Vervolg van een moeizaam verslag over de gemeenteraad (2)

Vervangend voorzitter Tiene berispt een raadslid
Zoals gebruikelijk somt gemeenteraadsvoorzitter Tiene Castelein helemaal bij het begin van de zitting (15 januari) de lijst op van de te behandelen agendapunten. Het eerste punt is een zgn. interpellatie van raadslid Carmen Ryheul over “de uitrol van de nieuwe dienstregeling van De Lijn in onze stad”. (Even tussendoor: waarom men hier een serie vragen van informatieve aard nog altijd als een ‘interpellatie’ beschouwt is mij een raadsel.)
Goed. De zitting is dus nauwelijks enkele minuten begonnen en ik kan gelukkig maar niet van mijn stoel vallen aangezien die zeer comfortabel voorzien is van ergonomische leuningen aan beide zijden. Het is nauwelijks te zien op de livestream, maar men vertelt mij dat Carmen bij het aanhoren van haar naam Tiene er even schuchter wou op wijzen hoe die moet uitgesproken worden. Ze krijgt er niet eens de kans toe. (Ik zie Carmen en buur een fractie van een seconde bewegen.) Kampoverste Castelein reageert berispend. Is waarlijk ontstemd. Vraagt aan Carmen of ze zich als voorzitter wel even ongestoord mag uitspreken over de agenda ! Raadt Carmen streng aan om aandachtig te luisteren ! (Let op de andere raadsleden. Niemand luistert.)
Onze lezers die al geruime tijd heel degelijk op de hoogte zijn van het gedrag van Castelein als ‘gewoon’ raadslid vallen nu zeker van hun stoel. Dat is dus dezelfde madam die tijdens de raadszittingen van het begin tot het einde bezig is met tokkelen op haar smartphone en tablet. En als ze even haar thuiswerk moet opschorten (moet wachten op een repliek) dan maar in interactie treedt met de tools van haar buurvrouw.
Zo.
We zijn pas van start gegaan met de (nieuwjaars)zitting en loco-voorzitster Tiene heeft de sfeer voor de rest van de avond al grondig verknoeid.

Duiding
Tiene is een harde tante.
(Wordt NOG vervolgd.)