Wanneer en hoe wordt Van Quickenborne opnieuw Kortrijks burgemeester? (3)

HOLA!
U dacht dat het volstond om het nieuwe decreet “wat betreft de versterking van lokale democratie” te raadplegen om te weten wie burgemeester wordt? Die nieuwe regeling houdt immers in dat de verkozene met de meeste naamstemmen uit de grootste fractie van de coalitie automatisch burgemeester wordt.
Ja, dat is zo.
Maar Quickie heeft er een hoogst eigen voorwaarde aan toegevoegd waar de gemiddelde kiezer of – veel belangrijker nog: de mogelijke VLD-kandidaten – ten onrechte en zeer waarschijnlijk geen acht aan gaven. Uitleg volgt.
In het weekblad “De Krant van West-Vlaanderen” (29 december 2023) wordt aan Vincent Van Quickenborne tersluiks gevraagd of het zou kunnen dat “wie voor u stemt niet (moet) vrezen dat u weer naar Brussel verdwijnt”.
Geheel op zijn Machiavelliaans zegt hij die vraag te begrijpen. En hij wil ze niet uit de weg gaan. Ten eerste “heeft het geen zin om met de huidige peilingen voor mijn partij over ministerposten te praten.”
En twee: “We gaan de lijst van Team Burgemeester pas bekend maken na de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van juni.”
Hiermee heeft hij vooralsnog dus toch even de vraag ontweken. (Zoals we in een vorig stuk aanstipten verklaarde hij in “De Morgen” voluit voor het burgemeesterschap te gaan, – “minister worden hoeft niet meer”. Misschien iets anders??)
Maar nu komt die electoraal bekeken zeer merkwaardige uitspraak: “Maar ALS IK op die lijst sta ALS LIJSTTREKKER, dan is dat om burgemeester te worden, te zijn en te blijven.”
Dit is praktisch gezien een heel problematisch gegeven dat Quickie op eigen houtje als een soort bijkomend criterium toevoegt om verkozen te worden als burgemeester. Men moet dit goed begrijpen: Vincent is dus van oordeel dat hij allereerst lijsttrekker moet worden van het “Team Burgemeester” en dat het hoogste aantal naamstemmen dan pas in tweede orde een rol speelt om burgemeester te worden.

Maar hoe wordt men in hemelsnaam lijsttrekker van het “Team Burgemeester”??
Wat is dat Team nu eigenlijk? Een beweging? Een (Open VLD)-partij?
Heeft dat Team al of niet eigen statuten of reglementen waarbij onder meer ook netjes is bepaald hoe een lijst van kandidaten wordt samengesteld én de volgorde ervan bepaald?
Zal het Team al of niet de reglementen toepassen zoals voorgeschreven door de Open VLD ? Heeft dat Team wel een bestuur, een voorzitter, een ledenbestand?
In elk geval moet de achterban, – of dat nu Q-gezinden zijn of niet – nu reeds een antwoord krijgen op een aantal vragen.
– Wie maakt er een ontwerp-kandidatenlijst (OKL) op?
– Is er hiervoor een werkgroep opgericht? (Door wie en hoe?)
– Wie is gerechtigd om die OKL goed of af te keuren?
– Wie of welk orgaan draagt de lijsttrekker voor?
– Aan wie of aan welk orgaan wordt die lijsttrekker voorgedragen?
– Wordt de lijsttrekker dan gekozen bij gewone meerderheid of niet? (En in geheime stemming?)

Tijd om een andere vraag uit het interview van “De Krant van West-Vlaanderen” aan te halen.
” Eén Kortrijkzane was wel teleurgesteld: uw vervangster Ruth Vandenberghe.”
Onze eigenste Machiavelli antwoordt weer begrijpend:
“Dat is normaal. Ook voor haar was mijn ontslag – en mijn terugkeer naar Kortrijk – een donderslag bij heldere hemel. Ruth was ook zeer goed bezig, niemand betwijfelt dat. Ik nam op vrijdagavond ontslag, zondag heb ik met Ruth en ons team gesproken. We zitten op dezelfde lijn. Met Team Burgemeester zijn we ook echt een team.”

Dat gesprek met Ruthie is stormachtig verlopen.
Het is geen geheim dat het de grootste droom is van Ruth Vandenberghe om burgemeester te worden. Als waarnemend burgemeester heeft zij zich in die drie jaren (11 oktober 2020 tot 13 november 2023) ongemeen populair gemaakt, alleen al door haar lieftallige, vriendelijke verschijning (“Miss Kortrijk“) en door een nooit geziene, dagelijkse alomtegenwoordigheid. Politiek bekeken viel zij niet direct op door het bestieren van een enig, eigenzinnig groots project, wel door een fel gesmaakt micro-management. Zij heeft mensen gelukkig gemaakt. Geen Kortrijkzaan die haar niet kent.
Met een arsenaal van Machiavelliaanse middelen probeert Quicky haar nu in het gareel te houden. Zij is “superschepen”. Ze treden duidelijk duogewijze op in de reeds gestarte kiescampagne. (Kan nog verkeren hoor!) De vraag is wel met welk kiessysteem Vincent Van Quickenborne het zal aan boord leggen om tot lijsttrekker verkozen te worden binnen zijn team.
Ruthie maakt toch ook een kans? Of heeft zij eraan verzaakt met de hoop van toch meer naamstemmen binnen te halen dan haar partijgenoot, de zittende burgemeester?

P.S.
Volgens de nieuwe regels inzake lokale democratie heeft een lijsttrekker van de winnende LIJST (die met de meeste stemmen, het hoogste stemcijfer) na de verkiezingen gedurende veertien dagen het exclusieve initiatiefrecht om een meerderheidscoalitie te vormen.
Nog een reden natuurlijk waarom Vincent wil lijsttrekker worden. We waren het bijna vergeten.