Designtoiletten (meervoud) in Kortrijk

Ik geloof dat het de gazet “Het Nieuwsblad” was dat de kat de bel heeft aangebonden en uitpakte met een berekening achteraf van de kostprijs van één toiletbeurt in het zgn. ‘designtoilet’ aan Sint-Rochuskerk in verhouding tot wat het ding indertijd (2010) heeft gekost.
Bij al dit sensationeel nieuws kan kortrijkwatcher het niet nalaten om ook zijn duit in het zakje te doen.
Vooreerst er toch even op wijzen dat toenmalig schepen van Openbare Werken Mark Lemaitre vroeger al de zaak heeft aangekaart en na grondig onderzoek te weten kwam dat er in het jaar 2012 voor 250 euro aan inkomsten werd gevonden in de betaalautomaat. (Een beurt op het zittend toilet kostte 50 cent, wat maakte dat we hier weer konden spreken van een grove discriminatie: het mannenpissijn kostte niets.) De onderhoudskosten waren in verhouding rampzalig hoog: 2.185 euro in dat jaar.
(Wij vinden nog terug dat ‘Cleaning Professionals’ maandelijks 315 euro aanrekende.)

Wat geschiedenis.
De grote instigator van het project in het eerste decennium van deze eeuw was CVP-schepen Guy Leleu.
Zelden een raadslid gezien die met zoveel vuur (en danig veel mist spuien rondom kostprijzen) zijn actieplan heeft verdedigd. Nu ja, het toilet was met al die sensoren en moderne vormgeving enig in zijn soort. Een experiment dat bij een succesvol verloop – zo stelde Leleu – steeds minder zou gaan kosten en in de stad nog een vervolg zou krijgen. Men is dat nu vergeten: maar de schepen dacht aan nog vier bijkomende WC’s in het centrum en drie gelijkaardige WC’s ergens in de buurt van de Broeltorens. (Vandaar dat meervoud in onze titel. Maar er is nog een reden. Cf. infra.)
Guy Leleu beweerde ook nog dat er geen onderhoudspersoneel zou nodig zijn, aangezien dat automatisch zou gebeuren. Het toilet zou zich daardoor in twee jaar tijd terugverdienen !

– De NV Snoeck & Partners kreeg de ontwerpopdracht toegewezen. Kostprijs voor de studie is onbekend gebleven maar de raming voor het project bedroeg 110.000 euro.
Let wel: in de gemeenteraad van februari 2009 heeft niet enkel de meerderheid van toen (CVP en VLD) de zaak goedgekeurd, maar ook de oppositie, – de zgn. Progressieve Fractie: SP en Groen. Het Vlaams Belang heeft zich onthouden.
– Er liep slechts één offerte binnen: van de firma Verhofstadt uit Zele. Gegund voor 156.266,06 euro (incl. BTW). Bij de eindafrekening bleek dat er meerwerken nodig waren voor 12.967 euro. Het totaal kwam dus neer op 169.288,26 euro. (We herinneren ons niet dat die meerprijs werd voorgelegd aan de gemeenteraad. Herinner u de raming: 110.000 euro.)

Waarover spreekt er nu niemand?
In de zuidelijke Broeltoren is er ook een designtoilet geïnstalleerd, bolvormig en in inox.
Kostprijs: 105.571 euro.
(Vandaar het meervoud in onze titel.)
Waar blijven onze gazetten met de prijs per toiletbeurt??