Een geruststellende mededeling van de redactie

Het vervolg op het moeizame verslag over de laatste gemeenteraad komt nog hoor.
Geef ons nog wat tijd om driemaal het liveverslag te herbekijken. De nieuwjaarszitting duurde gelukkig slechts 109 minuten. Om de werkzaamheden van raadsleden en meer speciaal de gedragingen van vervangende voorzitter in de gaten te houden moeten we soms overgaan tot een flashback…
En loco-voorzitter Tiene hield er een geweldig tempo op na zodat we soms niet kunnen volgen.