Naar een nieuw bestuur van het AZ Groeninge met de “Nieuwe Private VZW”(3)

Er eerst even aan herinneren dat de VZW “Algemeen Ziekenhuis Groeninge” volgens de gecoördineerde statuten van 8 december 2004 bestaat uit niet minder dan zes VZW’s. (De facto al goedgekeurd in de gemeenteraad van september 1999.)
Van vier daarvan hebt u zeker een vermoeden want die verenigingen beheerden elk afzonderlijk een ziekenhuis.
We hebben het dus over:
– de vzw Sint-Niklaaskliniek, vroeger gelegen aan de Houtmarkt;
– de vzw Kliniek Maria’s Voozienigheid, bekend als die van de Loofstraat;
– de vzw Sint-Maarten, vroeger in de Burgemeester Vercruysselaan;
– de vzw Zusters Augustinessen die instonden voor “het hospitaal” in de Budastraat (volledige naam: Onze Lievevrouwehospitaal).

Minder bekend (en eigenlijk zo complex dat we er tureluurs van worden) is dat het AZ ook nog is opgericht door een vzw genaamd “Christelijk Algemeen Ziekenhuis Kortrijk Groeninge”, ook nog wel met zetel op de Houtmarkt. Het is in die vzw CAZK (die niemand kent) dat Marie-Dominique De Jaegere (aka Mine) ondervoorzitter was en zo door de jaren heen alternerend en traditioneel (bijv. met raadsleden als Marcel Waegemans of Francesca Verhenne of Philippe De Coene) voor- of ondervoorzitter kan (kon) zijn van het huidige AZ Groeninge.
En dan hebben we nog als stichtende vereniging het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) toendertijd vertegenwoordigd door voorzitter Frans Destoop, DE grote initiator van de fusie en de bouw van de nieuwe campus aan de President Kennedylaan. Het is zijn levenswerk geweest.

Fusies verlopen doorgaans niet van een leien dakje. (Het medisch bestuur bestond een bepaald moment uit vier directeurs.) Dat laat zich hier weerspiegelen in het grote aantal bestuurders.
– Statutair werd toen bepaald dat de Raad van Bestuur (benoemd door de Algemene Vergadering) zou bestaan uit 16 personen, waarvan 5 voorgedragen door het OCMW, 5 door die curieuze vzw CAZK, en telkens 2 door de vzw Sint-Niklaaskliniek, Maria’s Voorzienigheid en Sint-Maarten.
– De Algemene Vergadering werd toen ook weer samengesteld uit vertegenwoordigers van de bovengenoemde rechtspersonen en telde niet minder dan 48 leden: 15 van de vzw CAZK, 14 OCMW, telkens 6 van de “klinieken” en 1 van het “hospitaal”.

En hoe zit het nu? Of beter: wat wordt het?
Er is een zéér belangrijke statutenwijziging goedgekeurd in een buitengewone Algemene Vergadering van 20 december vorig jaar (tekst pas neergelegd ter griffie op 31 maart van dit jaar 2023).
Het is ingewikkeld. En een echt kantelmoment.
In afwachting van de inwerkingtreding en toetreding van een geheel nieuwe vzw met de onwaarschijnlijk bizarre naam “De Nieuwe Private VZW” zitten we nog tot 31 december 2024 met een overgangsbestuur met hetzelfde groot, onwerkbaar aantal bestuursleden. Daarbij beschikt het OCMW in de R.v.B. nog altijd over 5 bestuurders maar (zoals in de praktijk al in voege was) in de AV over 15 stemmen (die +1 van ‘t hospitaal).

De vereniging AZ Groeninge bestaat volgens de nieuwe statuten uit slechts twee rechtspersonen zijnde het OCMW en de “Nieuwe Private VZW”. (Die nieuwe vzw schaft dus de vroegere vzw’s gewoon af.)
– De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, Raad van Bestuur genoemd. Benoemd door de AV. Samengesteld uit 10 personen, waarvan 3 voorgedragen door het OCMW en 7 door de “Nieuwe private VZW”. De R.v.B. kiest in zijn midden een voorzitter en één of meerdere vice-voorzitters. (Geen sprake meer van alternerend voorzitterschap. Maar zal het toch niet zo uitdraaien?)
– Binnen de Algemene Vergadering (20 personen) beschikt het OCMW over 6 stemmen en de Nieuwe Private vzw over 14 stemmen. De afgevaardigden van het OCMW zijn allen raadsleden van dit OCMW.
Voorzitter van de AV is de voorzitter van de R.V.B.

P.S.
Maakt Mine De Jaegere nog een kans? Zeker. Zij is nu al voorgedragen door de Nieuwe Private VZW.
En Philippe De Coene? Hangt van de gemeenteraadsverkiezingen af. Dus zeker; als hij er aan deelneemt.