Neen, we zijn de schaamte nog niet voorbij…

We gaan nog tweemaal de live-stream van de voorbije gemeenteraad van maandag 15 januari bekijken.
Die zitting was in diverse opzichten dusdanig lamentabel dat we willen zeker zijn dat, wat we zoal hebben gezien en gehoord, geen begoocheling was, geen hallucinatie.
De leiding van plaatsvervangend voorzitter, raadslid Tiene Castelein, in het bijzonder was zo ongelooflijk schaamteloos dat we nog moeten bekomen. We gaan dat dus een keer moeten uitleggen en staven, alleszins voor de meer occasionele lezer van onze alternatieve stadskrant.
Globaal bekeken verliep de zitting daarbij nog volkomen lusteloos.
En navraag leert ons dat zelfs de traditionele receptie achteraf maar een trieste bedoening was. Er ontbraken zelfs een aantal schepenen. Het is waarlijk niet meer plezant, allemaal.
P.S.
Onze gemoedsgesteltenis als aloude gemeenteraadwatcher heeft daarenboven vandaag nog een knauw gekregen. We vernamen zopas iets inzake de (verplichte) rapportage over de gemeentefinanciën dat we absoluut niet wisten. Dat onderwerp gaan we dan maar eerst even behandelen want me dunkt zijn ook raadsleden hierover onwetend.
Politiek volgen als pure observator, zelfs dat is een hondenstiel.