlaten aan zijn vervangster, de arme Anne Martens.
Zie volgend stuk. Het komt onmiddellijk, nog in onze avondeditie.