Waar gaan we dat schrijven?

“Het Laatste Nieuws” heeft een persbericht van het Vlaams Belang (dd. 3 maart) overgenomen!!
Dat gebeurt zelden,….of nooit. Natuurlijk met een grote kop die meteen de inhoud van het VB-bericht nuanceert, zo niet weerspreekt.
Peter Lanssens heeft bij het lezen van het perscommuniqué al onmiddellijk gebruik gemaakt van zijn open rode lijn met de burgemeester om hem de gelegenheid te geven enig weerwerk te bieden tegenover datgene wat het VB nu weer beweert. (Zeg, beste lezer, weet u wat we zelfs voor mogelijk houden als er voor de tripartite minder gunstige persberichten binnenlopen? Dat Vincent himself vriend Peter contacteert om hem erop te wijzen wat hij best wel of niet kan publiceren. Of zijn slaafse perskoelie influistert hoe men het bericht inhoudelijk van commentaar kan voorzien. Ja, beste lezer, dat achten we waarlijk voor mogelijk.)
Over dat VB-bericht hadden wij het hier al.
Raadslid Carmen Ryheul heeft uitgevlooid dat de nieuwe “gemeentelijke administratieve sanctie” (GAS5 “) (over zgn. kleine snelheidsovertredingen in bepaalde zones) in het laatste trimester van vorig jaar alleen al (bruto) 519.557 euro heeft opgebracht. En dit zelfs zonder dat de nieuwe flitspalen en de trajectcontroles al operationeel zijn. Het VB is hierbij van oordeel dat de aankoop van nieuwe flitspalen en camera’s vooral dienstig zal zijn voor het spijzen van de gaten in de stadskas. Bijgevolg stelt het VB voor om de opbrengst van die boeten onder te brengen in een fonds ten einde te investeren in maatregelen die de verkeersveiligheid bevorderen.
Hoe reageert de burgmeester daar nu op?
Ewel, zoals hij dat gewoon is. Eerst de inhoud van de boodschap van het VB negeren en verdraaien, om die dan des te beter te kunnen weerleggen of als een leugen te bestempelen. Vincent: “Als we het VB volgen moeten we het flitsen in de stad dus stoppen, want het het is toch allemaal voor de stadskas.”. En dan volgt naar gewoonte de nodige theatrale demagogie: “Het VB zit dus niet in met verkeersslachtoffers die vallen door onaangepaste snelheid. Vertel dat eens aan de ouders van verongelukte kinderen.”
Die zit hé ! En Peter maar noteren…
En zijn besluit zit ook, want….het correspondeert totaal met wat het VB voorstelt. (Lanssens ziet dat niet.)
Vincent: “Het dichtrijden van de lekgeslagen stadskas klopt helemaal niet. Ik zal voorstellen om al die extra centen systematisch en structureel aan de politie over te maken.”

Peter Lanssens is in zijn jeugd ongetwijfeld naar onze Kortrijkse ‘gazette-schrijvers-school’ geweest.
Daar heeft hij ooit gehoord van het journalistieke principe van “woord en wederwoord”. “Hoor en wederhoor”. Ja zeg! Dat moet.
Die regel past hij dus zeer consequent toe.
Als de oppositie iets durft te beweren, dan noteert hij stante pede een wederwoord van de burgemeester of van een schepen (alleszins Axel Weydts). Het tegenovergestelde, dat lukt niet. Komt er een lid van het College met een bericht op de proppen, dan krijgt Lanssens geen enkel oppositielid aan de lijn voor een repliek.
Onze 0,00%-journalist (lps) moet ook nog leren dat men bij de toepassing van de regel “woord en wederwoord” als 100%-JOURNALIST zélf de materie moet kennen die ter sprake komt.
– Lanssens kon er Vincent aan herinnerd hebben dat hij als parlementslid ooit (2016) een wetsvoorstel heeft ingediend, gelijkaardig aan die beruchte, nieuwe GAS5. Zijn motief? De parketten ontlasten!
– Lanssens kon er (als hij een100%-journalist was geweest) zijn vriend Vincent tevens op gewezen hebben dat de CD&V-raadsleden in de gemeenteraad (september 2023) de invoering van GAS5 hebben afgekeurd. Dat is dus net de fractie waarmee Quickie een gezamenlijke stadslijst zal vormen. Komt GAS5 dan nog in het kiesprogramma? Of wordt het geschrapt?
– En zou het kunnen dat Vincent nog nieuwe zones of straten voorziet waar GAS5 kan toegepast?