Wat kostte de “Lago” ons tot op heden ?

Eerst dit. We hebben het gemakshalve over “Lago”, maar dat is de commerciële benaming voor de NV S&R Kortrijk-Zwevegem waarmee onze stad en de gemeente Zwevegem in 2016 een PPS-overeenkomst heeft gesloten voor de bouw en exploitatie van twee zwembadencomplexen. Tegelijk kwam onze stad overeen dat “Lago” dus ook zou instaan voor de exploitatie van de bestaande zwembaden Lagae in Heule en “den openen” aan de Abdijkaai in Kortrijk.
Voor het nieuwe complex aan Kortrijk-Weide zou stad ipso facto instaan voor een jaarlijks bedrag van 1,5 miljoen en voor de andere twee bestaande zwemkoms voor de exploitatiekosten (onderhoudskosten, initieel zowat geraamd op een half miljoen) en de noodzakelijke grote investeringen. (We hebben ons daar deerlijk aan misgrepen; – zie infra.)

De normale vergoedingen voor Lago (Kortrijk-Weide) volgens de jaarrekeningen
2019: 1.073.314 euro
2020: 1.444.961
2021: 1.450.607
2022: 1.513.012
(De vergoeding voor 2023 kennen we nog niet, maar dat zal wel 1,6 miljoen worden.)
Ter compensatie van de dalende omzet vanwege Corona kon de NV-S&R bij stad nog geld afschooien zodat het totaal van de toelage in het jaar 2022 neerkwam op 2.162.301 euro. Eénmalig.
(Voor de toename van de energiekost bedong de NV dat de tarieven eventjes tijdelijk mochten verhoogd worden. Men heeft dat nu vergeten.)
Totale bijdrage van Stad voor de vier jaren (2019-2022) voor het complex Kortrijk-Weide: 6.131.183 euro.
(Nog 26 jaar te gaan. Dan is het complex van ons.)

De NV S&R Kortrijk-Zwevegem kampt met een liquiditeitsprobleem en moet ook nog een en ander investeren. U moet weten dat het vermogen van de NV S&R negatief is (in 2021: min 2.321.504 euro, en dat is méér dan het maatschappelijk kapitaal) zodat een klein kind kon raden dat Belfius niet meer zou bereid zijn om het thesaurieprobleem van de NV S&R Kortrijk (meer speciaal) op te lossen met een nieuwe lening.
(Te rade gaan bij een andere bank kan niet.)
Na veel vijven en zessen heeft zowel stad Kortrijk als de gemeente Zwevegem toegestemd om een zgn. doorgeeflening toe te kennen aan de NV-S&R. In Kortrijk is dat gebeurd in de laatste gemeenteraad van 19 februari. 32 stemmen voor op 40 uitgebrachte stemmen. (De CD&V heeft sinds het feit dat de partij een alliantie zal sluiten met het Team Burgemeester zijn felle tegenstand omgezet in enige “bezorgdheden”.)
De NV kreeg wat men vroeg: een achtergestelde lening ter waarde van 3.673.578 euro. Aandeel stad Kortrijk: 2.136.375 euro.) Let wel: het is een zgn. doorgeeflening. Over tien jaar krijgen we dat geld terug, misschien met wat uitstel. En de NV is wel gedwongen om zelf enige tegemoetkomingen te doen.)

Onze werkingstoelagen (en investeringen) voor Lagae-Heule en “den openen” aan de Abdijkaai.
(Helaas kennen we de bedragen niet voor de zwemkoms afzonderlijk.)
2018: 462.013 euro
2019: 1.766.912
2020: 2.174.709
2021: 2.248.594
2022: 2.831.227
Totaal voor die beide zwembaden: 9.483.555 euro.
De sprong van een half miljoen naar 1 en dan 2 miljoen kunnen we niet uitleggen. Het enige wat we weten is dat er in “den openen” wel altijd iets kapot was, of moest vernieuwd.
In 2021 is de forfaitaire werkingstoelage veranderd en kreeg “Lago” voor de exploitatie een vergoeding van 15 euro per zwembeurt. Intussen is deze “prijssubsidie” door de indexering 18,5 euro geworden.)

ZO.
Bedankt voor het kijken.