Naar een nieuwe, alternatieve gemeenteraad (1)

Het is echt teveel geweest.
In een paar weken tijd twee gemeenteraden meemaken, een gewone met bijhorende raadscommissie, een speciale over een vierde aanpassing van het meerjarenplan met bijhorende “Verenigde Raad” en dan nog een zgn. Themadebat over mobiliteit.
Over ieder van deze zittingen kunnen we hier in onze alternatieve stadskrant meerdere katernen vullen. Zoals zo vaak ‘edgy” als een doorgewinterde, negatief ingestelde observator verslag kan doen over wat onze beleidsmakers (het College van Burgemeester en Schepenen) zoal uitkramen. Hoe ze er weer eens in slaagden om niet te antwoorden op een aantal vragen (of zelfs weigerden te antwoorden) een ‘onwaarheid’ verkondigden, rond de pot draaiden, zich bezondigden aan electoraal bedoelde aankondigingspolitiek, raadsleden schoffeerden, beleidsfouten glad streken, flutantwoorden gaven. En degelijke meer.
En ja, zekere leden van het CBS komen wel eens protserig over, verwaand, arrogant, of kijken neer op bepaalde raadsleden. Maar dit moet wel gezegd, en we doen dit “zonder tong in de wang: één uitzondering daar gelaten kennen de schepenen over het algemeen hun dossiers, ook als zij iets verzwijgen, ook als ze niet geloofwaardig zijn. (Burgemeester Quickie is zelfs met zoveel branie behept dat hij kan doen alsof hij op de hoogte is.)

Maar zoals onze lezers weten, hebben we traditioneel geen goed woord over voor de figuur van Helga Kints, de voorzitter van de gemeenteraad. Zo is zij er deze maand maar weer eens in geslaagd om zowat de belangrijkste, actuele interpellatie van tegenwoordig onontvankelijk te verklaren. Carmen Ryheul (VB) wou wel eens wat meer weten over het standpunt van het bestuur inzake de hervormingen bij De Lijn. Die zgn. nieuwe “vraaggerichte” basismobiliteit. En die trambus. Helga vond evenwel dat de vragen te technisch waren, niet beleidsmatig en dacht zelfs (in zijn naam) dat schepen Weydts onvoldoende spreektijd zou hebben om ze te behandelen. (Ja, zelfs in het latere speciale themadebat over mobiliteit – waar geen tijdslimiet geldt – vond Weydts dan nog dat hij de vragen van Ryheul kon negeren omdat ze niet op voorhand waren ingediend en te talrijk waren.)
Helga Kints is gewoon de voorzitter van de meerderheid, doet er alles aan om het College te behoeden voor aantijgingen vanuit de oppositie. Zij heeft als voorzitter absoluut geen oog voor – laat ons zeggen – de ‘prerogatieven’ van de controlerende gemeenteraad. Maar dat beseft zij dus in niet in het minst, en dat zal dus ook niet veranderen, ook al wekt ze tegenwoordig een wat andere indruk.

We hebben dus als gemeenteraadwatcher ten opzichte van het bestuur – de tripartite – altijd al een bijzonder kritische houding aangenomen. Beter gezegd: wel degelijk met opzet net die feiten en meningen weergegeven die de coalitie onwelgevallig zijn. Waar de Kortrijkzaan, vooral door toedoen van de onkundige, luie en “embedded” (slaafse en bange) lokale pers, absoluut geen weet van heeft. We zullen daarmee doorgaan, wees gerust.
De voorbije gemeenteraadszittingen hebben ons inmiddels wel nogal moedeloos gemaakt.
Steeds meer volgen we de zittingen (online) zonder enig jolijt. Vreugdeloos, gedeprimeerd. Om het cru te zeggen: zelfs met enige tegenzin. En dat zit zo. Steeds meer ervaren we dat de raadsleden zichzelf aan het ridiculiseren zijn.
Allez zeg! Wat voor een gemeenteraad is dat nu die uit eigen wil aan de fracties een spreektijd oplegt van maximaal tien minuten om een meerjarenplan te bespreken? (Een raadslid vond laatst dat hij aan vijf minuten genoeg had.) Wat voor een gemeenteraad is dat die vindt dat twee themadebatten per jaar voldoende zijn om het beleid te bespreken? (Enkel het Vlaams Belang vindt dat niet kunnen.)
En dan. Iets waar we het heel ongaarne over hebben: de kwaliteit van de raadsleden.
We gaan er geen karikatuur van maken en toch durven we zeggen dat er als het ware geen gemeenteraad zou bestaan als Benjamin Vandorpe (Cd&V) en Wouter Vermeersch (VB) geen raadsleden zouden zijn.

Wordt vervolgd. We moeten even bekomen.