Helga toch, ge laat u doen door Quickie ! Dat mag niet hoor !

Helga Kints is onze gemeenteraadsvoorzitter, en het is waarlijk met enorme tegenzin dat we weer eens moeten zagen over de wijze waarop zij de raadszittingen leidt. En er zijn nog vijf zittingen te gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen…Dat houden we niet meer vol.
Ja, haar optreden als voorzitter in de laatste gemeenteraad van vorige maandag 11 maart was voor de zoveelste keer niet om aan te zien. (Beseft zij dat niet, of hoe zit dat?) En natuurlijk ging het opnieuw om de wijze waarop zij Wouter Vermeersch bejegende, de fractieleider van het Vlaams Belang.
Uniek ditmaal was dat zij zich bij haar taak – het handhaven de orde – opvallend visueel zichtbaar gedroeg als een slaafse uitvoerder van richtlijnen die ze ter plekke kreeg van de burgemeester. Quickie zit namelijk pal naast haar en kan aldus met één enkel woord of zelfs een klein gebaar in één seconde opleggen wat haar te doen staat.

Vorige maandag is dat tweemaal zeer opzichtig gebeurd.
Voor wie zin geeft om nog een keer de live stream van de zitting te bekijken: kijk naar de digitale klok op het scherm in de raadszaal en let een eerste maal op wat er zich voordoet op de schepenbank zo tussen 19u22 en 19u26. Op bevel van de burgemeester (je ziet Helga letterlijk ja-knikken) moet Vermeersch zijn interpellatie over “de spiraal van geweld” in onze stad stopzetten en weigert zij tot tweemaal toe om in te gaan op zijn vraag om de zitting te schorsen. (Zo’n vraag wordt uiterst zelden genegeerd.)
Tweede geval doet zich voor rond 20u32.
Na een merkwaardig lange stilte (de reden ervan ontgaat ons) onderbreekt Vermeersch een interpellatie over een nieuwe politieverordening inzake Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) om te melden dat iemand uit het publiek een obsceen gebaar heeft gemaakt richting VB-raadslid Carmen Ryheul. Vermeersch vraagt de schorsing van de zitting want wil dat die persoon stante pede uit de raadzaal wordt gezet. Alweer duidelijk na een ultrakorte richtlijn van de burgemeester, weigert Helga Kints om op dat verzoek in te gaan.
Ter info: het is de alom bekende stadsgek Tony Decruyenaere die een middelvinger heeft opgestoken naar raadslid Ryheul. (‘Den Tony’ doet zich in het openbare leven voor als stadsfotograaf en als een prominent lid van de kiesvereniging ‘Team Burgemeester’ én de Open VLD. Hij bestempelt zichzelf trouwens ook nog als een goede, persoonlijke vriend van onze burgemeester.)

Laat ons als positivo maar weer eens eindigen met een constructief voorstel.
Tussen Quickie aan de ene kant en Helga aan de andere kant laten we Carlo Daelman, de algemeen directeur, plaatsnemen.