Schuld per inwoner, evenwel volgens de gemeentemonitor (1)

De pas gepubliceerde gemeentemonitor vermeldt voor onze centrumstad, en voor het jaar 2022, een financiële schuld van 2.381,97 euro per inwoner.
Afgezien van de verwarrende term “financiële” schuld, kunnen we dat bedrag als juist beschouwen, d.w.z conform met wat onze eigenste, officiële Kortrijkse jaarrekening 2022 vertelt (gepubliceerd op 16 mei vorig jaar). Maar dat bedrag slaat op méér dan de pure schulden van de stad. Dat moeten we maar nog een keer uitleggen. Jongens! Méér dan 2.000 euro per kop, baby’s incluis. Kom dat tegen ! Waar gaat dat naartoe??

De monitor zegt nog dat de financiële schuld “drie jaar terug” 2.634,29 euro bedroeg en dus intussen is gedaald met 252,32 miljoen oftewel met 9,6 procent. Dat bedrag klopt niet helemaal met wat te lezen valt in onze jaarrekening (pag. 11). Daar is voor het jaar 2019 sprake van een schuld van 2.603 euro per inwoner.
Akkoord, het scheelt niet veel, maar we staan toch altijd verbaasd over het feit dat zo vaak bedragen zoals aangegeven in stadsdocumenten verschillen met wat hogere overheden dan vertellen. Hoe zit dat eigenlijk met de communicatie van Stad en die hogere instanties, zo vragen we ons dan af. Welk cijfer is er dan juist of onjuist? Komen er dan wederzijds correcties of laat men uiteindelijk alles maar blauw-blauw?
Maar goed. In een volgende editie willen we wat duiding geven over componenten van de schulden van een stad en de evolutie ervan. Hoe we dat eigenlijk allemaal moeten begrijpen.
Weet je wat? Een stad is geen huishouden !