Ruthie versus Quickie (2)

Raadslid Vermeersch (VB) en schepen Axel Ronse (N-VA), in oktober aanstaande de andere twee kandidaten in de strijd voor het burgemeesterschap, vinden dus dat Ruth Vandenberghe – als zij dan toch burgemeester wordt – geen ernstig tegengewicht kan vormen voor de persoon Van Quickenborne.
Zij zijn resp. van oordeel dat Ruthie niet veel meer wordt dan een ‘marionet’ / het ‘continuüm’ van de huidige Quickie.
Naar men zegt is politiek: perceptie.
In die zin willen we wel even iets vertellen over de persoonlijkheidsstructuur van onze Ruthie. Niet dat we de eer hebben om haar van nabij kennen, maar er is lokaal bekeken geen politieker die ooit publiekelijk zo uitvoerig haar eigen karaktertrekken heeft opgesomd en beschreven.
Onze bron? Hoofdzakelijk ‘Het Laatste Nieuws’ dd. 10 oktober 2020, – zij is dan pas waarnemend burgemeester geworden. Ruthie vindt van zichzelf dat ze stressbestendig is en rationeel. Oprecht en spontaan. En “dit zit gewoon in mij,” zegt zij: ze is daadkrachtig, bezit verantwoordelijkheidszin en leiderschap. En ja, ze kan ook kordaat zijn. Niet voor niets was ze bij de scouts aangezien als “kordate hyrax”. In die zin lijkt ze op Quickie (bijgenaamd: Asap) : “Als ik iets in mijn hoofd heb, kan het niet snel genoeg gaan.”
In ‘De Krant van West-Vlaanderen’ (KW, 31 december 2021) benadrukte ze nog een kant van haar persoonlijkheid die Quickie kan bekoren: zij is een beetje rebels, en een fuifbeest. Maar: “Ik waak erover dat ik geen pint teveel drink, want voor je het weet, sta je op sociale media te blinken.”

Vindt Ruth van zichzelf wel dat zij de geschikte kwaliteiten bezit, eigen aan een goede burgemeester?
Ook hierover raadplegen we (voorlopig) de pers, wat zij daar zelf over meent te weten.
In KW van 31 december 2021 (zij is dan zowat één jaar waarnemend burgemeester) komt er een zeldzame bekentenis. In een eerste fase trad zij aan “met een klein hartje”, maar dat is nu voorbij. “Ik voel dat ik het in de vingers heb.” Idem in HLN van 1 oktober van dat jaar. Zij heeft eindelijk de tijd gevonden om zich steviger in de dossiers te werken. En: “Ik ben er niet om de zetel warm te houden hé. Laat ons daar niet flauw over doen.”
In de voornoemde KW gaat men wat dieper in op haar burgemeesterschap.
– Heeft zij al een stempel gedrukt op haar functie?
Dat vindt Ruthie een moeilijke vraag. “Ja, haar manier van aanpak is vooral immaterieel. Als mensen 20 jaar terugkijken moeten ze zeggen: Die Ruth, dat was een warme, toegankelijke burgemeester die draagkracht vertoonde. ”
– En op welke realisatie gaat zij voorlopig fier?
(Lang nadenken.) Er zijn zoveel dingen. Wel, ik ga ONUMENT noemen op onze begraafplaats.

Twee jaar later, in “Dag Allemaal” van 16 augustus 2023. We naderen het einde van haar burgemeesterschap. Daar blikt zij op terug. “Ik heb dit vak al doende moeten leren en dat ging niet vanzelf. Een burgemeester moet op zoveel mogelijk plekken, evenementen en activiteiten aanwezig zijn. Die representatieve kant hoort bij de job. Maar dossiers blokken, zorgen dat de begroting klopt, de stad besturen kortom, is uiteraard mijn echte werk. Daar lig ik soms wakker van.

(Wordt vervolgd.)