“Lago” zit in de problemen en wil daarom weer wat van ons (2)

Stad Kortrijk, de gemeente Zwevegem en anderzijds de NV S&R Kortrijk-Zwevegem sloten op 8 augustus 2016 een zgn. DBFMO-overeenkomst voor het ontwerpen, het bouwen, financieren, onderhouden en uitbaten van een nieuw zwembadcomplex in Kortrijk én Zwevegem. (Toenmalig burgemeester Van Quickenborne dacht er nog aan om bij deze publiek-private samenwerking (PPS) nog enkel naburige gemeenten mee te sleuren in het bad, maar dat is niet gelukt.)

Nu het management van de Naamloze Vennootschap S&R (sport en recreatie) Kortrijk-Zwevegem zegt te worstelen met liquiditeitsproblemen en (opnieuw) aanklopt bij Stad vond de redactie van de alternatieve stadskrant ‘kortrijkwatcher’ het nuttig om een keer de jaarverslagen van de NV te doorploegen. Ondernemingsnummer 0 667 791 649.
Want rechtuit gezegd, dat is vroeger (bij vorige risicoverdelingen) merkwaardig genoeg nooit bij ons opgekomen, en bij de gemeenteraadsleden ook niet.
Ja, de financiële toestand bij “Lago” (commerciële benaming) ziet er alleszins niet goed uit. Er is geen audit nodig om dat in te zien.
– Er is nog geen enkel jaar geweest zonder verlies.
– Vanaf het jaar 2020 is zelfs het eigen vermogen negatief.
Maar hierna willen we tegelijk wel eens kijken hoe het vanaf 2019 dan gesteld is met de andere ondernemingen waarin de S&R Group maatschappelijke rechten bezit van ten minste 10 procent van het geplaatste kapitaal. Immers, die andere S&R-entiteiten hebben toch ook moeten worstelen met de gevolgen van de Covid-epidemie en de energiekosten? (En zouden die evenveel steun gekregen hebben van hun gemeentebestuur als het geval was met onze Lago-zwembaden?)
We sommen nog eens die andere Sport en Recreatie-lokaliteiten op, die met het hoogste eigen vermogen eerst: Lier, Gent, Brugge, Mons, Beveren, Pelt, Sint-Truiden.

2017: het eerste boekjaar – nog zonder exploitatie
Dat werd al meteen met een (over te dragen) verlies afgesloten van – 50.736,67 euro. (Het bedrijfsverlies bedroeg -77.481 euro.)
Balans: 19.064.949 euro. Eigen vermogen: 949.262 euro. Geen schulden op meer dan één jaar, wel op ten hoogste één jaar: 17.863.073 euro. Personeelskosten: 73.969 euro, wel te verstaan voor één werknemer.
De exploitatie in dat jaar is nog niet opgestart, dat is pas gebeurd eind juli 2018 voor de Lago Club Zwevegem en begin maart 2019 voor Lago Kortrijk. De Raad van Bestuur is optimistisch. Men is van mening dat men de risico’s in voldoende mate beheerst en beheert door de ervaring van de S&R Group in de sector. Er zijn dan ook géén gepaste voorzieningen opgenomen. (Maar dat is een klassieke zin in jaarverslagen.)

2018: het jaar van de stijgende schulden
Het boekjaar werd afgesloten met een verlies van -569.341 euro. Het over te dragen verlies bedraagt nu al meer: 620.078 euro.
Balans: 47.939.046 euro. Bedrijfsverlies nu -885.530 euro. Eigen vermogen gedaald: 379.921 euro. Personeelskosten uiteraard gestegen: 816.821 euro (Zwevegem is gestart). Schulden op ten hoogte één jaar nu naar 31 miljoen. Op meer dan één jaar: 16 miljoen.

2019: het jaar van de brand
Het boekjaar wordt afgesloten met een verlies van -657.799 euro. Over te dragen verlies voor het eerst meer dan 1 M, het wordt 1.277.878 euro.
Balans: 52.311.999 euro. Bedrijfsverlies: -1.694.146 euro. Eigen vermogen: 222.121 euro. Personeelskosten: 2.357.183 euro. Schulden op ten hoogste één jaar 4 miljoen en op meer dan één jaar 47 miljoen. (Vergelijk met het eigen vermogen.)
Belangrijke gebeurtenis in dat jaar: brand! Op 29 februari worden de glijbaantoren en de glijbanen van het zwembad op Kortrijk-Weide in de as gelegd. De initiële opening moet uitgesteld en zal in diverse fasen gebeuren.
Op financieel gebied is het nuttig om vast te stellen dat het netto-actief van de vennootschap is gedaald tot onder 1/4de van het geplaats kapitaal van 2 miljoen bij een maatschappelijk kapitaal van 1,5 miljoen.
De Raad van Bestuur houdt rekening met de groeiperspectieven en is niettemin van oordeel dat een ontbinding van de vennootschap voorbarig is de continuïteit is verzekerd.


Ja, het wordt tijd nu wel tijd om na te gaan hoe het is gesteld met de andere zeven S&R-entiteiten waar de S&R Group belangen in heeft. Welnu: enkel Kortrijk-Zwevegem vertoont een negatief nettoresultaat !
Weet u wat we ons nu afvragen? Iets héél gedurfd. Is de verzekeri dan niet tussen gekomen? (Overigens: weet er nu al iemand wie verantwoordelijk is voor het incident?)

Het jaar van de Covid-epidemie: 2020
Ten gevolge van de epidemie zijn de zwembaden niet volledig open. (Op 31 maart volgt er zelfs een sluiting.) De vennootschap maakt wel optimaal gebruik van de steunmaatregelen van de overheid. En Stad Kortrijk en de gemeente Zwevegem voorzien in bijkomende Covid-steun voor het jaar 2020 en 2021.
Het boekjaar sluit niettemin af met een verlies van -585.012 euro. Over te dragen verlies: 1.862.890 euro.
Balans wat gedaald: 50.591.250 euro. Bedrijfsverlies: -1.904.995 euro. Eigen vermogen: MIN 362.890 euro.
Personeelskosten gedaald (sluitingen): 1,4 miljoen. Schulden op ten hoogte één jaar 3,4 miljoen en op meer dan één jaar niet minder dan 47 miljoen.
Er is dus voor het eerst een negatief vermogen. En het netto-actief van de vennootschap is gedaald tot onder het wettelijk minimum geplaatst kapitaal. En onder 1/2de van het maatschappelijk kapitaal.
Maar de Raad van Bestuur vindt opnieuw dat ontbinding voorbarig is.

In dit fatale jaar is het alleszins weer nuttig om de S&R van Kortrijk-Zwevegem te vergelijken met andere S&R-ondernemingen.
Welke andere Sport & Recreatie-lokaliteiten kennen niettegenstaande alles géén negatief nettoresultaat?
Pelt en Mons. Maar het is wel zo dat S&R Kortrijk-Zwevegem tegelijk een negatief eigen vermogen heeft en een negatief resultaat. Overigens zijn de verliezen bij Mons, Gent en Sint-Truiden niet catastrofaal.

2021: het jaar van Oekraïne
Het boekjaar wordt afgesloten met en verlies van -683.216 euro. Over te dragen verlies: 2.546.107 euro.
Balanstotaal: 50.058.778 euro. Bedrijfsverlies: -3.194.160 euro. Eigen vermogen blijft negatief: -546.107 euro. Personeelskosten: 1,9 miljoen. Schulden op ten hoogste één jaar 4,7 miljoen en op meer dan één jaar 45 miljoen.
De oorlog van Oekraïne heeft een impact op de economie (het aantal bezoekers?) en kan leiden tot een inflatie-risico. Cf. vraag naar verhoging van e tarieven.
En hoe zit het nu met de andere S&R-entiteiten? Sluiten met een verlies: Brugge, Sint-Truiden, Lier.

2022: het jaar zonder belangrijke gebeurtenissen of noemenswaardige omstandigheden maar met een gigantisch verlies
Het boekjaar sluit wel met het hoogste verlies sinds het bestaan van de vennootschap: -1.766.397 euro.
Over te dragen verlies fel verhoogd: -4.321.504 euro. Balanstotaal: 47.138.723 euro. Bedrijfsverlies: – 3.398.438 euro. Eigen vermogen nog altijd – en zwaar – negatief: – 2.312.504 euro.
Personeelskosten: 2,0 miljoen. (Ter info: het gaat om 48,8 VTE.) Schulden stagneren zowat. Op ten hoogste één jaar 4.680.855 euro en op meer dan één jaar 43.902.420 euro.

Bij de andere deelnemingen van de S&R-Group doet Beveren het slecht met een negatief nettoresultaat dat zowat de heft bedraagt van het eigen vermogen. En Sint-Truiden scoort ook tegelijk negatief met het eigen vermogen en het nettoresultaat.

P.S.
Rest nog het probleem of we aan de vijf aandeelhouders van de S&R Group niet kunnen vragen of zij willen opdraaien voor de liquiditeitsproblemen van onze lokale S&R? Zeker aan de grote baas van Innopa Nv, de ‘moedermaatschappij’ die de helft van de aandelen bezit. De heer Jan De wit uit Wilsele.
Tijd om een keer te kijken naar de winstcijfers van de S&R Group?
Ondernemingsnummer 0 834 561 967.