Stadsambtenaren op hun wenken bediend !

Dat moet toch een doorgestoken kaart zijn…
In vorige edities hadden we het erover dat ca. 60 ambtenaren na hard labeur een zgn. “inspiratienota” hebben opgemaakt, getiteld “Een stad met ademruimte voor iedereen“. In het laatste hoofdstuk (‘speerpunt” genaamd) had men het over “een kwalitatieve en nabije stad” en daarin pleitten de auteurs (kort gezegd) voor een soort evaluatie van heel de stadsorganisatie.
Het document van de stadsmedewerkers is ergens in april gefinaliseerd en bij ons weten aan de raadsleden kenbaar gemaakt op 7 mei laatsleden.
En dat moet lukken.
Het College was volgens een besluit van 6 mei blijkbaar al werk aan het maken om inzake de stadsorganisatie over te gaan tot “het opbouwen van een degelijke capaciteitsplanning, een heldere structuur met de nodige wendbaarheid, modern personeelsbeleis met correcte verloning.”
Dat zijn ongeveer dezelfde bewoordingen die de ambtenaren in hun inspiratienota gebruiken om hun verzuchtingen kenbaar te maken. (Ook de term “loonhuis” komt aan bod als men het wat zedig wil hebben over ‘bezoldigingen’.)
Het CBS wil (weliswaar met behulp van consultancy) drie “deeltrajecten aanpakken”:
1. Een doorlichting van de huidige organisatiestructuur.
2. Een methodiek(en) opbouwen om de workload, capaciteit in (vijf) teams te objectiveren.
3. De bestaande, opgebouwde functiematrix “wegen” met als doel loopbaanpaden voor personeel meer te differentiëren en mogelijk te maken, naast en tevens de “vernieuwing in ons loonhuis”.

Om dit alles mogelijk te maken is externe ondersteuning nodig. Tot onze verbazing heeft het College al op een onbekende datum zeven studiebureaus aangeschreven en met een aparte call gebrieft over de opdracht.
Twee offertes liepen binnen.
– De organisatiestructuur en workload zal het bureau Deloitte aanpakken voor 123.455 euro (excl. btw).
– De “weging” van de functiematrix (en dus de verloningen) zal het bureau Berenschot aanpakken voor 74.100 euro (excl. btw).
Het College merkt nog op dat in de bestaande (vierde) aanpassing van het meerjarenplan voldoende kredieten beschikbaar zijn om de erelonen en vergoedingen van die dure vogels van beide consultancybureaus te betalen. Overigens is er geen afnameplicht voor alle prestaties.

P.S.
Hoeveel stadsmedewerkers zijn er nu eigenlijk, en op welk tijdstip??
– Het CBS van 6 mei zegt: méér dan 1.800.
– De ambtenaren zeggen: begin april 1.793.
– De jaarrekening 2023 zegt: 1.536.