Van Quickenborne gaat opnieuw voluit voor het burgemeesterschap ! (2)

Woord vooraf
In de laatste editie van onze stadskrant van vorig jaar gaven we ter info mee dat Joël De Ceulaer, de senior writer van ‘De Morgen’, in zijn krant van 29 december 2023 op zijn typisch geëxalteerde manier van doen onze Quickie “in deze omstandigheden” als “politiek dood” beschouwde.
Wij stelden dat het van een beter, breder, evenwichtiger inzicht getuigt om als een allesomvattende diagnose zonder meer te stellen dat Vincent Van Quickenborne het prototype is van een volstrekt politiek Amoreel persoon. Totaal, maar dan ook totaal zonder normen. (En een kat met vele levens.)
We bestempelen onze burgemeester ASAP doodgewoon als een pure machiavellist die alle talenten van dien bezit om de kunst van 1) het liegen, 2) het huichelen, 3) het vleien en 4) het komedie spelen tot in de perfectie te beoefenen. Hij excelleert daar dusdanig goed in dat – bijvoorbeeld – bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 tot 17 procent van de Kortrijkse kiezers zich liet misleiden om voor hem op naam te stemmen want hij had stellig beloofd om – in tegenstelling tot de hypocriete Stefaan De Clerck – tijdens de legislatuur geen vaandelvlucht te plegen om minister te worden. Daarenboven deed hij bij de Kamerverkiezingen van mei 2019 nogmaals dezelfde plechtige, (letterlijk) dure belofte van tijdens zijn burgemeesterschap nooit naar Brussel te trekken en kijk, – toen liepen toch nog 10 procent van de Kortrijkse stemmers in de val.
In dit verband is het gebaat om even Machiavelli te citeren: “De mensen zijn zo dom en zo gemakkelijk te misleiden dat een heerser die hen eenmaal heeft bedrogen altijd op hen kan vertrouwen om hetzelfde te doen.”
Dat onze burgemeester een ware machiavellist is, dat zuigen we niet zomaar uit de duim. Uit goede bron vernamen we ooit dat het beruchte traktaat van Machiavelli “Il Principe” (‘De Vorst’ of ‘De Heerser’) al van kleins af aan hét handboek (de manual) is bij het hele politieke handelen en wandelen van Quickie.
Ja, het doel heiligt de middelen, ook bij onze Vincent. Machiavelli heeft dat wel nooit letterlijk gezegd, maar zo’n uitspraak uit “Il Principe” is moeilijk slecht te verstaan: “Laat nooit je bedoelingen zien, maar probeert met alle middelen je doel te bereiken.”

Intussen zijn we gekomen bij ons onderwerp.
Uittreksels uit (twee) recente interviews met de huidige Kortrijkse burgemeester, na drie jaar teruggekeerd uit Brussel, om daarbij (na een naar verluidt heel moeilijk gesprek) waarnemend burgemeester Ruth Vandenberghe te “bevorderen” tot superschepen, een functie die niet bestaat. Daarbij heeft Q onze Ruthie opgescheept met twee gewichtige bevoegdheden over materies die zij niet beheerst: energie en digitale transformatie. O ja, Machiavelli zou van zo’n slimme, in feite vleierige zet danig genieten.
In ‘De Morgen’ van 28 december 2023 (katern “Het vrije Leven”, pag.5) stelt Ann De Boeck aan onze Q een voor Kortrijkzanen alleszins heel boeiende, urgente vraag:
“Hoever reikt uw persoonlijke ambitie nog?”
Antwoord: “Ik ga in 2024 voluit voor het burgemeesterschap in Kortrijk. Minister worden hoeft niet meer.”
Maar nu komt, onmiddellijk hierna, een typisch machiavellistische wending: “Zeg nooit nooit – misschien binnen twintig jaar – maar het is nu aan een nieuwe generatie.”
Die tussenzin over die “twintig jaar” begrijpen we wel niet. Is dat een verschrijving van de journalist?
Of is die uitlating bedoeld als grap? want ook grappig doen is een machiavellistisch aangeprezen middel om wat valstrikken aan te leggen.

In het in onze streek veel gelezen weekblad “De Krant van West-Vlaanderen” (van 29 december 2023) kan Van Quickenborne ook gebruik maken van een lang, over twee pagina’s (4 en 5) gespreid interview om zijn politieke handel en wandel (vooral zijn fratsen van de laatste tijd) op machiavellistische wijze te becommentariëren.
Voor de nakende gemeenteraadsverkiezingen zijn drie vragen en antwoorden uit dit gesprek van belang.
Op één van die vragen waarbij zijn toekomstig burgemeesterschap rechtsreeks aan de orde komt repliceert (pareert) Quickie op een wijze waarop de meest doorgewinterde machiavellisten met de grootste bewondering kunnen naar opkijken: “Maar als ik op de lijst sta als lijsttrekker, dan is dat om burgemeester te worden, te zijn en te blijven.”
Wat rare uitlating is me dat…

(Tot een volgende keer.)