Upcoming: het bestuur van het AZ evolueert (1)…

Het lijkt erop dat het bestuur van het Algemeen Ziekenhuis (het AZ) Groeninge ooit een keer zal gemoderniseerd worden. Minder corporatistisch. Minder ‘verpolitiekt’. En ook afgeslankt in aantal bestuursleden. Maar de gang van zaken vordert wel héél gestaag.

P.S.
Onze nieuwsgaring hieromtrent schiet waarlijk ook niet op. Niets te vinden de over de inwerkingtreding en toetreding van de zgn. “Nieuwe Private VZW” bij de Vereniging.