Haha, dat wist u niet hé? Dat van die dreigende straffeloosheid in fietszones?

Eerst nog even een beetje ons geheugen opfrissen.
Eigenlijk spreken kenners al sinds 1 april van vorig jaar niet meer over fietsstraten maar over fietszones.
In die zones worden auto’s en moto’s als het ware nog wat geduld. Zo mogen die gemotoriseerden geen fietsers inhalen, maar het omgekeerde mag wel, als die haastige fietsers tenminste de snelheidsbeperking (30 km/uur) niet overschrijden. En als fietsers wat pestgedrag willen vertonen, dan kunnen ze in éénrichtingsverkeer althans de hele breedte van de straat gebruiken.
Het begin van zo’n fietszone wordt aangeduid met een blauw verkeersbord (F111) met daarop een witte fietsers, achtervolgd door een rode auto. Het einde van de zone wordt gemarkeerd door een gelijkaardig bord (F113) maar nu met rood doorstreept.

Maar nu moet u even dit weten. Het wordt ietwat verzwegen. En het vergt wel enige uitleg.
Verkeersinbreuken tegen bovenstaande regels (meer speciaal inhaalverbod) kunnen voortaan door GAS-ambtenaren worden vastgesteld. Dus ‘beboet’ met een Gemeentelijke Administratieve Sanctie. Vroeger kon dit alleen door politie, met een strafrechtelijke vervolging.
Op basis van die wijzigingswet van de GAS-wet (federaal beslist op 11 december 2023) zijn ook allerhande aanpassingen nodig in het protocolakkoord met het parket en in de politiereglementen, meer bepaald de algemene politieverordening (APV) en de bijzonere politieverordening stilstaan en parkeren (BPV).
Voor Kortrijk is dat gebeurd in de laatste gemeenteraad van 13 mei.
GAZETTEN WETEN WEER NERGENS VAN. En nochtans: dat nieuwe protocol gaat in op 1 juli 2024 terwijl die GAS-ambtenaar dan nog altijd geen sanctie (58 euro?) zal kunnen opleggen. Hij (of zij) kan er wel staan op kijken als we als chauffeur het aandurven om toch een fietser voorbij te rijden en er zelfs ijverig nota van nemen, maar daar blijft het bij.
WE STAAN DUS VAN DAN AF VOOR EEN PERIODE VAN “STRAFFELOOSHEID”, en niemand weet voor hoelang. Nogmaals: gazetten weten nergens van.
Juridisch zit het zo. De sanctionerende GAS-ambtenaar kan maar sancties opleggen voor inbreuken “F111” wanneer deze inbreuk effectief opgenomen wordt in de lijst van art.2 van een KB van 9 maart 2014. Voor die aanpassing is de FOD Mobiliteit verantwoordelijk en die blijft in gebreke.
Om die dreigende straffeloosheid uit de weg te gaan heeft Kortrijk nog aan het Parket verzocht om toch nog de vervolging verder te zetten maar men wenste daar niet op in te gaan. Teveel werk…

P.S.
In een raadscommissie (1) van 7 mei ter voorbereiding van de gemeenteraad van 13 mei beweert de GAS-ambtenaar dat de straffeloosheid al ingaat op 1 juni…