Coming up…

Nu ons stadsbestuur een vierde zogenaamd “referendum” wil organiseren lijkt het ons nuttig om onze lezers althans (staat immers weer niet in de gazetten) op de hoogte te brengen van het feit dat er momenteel een hooggeleerde werkgroep van de universiteit Gent van plan is om een wetenschappelijk verantwoorde blik te werpen op onze voorbije drie Kortrijkse ‘referenda’.
In de volgende editie(s) van deze alternatieve stadskrant willen we het even hebben over het project van deze werkgroep en de waarschijnlijke bedoeling van de studie. En het spreekt dat we tevens zelf nog eens onze onderbouwde visie over die voorbije drie bevragingen niet onder stoelen of banken willen steken. De onderzoekers van de UGent kunnen er maar wel bij varen.
Misschien valt het u op dat we de term ‘referendum’ altijd van aanhalingstekens voorzien.
Dat komt omdat referenda op gemeentelijk vlak niet kunnen! Wel op nationaal niveau, maar sinds de koningskwestie waagt men zich daar niet meer aan.
We zeiden dat hier al duizend keer: gemeenten kunnen wel een “volksraadpleging” organiseren, maar de procedure en het verloop daarvan is zowat gelijkaardig aan wat bij gemeenteraadsverkiezingen moet gebeuren. Dat is allemaal veel te omslachtig en te duur om er jaarlijks mee uit te pakken.
Mogen we dus aan ons gemeentebestuur voorstellen om die huidige keuzevraag over het al of niet doven van de openbare verlichting als een BEVRAGING te bestempelen?