Een eerste gemeenteraad, de facto zonder tripartite

Vorige maandag 19 februari ging de eerste raadszitting door met een College van Burgemeester en Schepenen (CBS) dat de facto niet meer bestaat of niet meer functioneert als een hechte tripartite met leden van het Team Burgemeester, de beweging “Vooruit” en de N-VA.
Immers, op 29 januari al deed de N-VA-schepen Awel Ronse onverschrokken kond dat hij bij de gemeenteraadsverkiezingen kandidaat-burgemeester zou zijn. En op 5 februari stelde Vincent van Quickenborne al een eerste serie kandidaten voor van zijn zgn. Stadslijst; een alliantie van het Team Burgemeester met de CD&V.
Die zitting van afgelopen maandag verliep toch nog rimpeloos. Maar voor de nauwgezette waarnemer vielen niettemin enkele zaken op.

De lichaamstaal !
Bij de aanvang van de zitting sijpelden de raadsleden van de fracties binnen, net alsof ze mekaar niet eens kenden. Geen kusjes, geen schouderklopjes, geen onderonsje. Schepenen begroetten elkaar niet. En toen de burgemeester aanschoof achter de ruggen van de Vooruit-schepenen keek er niet één van hen even op.

Bij de behandeling van de agendapunten waren ook wel enkele verdachte subtiliteiten te bespeuren. Het geluid van hondenfluitjes, zou men kunnen zeggen. Niet voor elkeen waarneembaar.
Een actueel en toch wel belangrijk punt als de (ronduit) slechte uitslag voor de stad Kortrijk bij de recente bevragingen door de Stadsmonitor bleef door zowel Groen als de CD&V onbesproken. Wouter Vermeersch van het VB kon het natuurlijk niet laten van erop te wijzen dat 71% van de respondenten geen vertrouwen heeft in het stadsbestuur. Niemand pikte daar op in. Nochtans significant.
Ja, Pieter Soens (CD&V) in zekere (veel betekende) zin wél. Na de VB-interpellatie van Vermeersch startte hij zijn populistische tussenkomst over het gratis gebruik van de sportinfrastructuur met deze vorm van ridicule terechtwijzing: ” Laat ons teruggaan tot de essentie en de inhoud.” Dat is dan sport.
Pff.
Benjamin Vandorpe (CD&V) is blijkbaar gekalmeerd. Hij uitte soms wel wat “bezorgdheden“. Bijvoorbeeld over die toegekende miljoenenlening voor de exploitatie van de LAGO-zwembaden. Iedere vorm van fulmineren bleef ditmaal achterwege, integendeel: voor bepaalde punten is men namelijk tegemoet gekomen aan zijn bezwaren (GAS). Zodus.
Over de inrichting van de noord-zuidas met éénrichtingsverkeer en een HOV-verbinding (die trambus!) is CD&V-fractieleider Hannelore Vanhoenacker duidelijk: men zou best een beetje meer streven naar meer “draagvlak” bij de bewoners-handelaars van de betrokken Doorniksewijk. Ja, ja, dat is ook waar…
Tegen zijn gewoonte in nam Jean de Bethune het woord, nog wel gebruik makend van het spreekgestoelte. Uitgebreide felicitaties voor de toekomstige medewerking van Stad bij het organiseren van de Special Olympics. Voor hem mag dat een een permanent wederkerend gebeuren zijn in de stad.
Schepen Wouter Allijns (Team Burgemeester) gaat nu al akkoord om het voorstel welwillend te bekijken.
(Kan er mij intussen iemand helpen? Iemand die bedreven is met steno-schrift? Ik zou hier graag die speech van Jean geheel en letterlijk citeren. Een en al zoetsappigheid, meligheid, wolligheid, tsjeverigheid. Maar plechtig, moreel hoogstaand. Adellijk.)

Een Freudiaanse verspreking
Op zeker ogenblijk had Hannelore Vanhoenacker het over schepen David Wemel Gelach ! (Iedereen vermoedt nu reeds dat er – indien nodig – een coalitie komt met Groen.)

Bepaalde uitslagen bij de stemmingen kunnen ons doen opkijken.
In het licht van de komende Stadslijst was één ervan waarlijk niet te begrijpen. Siska Buysschaert kreeg slechts 7 stemmen voor en nog wel 31 stemmen tegen als kandidaat-vertegenwoordiger bij de SW+, de nieuwe sociale woonmaatschappij. Nu moet u weten dat Siska tegenwoordig (de zoveelste) voorzitter is van de lokale CD&V-partij. En kandidaat op de Stadslijst !

Cruciale data
Al met al zijn de zaken deze maand dus zonder veel animositeit verlopen. (Zoals in iedere zitting werd de fractieleider van het Vlaams Belang door Quickie voor leugenaar uitgescholden, daar niet van.)
Maar het kan verkeren.
– Niet minder dan nog zeven (7!) raadszittingen te gaan met de huidige constellatie. (De installatie van de nieuwe gemeenteraad valt nu op 6 december.) Intussen komen de verkiezingscampagnes volop op gang, met mogelijk spitante debatten.
– Op zondag 9 juni zijn er verkiezingen voor de Kamer en voor het Vlaams Parlement. En op maandag 10 juni is er gemeenteraad. De naamstemmen van meer speciaal Quickie en van Ruth Vandenberghe zal men wel duchtig in de gaten hebben gehouden.
– En dan. Op zondag 13 oktober: gemeenteraadsverkiezingen. Maandag 14 oktober? De volgende dag? Gemeenteraad!
– Ten slotte, tot overmaat van ramp: op 18 november nog budgetbespreking !! Voor het volgende bestuur…Men belooft het “technisch” te houden.

Trammelant blijft mogelijk.